สารจากศบ. 3 เมษายน 2011

3 เมษายน 2011

สวัสดีพี่น้อง CJ ที่รัก

ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีสำหรับพิธีสมรสระหว่างคุณอุมาพร (โจโจ้) และคุณโคจิ ขอพระเจ้าอวยพรให้เป็นครอบ ครัวที่มีความสุขและเป็นพรต่อผู้อื่นตลอดไป

ขอพวกเราต้อนรับซึ่งกันและกัน รวมทั้งต้อนรับแขกแปลกหน้าที่มาในวันนี้ เพราะพวกเขาอาจเป็นทูตสวรรค์ปลอมตัวมาเยี่ยมพวกเราในวันนี้!

ขอทุกท่านแสดงความมีน้ำใจและอัธยาศัยไมตรีต่อกัน ไม่ว่าท่านจะเป็นสมาชิกหรือเป็นผู้มาเยี่ยมเยียน ทั้งในระหว่างนมัสการและระหว่างรับประทานอาหาร!

วันนี้ หากผู้ใดประสงค์จะร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้(หรือญี่ปุ่น) ผ่านมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย คือ บัญชี มูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย ธนาคาร กรุงไทย สาขา นานาเหนือ เลขที่บัญชี 0001938169 และมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ คือ บัญชี  มูลนิธิคริสตจักรแบ๊บติสต์ ธนาคาร กรุงไทย สาขา นานาเหนือ เลขที่บัญชี 0001930230 หรือ โอนเงินเข้าบัญชี  “สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย ธนาคาร กรุงไทย สาขา นานาเหนือ เลขที่บัญชี  000-161851-2 ประเภทออมทรัพย์

มีข่าวสำคัญมาแจ้งต่อสมาชิกดังนี้

คณะผู้อภิบาลมีมติถวายเงินเพื่อพันธกิจของพระเจ้าสู่ภายนอกดังนี้

 1. พันธกิจด้านสังคมสงเคราะห์
 2. พันธกิจด้านอื่นๆ

โดยได้มอบหมายให้คุณสาลินี วังตาล หนึ่งในคณะผู้อภิบาลเป็นผู้ให้ข้อมูลประกอบดังที่แนบมา ณ ที่นี้ด้วย

อีกหนึ่งมติที่จะมีผลต่อทิศทางและปลายทางของคณะผู้อภิบาลก็คือ จะมีการปรับโครงสร้างของคริสตจักร

ให้เป็น 2 ส่วน  หลัก ๆ ดังนี้ คือ

 1. ฝ่ายศิษยาภิบาล -รับผิดชอบพันธกิจหลักของคริสตจักร คือพันธกิจแห่งการประกาศ  เผยแพร่  อบรมสั่งสอนพระวจนะ สร้างสมาชิกให้เป็นสาวกแท้ และสร้างผู้นำในการเป็นผู้รับใช้ขยายแผ่นดินของพระเจ้า
 2. ฝ่ายคณะผู้อภิบาล -รับผิดชอบสนับสนุนพันธกิจหลัก(ฝ่ายศิษยาภิบาล) ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรของคริสตจักร อาทิ  ทรัพย์สิน บุคลากร  สถานที่  เครื่อง มือ  อุปกรณ์ และกิจกรรมอื่น ๆ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอีกไม่ช้า นิมิตและพันธกิจของคริสตจักร CJ ของเราจะปรากฎชัดเจน โดยขอสมาชิกได้มีส่วนร่วมตัดสินใจ แสดงความคิดเห็น และร่วมรับใช้กันอย่างเกิดผลเป็นทวีคูณ เพื่อทำให้คริสตจักร CJ เป็นคริสตจักรที่ใกล้เคียงกับพระทัยของพระเยซูมากที่สุด ขออธิษฐานเผื่อด้วยครับ

วันนี้อธิษฐานเผื่อสมาชิก CJ หมายเลข 149-152  คือ

149.  คุณทรงพล  เศษสูงเนิน (ตุ้ย)       150. คุณประธาน โอฬารานนท์  (คิงส์)

151. คุณจารุวัตร  เฟื่องฟู  (เมษ์)          152. คุณกายชาติ   รัตนวงศ์ไชย (ชาติ)

โดยอธิษฐานเผื่อตามหัวข้อต่อไปนี้

 1. สุขภาพกาย – จิตและวิญญาณที่แข็งแรง สมบูรณ์
 2. คำพูดและชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นพร และเป็นพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำหลายคนให้ สนใจหรือมาหาพระคริสต์ (หรือนำตัวเองกลับมาหาพระคริสต์ หากว่าห่างหายไป)
 3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอย่างพอเพียง เช่น ทรัพย์อื่นๆ เงินทองและการงานอาชีพ
 4. สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ และพร้อมให้อภัยด้วยความรักอย่างเหลือล้น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อ    การศึกษา  การทำงาน การรับใช้และความสัมพันธ์กับคนอื่น และในการแก้ไขปัญหาที่เผชิญ  ฯลฯ
 5. กระตือรือร้น ในการศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การมีส่วนร่วมในชีวิตและสามัคคีธรรมกับพี่น้องอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวาระโอกาสต่าง ๆ อย่างเช่น ในกลุ่มแคร์หรือกิจกรรมต่างๆ ของคริสตจักร อย่างเช่นเคย
 6. มีความตั้งใจ ความพยายาม และความสม่ำเสมอ ในการมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร โดยให้พระองค์ ทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตอย่างแท้จริง
 7. มีความเสียสละ  ทุ่มเท ในการมีส่วนร่วมในการรับใช้และในพันธกิจต่าง ๆ ของคริสตจักร ทั้งโดยการ ถวายทรัพย์  แรงงาน  สติปัญญา ความสามารถ หรือเวลา ฯลฯ

และเผื่อสมาชิกและญาติมิตรที่กำลังต้องการคำอธิษฐานด่วน ดังนี้

 1. ผู้เจ็บป่วย – พี่ชายของโดม / หมูหญิง / แม่วิกรม
 2. ภาระหน้าที่ – ทีมนมัสการ / ทีมอภิบาล / ครูรวี / ทีมอนุชน และคริสตจักรเด็ก
 3. ค่าย CJ 22-24 กค.นี้
 4. คอนเสิร์ตช่วยภาคใต้ของค่าย Love is และ สคบ. 8 เมษายนนี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์

เย็นวันพฤหัสที่แล้ว เราเรียนเรื่อง “ผี” กันสนุกมาก ทำให้พวกเราเข้าใจถึงยุทธอุบายของผีมารซาตานได้มากขึ้นและเป็นการเตือนสติให้เราระวังตัวอยู่เสมอ! หวังว่าจะได้พบหน้าพี่น้องในพฤหัสที่จะถึงนี้!

ขอพระเจ้าอวยพรให้ท่านมีความสุขและเจริญรุ่งเรืองขึ้นในชีวิตและการงาน

ด้วยรักจากใจ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล

(ในนามของคณะผู้อภิบาล)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.