สารจากศบ. 27/03/2011

27 มีนาคม 2011

ขอสวัสดีครับพี่น้อง CJ และผู้มาเยี่ยมเยียนทุกท่าน

ขอให้ทุกท่านเปิดใจรับพระคุณพระพรของพระเจ้าในวันนี้  โดยเปิดหูรับฟังพระวจนะของพระเจ้าและเปิดปากร่วมร้องเพลงนมัสการสรรเสริญพระองค์ร่วมกัน และเปิดมือของท่านนำสิ่งมีค่า รวมทั้งชีวิตของท่านมอบถวายแด่พระองค์!

ในสัปดาห์กว่าที่ผ่านมา ผมต้องประสบกับปัญหาไม่คาดฝันหลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำที่ไหลท่วมบ้านทั้งทางหลังคา และทางพื้นบ้าน ซึ่งต้องใช้เวลาซ่อมแซมอาทิตย์กว่า ๆ ! แต่ในท่ามกลางวิกฤติเหล่านั้น ผมได้สัมผัสกับความรัก ผ่านน้ำใจความเอาใจใส่ และความเสียสละของพี่น้องหลายคนที่แสดงออกผ่านทางวาจา แรงกาย เวลา และทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผมในเหตุการณ์เหล่านี้ แต่ที่อดมิได้จริง ๆ ต้องขอเอ่ยนามบางท่านเป็นพิเศษด้วยความขอบคุณ คือ  คุณใหญ่   คุณปุ๋ย  คุณมนตรีกับครอบครัว และคุณฤทธ์  ขอบคุณจริง ๆ!

นับตั้งแต่ก้าวแรก เมื่อ 5-6 ปีก่อนที่ผมเข้ามาสัมผัสกับ CJ ของเรา เป็นช่วงที่ผมมีความสุขที่สุดในท่ามกลางมิตรภาพที่อบอุ่นของหลาย ๆ คน ความห่วงใย ความกระตือรือร้น ความใส่ใจที่สัมผัสได้ ที่เรียกว่า ถึงจุดสูงสุด… และค่อย ๆ ลดระดับลงจนถึงระดับธรรมดาในเวลาต่อมา ในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ได้พุ่งขึ้นสูงอีกครั้ง (แม้ว่าจะเปลี่ยนตัวละคนที่มีบทบาทแสดงความรักห่วงใยก็ตาม) หวังว่า “บรรยากาศแห่งความรักดั้งเดิม” อย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงกำชับให้เรามีและให้เราทำเช่นนั้นจะได้รับการฟื้นฟูมาอีกครั้งใน CJ ของเรา!

ขอให้คำตรัสของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย และได้ตรัสกับคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสจะดังก้องในใจและในหูของเราว่า…“เรารู้ว่าพวกเจ้ามีความอดทน และเหนื่อยยากเพราะเห็นแก่นามของเรา และมิได้อ่อนระอาไป แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้าง คือว่าเจ้าละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจ้า เหตุฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าได้หล่นจากมาแล้วนั้น จงกลับใจเสียใหม่และประพฤติตามอย่างเดิม  มิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้า และจะยกคันประทีปของเจ้าออกจากที่ เว้นไว้แต่เจ้าจะกลับใจใหม่”  (วิวรณ์ 2:3-5)

ขอให้คริสตจักร CJ ของเราไม่ใช่เป็นเพียงแค่คริสตจักร “Church of Joy” (คริสตจักรแห่งความสุข) ตามใจของเรา แต่ให้เป็น CJ ตามแบบที่พระเจ้าทรงปรารถนา  นั่นคือเป็นคริสตจักร “Christ Jesus” (พระเยซูคริสต์) ที่แท้จริง!

ขอให้เรากระทำตามพระบัญญัติของพระเยซูคริสต์ที่กำชับพวกเราไว้…

เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน* เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น ถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรา (ยอห์น 13:34-35)

ขอให้เราตื่นตัวเสมอว่า สัญลักษณ์ของคริสเตียน ไม่ได้อยู่ที่ความเก่งกล้า ความฉลาด ความร้อนรน  ความรู้  ความมั่งคั่งหรือแม้แต่ไม้กางเขน, พระคัมภีร์ หรือสิ่งอื่นใด ๆ แต่เป็น “ความรัก” แท้ที่เรามีต่อพระเจ้า และต่อกันและกันที่เผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นด้วย!

ขออธิษฐานเผื่อพี่น้องชาวญี่ปุ่นที่ประสบภัยสึนามิและแผ่นดินไหว พวกเขาสูญเสียอย่างใหญ่หลวงนัก!

ขออธิษฐานเผื่อกันและกัน ช่วยเหลือกันและกัน เสริมสร้างกันและกัน เตือนสติซึ่งกัน และมีความกระตือรือร้นในการช่วยคนให้ได้รับความรอด และเติบโตขึ้นในพระเยซูคริสต์

อย่าให้เราเห็นแก่ตัว  แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วย และขออธิษฐานเผื่อค่าย CJ 22-24 กค. นี้ ด้วย

สุดท้ายนี้อธิษฐานเผื่อสมาชิก CJ หมายเลข 145-148  คือ 145. คุณชลวิชญ์ นนทวาลี (ปอ)146. คุณอารี สันติสุข (ติ๊ก) 147.คุณชยพล ทองอ่อน (พล) 148. คุณทรงพล เศษสูงเนิน (ตุ้ย) โดยอธิษฐานเผื่อตามหัวข้อต่อไปนี้

1.สุขภาพกาย จิตและวิญญาณที่แข็งแรง สมบูรณ์

2.คำพูดและชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นพร และเป็นพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำหลายคนให้ สนใจหรือมาหาพระคริสต์ (หรือนำตัวเองกลับมาหาพระคริสต์ หากว่าห่างหายไป)

3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอย่างพอเพียง เช่น ทรัพย์อื่นๆ เงินทองและการงานอาชีพ

4. สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ และพร้อมให้อภัยด้วยความรักอย่างเหลือล้น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อ การศึกษา  การทำงาน การรับใช้และความสัมพันธ์กับคนอื่น และในการแก้ไขปัญหาที่เผชิญ  ฯลฯ

5. กระตือรือร้น ในการศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การมีส่วนร่วมในชีวิตและสามัคคีธรรมกับพี่น้องอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวาระโอกาสต่าง ๆ อย่างเช่น ในกลุ่มแคร์หรือกิจกรรมต่างๆ ของคริสตจักร อย่างเช่นเคย

6. มีความตั้งใจ ความพยายาม และความสม่ำเสมอ ในการมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร โดยให้พระองค์ ทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตอย่างแท้จริง

7. มีความเสียสละ  ทุ่มเท ในการมีส่วนร่วมในการรับใช้และในพันธกิจต่าง ๆ ของคริสตจักร ทั้งโดยการ ถวาย ทรัพย์  แรงงาน  สติปัญญา ความสามารถ หรือเวลา ฯลฯ

หากพี่น้องมีใจบริจาคช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยสึนามิชาวญี่ปุ่น กรุณาถวายผ่าน  ส.ค.บ. ของเรา ได้ที่ บัญชี

สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ เลขที่บัญชี 000-161851-2 ประเภทออมทรัพย์ และผมหวังว่าจะได้พบหน้าทุกท่านในวันพฤหัสที่จะถึงนี้ เพื่อศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกัน!

นอกจากนี้ขอเชิญชวนให้สมาชิก CJ ที่จะแต่งงานหรือแต่งงานแล้ว เข้าร่วมสัมนมนา “เสริมรักเสริมสุขในครอบครัว” วันที่ 21 เมษายน 2011 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ BSC สี่แยกพญาไท ฟรี! (ผมจะอยู่ร่วมด้วยตลอดรายการ!) รีบสมัครด่วนที่ อ.วรรณ !

ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านเสมอ

ด้วยรักผูกพันจากใจ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล (ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เชิญร่วมคอนเสิร์ตเพือการฟื้นฟู The power of His love ที่คจ. สองสามย่าน  9-10 เมษายน เวลา 19.30 น.
  • อาทิตย์หน้าหลังรับประทานอาหาร 13.30-15.00น. เชิญเข้าร่วมกลุ่มย่อยเพื่อรับการเสริมสร้างในการดำเนินชีวิตคริสเตียน
  • ชั้นเรียนพระคัมภีร์เช้าวันอาทิตย์ 09.00-10.00 น. คืนวันพฤหัสฯ 19.00-21.00น.

หัวข้ออธิษฐาน

  • คริสตจักร – ทีมผู้อภิบาล / ทีมนมัสการ / ทีมอนุชน / คจ.เด็ก /ค่าย / พันธกิจทำความดี / กลุ่มย่อย และกลุ่มเซลต่างๆ ผู้เชื่อเก่า ผู้เชื่อใหม่  ผู้สนใจ และผู้ที่ติดภาระกิจไม่สามารถมา คจ.ได้

  • ประเทศไทย –  สามจังหวัดชายแดนใต้ / การเมือง / ศีลธรรม / เศรษฐกิจ ฯลฯ
  • สถานการณ์โลก – ประชาชนญี่ปุ่น  ลิเบีย ภัยธรรมชาติที่เกิดตามที่ต่างๆทั่วโลก

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.