จะมั่นคงได้อย่างไรในท่ามกลางการกดขี่ข่มเหง

“เมื่อเขาจะติเตียนข่มเหง และนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเรา ท่านก็เป็นสุข” (มัทธิว 5:11)

ทั่วทุกมุมโลกพี่น้องในพระคริสต์หลายคนที่ตื่นขึ้นมา ไม่รู้ว่าวันใดพวกเขาจะต้องตายเพราะความเชื่อ และก่อนที่จะนอนลงในคืนนี้ พวกเขาจะขอบคุณพระเจ้าที่สามารถผ่านไปได้อีกวันภายใต้การถูกกดขี่ข่มเหงที่รุนแรง

เชื่อหรือไม่ บางครั้งผมเองก็อดคิดไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคริสเตียนในอเมริกาถูกข่มเหงครั้งใหญ่ ผมสงสัยว่าที่โบสถ์ยังเต็มไปด้วยผู้เชื่อที่ยอมเสี่ยงชีวิตมานมัสการพระเจ้าหรือเปล่า? หรือว่าจะว่างโล่งเพราะการนมัสการพระเจ้าได้อย่างสะดวกสบายอย่างนี้ไม่มีอีกต่อไป

แต่เมื่อได้อ่านพระคัมภีร์ สิ่งหนึ่งที่ชัดเจน : พระเยซูคริสต์ไม่เคยสัญญาว่าหนทางแห่งความเชื่อนั้นจะสะดวกโยธิน และถ้าคุณมีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์ ยืนหยัดเพื่อพระองค์ คุณจะประสบความทุกข์ยากในสิ่งที่คุณเชื่อครับ

พวกเราต่างก็ได้รับพระพรในการอยู่อาศัยในพื้นที่ๆมีอิสระเสรีอย่างทุกวันนี้ แต่มีความเป็นไปได้ที่พระเจ้าจะอนุญาตให้เราต้องทนทุกข์เพื่อพระองค์ และถ้าพระองค์นำคุณผ่านไปในหนทางนั้น ไม่ว่าจะถูกข่มเหง หรือถึงขั้นพลีชีพ พระองค์ทราบดีว่าทรงทำอะไร และทรงนำคุณไปในที่ใดครับ

พระวจนะกล่าวไว้หลายครั้งว่า พระประสงค์ของพระเจ้าจะไม่นำเราไปในที่ๆไม่มีพระคุณปกอยู่ ดังนั้นเมื่อต้องเผชิญความทุกข์ยาก หรือถูกข่มเหง วางใจให้หมดสิ้นในพระคุณของพระองค์ เพราะว่าคุณมีชัยชนะแล้วในองค์พระเยซูคริสต์ !

หนักแน่น มั่นคง และเข้มแข็งเมื่อต้องเผชิญการข่มเหง ด้วยรู้ว่าเรามีชัยแล้วในองค์พระเยซูคริสต์

โดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การข่มเหงมาถึงเราได้ในหลายทาง ถ้าเรายังอยู่รอดปลอดภัยก็ให้ขอบคุณพระองค์ แต่ถ้าวันใดพระองค์จะใช้เราเพื่อพระสิริทั้งสิ้นจะเป็นของพระองค์ … เราพร้อมหรือไม่?
  • อธิษฐาน และเร่งช่วยเหลือพี่น้องในภาคใต้ของเรา ในญี่ปุ่น และตะวันออกกลางด้วยค่ะ – ขอพระเจ้าอวยพร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.