ก.ย. 122009
 

13 กันยายน 2009

ThongchaiCJ ที่รัก

ผมขอต้อนรับสมาชิกและผู้มาเยี่ยมทุกท่านในวันนี้ ในนามของคณะผู้อภิบาล!

ผมดีใจที่มีผู้มาเยี่ยมเยียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่ขอหนุนใจให้ผู้ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจประกาศตัวเชื่อในพระคริสต์ได้มีใจกล้าต้อนรับพระองค์อย่างเปิดเผย!

และผู้ที่ประกาศตัวเชื่อพระคริสต์อย่างเปิดเผยแล้ว ควรจะเข้ารับการอบรมและรับบัพติศมาอย่างเป็นทางการให้เรียบร้อย (เร็วที่สุดก็คือในค่ายคริสตจักร ‘Light Now’ 25-27 กย. 09 นี้ )

และผู้ใดที่รับบัพติศมาแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกใบสมัครเป็นสมาชิกคริสตจักร Church of Joy (CJ) ขอกรุณารีบสมัครด่วนนะครับ มิฉะนั้นท่านจะเสียสิทธิ์หลายประการไปอย่างน่าเสียดาย!

เพียงแต่ว่าก่อนจะสมัครเป็นสมาชิก CJ ท่านต้องปรับเจตคติของตนให้พร้อมเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับก่อนนะครับ!….. พูดตรง ๆ ก็คือ อย่าสมัครเป็นสมาชิกเพียงเพราะหวังว่าจะได้รับประโยชน์(แอบแฝง)อื่นใด ๆ นอกเหนือ จากพระพรแห่งการเป็นอวัยวะแห่งกายเดียวกัน นั่นคือ ได้

–  นมัสการพระเจ้าร่วมกัน                  –  ศึกษาเรียนรู้จักพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ร่วมกัน

–  อธิษฐานร่วมกันและเผื่อกัน            –  รับใช้ร่วมกัน

–  สามัคคีธรรมร่วมกัน                        ฯลฯ   ส่วนเรื่องอื่น ๆ นั่นถือว่าเป็นผลพลอยได้เท่านั้น!

คริสตจักร CJ แห่งนี้มีนิมิตและนโยบายอย่างชัดเจนที่จะเป็นพรต่อทุกคน โดยเริ่มจากสมาชิกภายในจนออกไปสู่คนทั่วไปภายนอก!

ผู้ใดเป็นสมาชิกของคริสตจักรแห่งนี้ จะต้องแสดงออกถึงความเข้าใจและการยอมรับในนิมิตและนโยบายดังกล่าว โดยร่วมกันกระทำดังนี้

1. ทำให้คริสตจักรแห่งนี้มีปัจจัยพร้อมจะเป็นพรต่อส่วนรวม โดยการ

1.1 ถวายทรัพย์ 1 ในสิบของรายได้ประจำเดือนของเราเข้าสู่ส่วนกลางอย่างสัตย์ซื่อ (ผู้ใดประสงค์ใบเสร็จรับเงินสามารถแจ้งในวันเวลาที่ถวายด้วย

1.2 ถวายพิเศษ เพื่อจุดประสงค์เฉพาะ (เช่น สงเคราะห์ผู้ขัดสนหรือเพื่อโครงการในวาระต่าง ๆ ) ตามใจสมัคร

1.3 ถวายปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อพันธกิจของคริสตจักร

2. ทำให้คริสตจักรแห่งนี้สามารถเป็นพรได้ในทุกสถานการณ์ โดย

2.1 อาสาสมัครรับใช้ในงานประจำ  เช่น เป็นปฏิคม, ครูสอน, บริการด้านต่าง ๆ ฯลฯ

2.2 อาสาสมัครรับใช้ในงานพิเศษ ตามโครงการต่าง ๆ เช่น งานประกาศ, งานเยี่ยมเยียน ฯลฯ โดยฝึกฝนตัวเองให้พร้อมและทำตัวให้ว่างสำหรับการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ

3.  ทำให้คริสตจักรแห่งนี้เป็นครอบครัวที่มีสุข และเป็นเขตที่ปลอดความทุกข์ที่ไม่จำเป็น โดย

3.1  ช่วยกันทำให้ CJ เป็นเขตปลอดจากการเย่อหยิ่งจองหองหรือการซุบซิบนินทาว่าร้าย ทั้งต่อหน้าและลับหลังกัน ฯลฯ

3.2 ช่วยกันทำให้ CJ เป็นเขตปลอดจากคำสอนผิดเพี้ยนที่สร้างความแตกร้าวหรือส่งเสริมให้ดำเนินชีวิต (ในบาป) ผิดไปจากหลักคำสอนของพระคัมภีร์

3.3 ช่วยกันทำให้ CJ เป็นครอบครัวที่ทุกคนรักกัน เสียสละ  ให้อภัยกัน  ช่วยเหลือกันและหนุนใจกันอยู่เสมอ ฯลฯ

4. ทำให้คริสตจักรที่ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ของพระคริสต์ โดยการที่สมาชิก

4.1  ร่วมนมัสการพระเจ้าเป็นประจำในวันอาทิตย์

4.2  ร่วมศึกษาพระคัมภีร์และอธิษฐานเป็นประจำในวันพฤหัส

4.2  ไปกลุ่มแคร์ต่าง ๆ ที่คริสตจักรจัดไว้ตามบ้านต่างๆ

4.3  เป็นพยานและประกาศเรื่องพระคริสต์ในเชิงสร้างสรรค์ และนำญาติมิตรมาคริสตจักร

4.4   ร่วมกิจกรรมหลัก ๆ ต่าง ๆ ที่คริตจักรจัด เช่น ค่ายคริสตจักร ฯลฯ

ดังนั้น หากว่าผู้ใดเป็นสมาชิก CJ แล้วก็ขอให้ตั้งเป้าและตั้งใจที่จะกระทำตามดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  และหากผู้ใดยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกก็ให้คิดใคร่ครวญดี ๆ ก่อนสมัคร!

แต่หากว่าวันนี้ท่านเป็นสมาชิกของ CJ แล้วล่ะก็เราขอยืนยันมา ณ ที่นี้เลยว่า นอกจากองค์พระเยซูคริสต์จะไม่ละทิ้งท่านแล้ว  พวกเราเองก็จะเคียงข้างท่านเสมอไปเช่นกัน

วันนี้ขอให้ทุกท่านนมัสการพระเจ้าอย่างมีความสุขนะครับ และขอขอบคุณ อาจารย์วีระชัย โกแวร์   ที่ได้มาแบ่งปันพระวจนะในวันนี้

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ด้วยรัก

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  (ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ปล.

1. ผู้ใดยังไม่ได้สมัครค่าย (25-27 กย) หรือสมัครแล้วยังไม่ได้ชำระเงิน กรุณาทำให้เรียบร้อยในวันนี้เลยนะครับ!

2. วันพฤหัสที่จะถึงนี้ (17 กย) อย่าลืมมาศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับ!

3. วันพฤหัสที่ 8 ต.ค. จะเป็นวันอธิษฐานพิเศษของ CJ (จะงดศึกษาพระคัมภีร์ 1ซามูเอล ในเย็นวันนั้น)  ขอทุกท่านมาอธิษฐานด้วยกันนะครับ!

 Posted by at 11:34 pm

  9 Responses to “สารจาก ศ.บ. 13-9-09”

  1. พอเป็นของอาจารย์ ไม่มีใครกล้าแตะแฮะ….555 ของเค้าขลัง

  2. ขอพระเจ้าเสริมกำลังอาจารย์ธงชัยครับ…มีคนรับส่งอาจารย์อยู่หรือปล่าวครับ??

  3. ต้น สบายนี้นะ อเมริกาช่วงใบไม้ล่วงใบไม้เปลี่ยนสีเหลือง นี้น่าจะสวยและอากาศดีสุดๆ …. พฤหัสที่แล้วคุณโอ๋อาสาส่งอาจารย์ นอกจากนั้นพี่ก็จะคอยส่ง …. Take care and blessings

  4. ขอบคุณครับ..สบายดีครับพี่หมูอากาศดีครับแต่เดี๋ยวสักพักคงเริ่มหนาวตอนนี้ช่วงเย็นอากาศก็เย็นๆครับวันนี้ไปทำID.ที่ DMV.มาคนเยอะแต่ก็เร็วดีครับ..ขอพระเจ้าอวยพรเช่นกันครับพี่หมูและขอพระเจ้าเสริมกำลังอาจารย์ธงชัยมากๆเลยครับ

  5. ดีนะ..ที่ป้าเป็นตัวเปิด เลยมีเข้ามาเรื่อยๆเลย เฮ้อ..ว่าจะนอนพัก ป่วยอยู่แต่เว็บนี้เข้าแล้วติดพัน ฝากถึงพี่หมูด้วยนะว่า เอ๋อยากมีรูปบ้างง่ะ ลองทำAVARTAR แล้วไม่สำเร็จ สามีก็ไม่อยู่ ไม่มีใครทำให้ ช่วยทีนะพี่

  6. ต้น..เมื่อไหร่กลับ ? ตีตั๋วกลับมาทันค่ายCJ รึป่าว

  7. เอ๋…ไม่ทันจ้าาา อาจจะกลับประมาณปีหน้าจ้าาา..เอ๋เมล์เข้า ton.cj@hotmail.com ได้นะ..

  8. Yo !

  9. ได้เลย.. ต้น..ตระกูลใคร ?ใจต้องกล้าหาญ !

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.