สารจากศบ. 10 เมษายน 2011

10 เมษายน 2011

สวัสดีครับ CJ ที่รัก

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์ 3 ท่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว คือ คุณ เอ ,คุณ เขม และคุณหนึ่ง ขอให้เติบโตขึ้นในความเชื่อ ในความสัมพันธ์และในความเข้าใจในพระคริสต์นะครับ !

วันนี้ ผมขอทักทายทุกท่านในนามของศิษยาภิบาล และคณะผู้อภิบาลของ CJ แห่งนี้

คริสตจักรแห่งนี้ชื่อ “คริสตจักรแห่งความสุข” เราต้องการให้ทุกท่านที่มาที่นี้แล้วมีความสุข ดัง นั้น หากว่ามีอะไรทำให้ท่านไม่มีความสุข ต้องขอประกาศ ณ ตรงนี้เลยว่า นั่นไม่ใช่นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติของ CJ เรา

ดังนั้น หากมี “ใคร” มารบกวนท่านด้วยเรื่องใดก็ตาม ช่วยบอกให้ผู้นั้นทราบด้วยว่า สิ่งที่กำลังกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในคริสตจักรแห่งนี้! CJ ขอประกาศว่า CJ จะเป็นคริสตจักรที่ “ปลอด” จากสิ่งเหล่านี้

  1. การพูดจาซุบซิบนินทา/วิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นโดยขาดความรักทั้งต่อหน้าและลับหลัง
  2. การสร้างความรำคาญแก่พี่น้องด้วยการขอยืมเงิน หรือละลาบละล้วงหรือละเมิด(สิทธิ)ความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นในคริสตจักรแห่งนี้
  3. การแสดงอากัปกิริยาหรือพูดจาอย่างไม่สุภาพ ไม่ให้ความร่วมมือหรือแสดงอาการดูหมิ่นดูแคลนผู้อื่นด้วยสายตา  คำพูด หรือการกระทำใด ๆ!

พี่น้องที่รัก! เราขอต้อนรับทุกท่านที่มา CJ ด้วยความจริงใจ แต่ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการช่วยกันทำให้“คริสตจักร CJ” เป็นคริสตจักรแห่งความสุข!

วันนี้ ขออธิษฐานเผื่อสมาชิก CJ หมายเลข 153-156 คือ 153. คุณศฤงคาร  ขวัญสิริศฤงคาร (แซค) 154. คุณวรารมย์   สโรบล (อิง) 155. คุณวงเดือน    ความหมั่น  (เดือน) 156. คุณสุขสิรี  นีลพัธน์  (จี๋)

โดยอธิษฐานเผื่อให้ทุกท่านมีความเจริญพัฒนาในหัวข้อต่อไปนี้

1) สุขภาพกาย จิตและวิญญาณที่แข็งแรง สมบูรณ์

2) คำพูดและชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นพร และเป็นพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำหลายคนให้ สนใจหรือมาหาพระคริสต์ (หรือนำตัวเองกลับมาหาพระคริสต์ หากว่าห่างหายไป)

3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอย่างพอเพียง เช่น ทรัพย์อื่นๆ เงินทองและการงานอาชีพ

4) สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ และพร้อมให้อภัยด้วยความรักอย่างเหลือล้น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษา  การทำงาน การรับใช้และความสัมพันธ์กับคนอื่น และในการแก้ไขปัญหาที่เผชิญ  ฯลฯ

5) กระตือรือร้น ในการศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การมีส่วนร่วมในชีวิตและสามัคคีธรรมกับพี่น้อง

อย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวาระโอกาสต่าง ๆ อย่างเช่น ในกลุ่มแคร์หรือกิจกรรมต่างๆ ของคริสตจักร อย่างเช่นเคย

6) มีความตั้งใจ ความพยายาม และความสม่ำเสมอ ในการมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร โดยให้พระองค์ ทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตอย่างแท้จริง

7) มีความเสียสละ  ทุ่มเท ในการมีส่วนร่วมในการรับใช้และในพันธกิจต่าง ๆ ของคริสตจักร ทั้งโดยการ ถวายทรัพย์  แรงงาน  สติปัญญา ความสามารถ หรือเวลา ฯลฯ

ผมมีประกาศสำคัญจะแจ้ง คือ วันรับบัพติศมารุ่นต่อไปคือ วันอาทิตย์ที่ 22 พค. ที่ CJ ผู้ใดประสงค์จะรับขอแจ้งด่วนที่ อ.วรรณ โดยมีการอบรมพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 21 พค. เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์ (BSC)

 

อนึ่ง  ขอขอบคุณ คุณบอยด์ และ  บริษัท Love is ที่ได้จัด  concert หาทุนช่วยผู้ประสบภัยใต้ ชื่อ “ส่งรักไป(ปักษ์)ใต้” ในวันศุกร์ (9 เมษายน) ที่ผ่านมา (ซึ่งเป็นพระพรมาก) โดยมอบเงินทั้งหมดให้  “มูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย” นำไปจัดการช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อน โดยผ่านพี่น้องของเราในพื้นที่นั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ ขอขอบคุณ อ. วีระชัย โกแวร์ ที่มาแบ่งปันพระวจนะในวันนี้ และ ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องเป็นทวีคูณ!

ด้วยรักจากใจ

 

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล

(ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ประกาศเพิ่มเติม!

1. ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจที่กำลังจะแต่งงาน   แต่งงานแล้ว และยังไม่ได้แต่งงาน แต่ต้องการคำปรึกษาที่ดีมีประโยชน์ ร่วมสัมมนา “เสริมรักเสริมสุข” ในวันพฤหัสที่ 21 เมย. นี้ เวลา 09.00 – 16.30 น. BSC สี่แยกพญาไท  ฟรี แต่ต้องโทรศัพท์แจ้งที่ 02-6569038 …ผมจะอยู่ร่วมกับทุกท่านด้วย!

เพื่อบริการสมาชิกอย่างเต็มกำลัง ผมขอประชาสัมพันธ์ช่องทางดังนี้

1) หากต้องการรับข้อพระธรรม/ข้อคิดประจำวันอย่างน้อย 1 ตอนต่อวัน / ขอคำปรึกษาแบบไม่จำกัดหรือคำอธิษฐานเผื่อ  -ผ่าน BB นี่คือ pin ของผม 2381A496 ขอกรุณา ADD ใหม่ โดยด่วน ของเก่าข้อมูลผมหายไปหมดแล้ว

2) หากรู้จักกับผมเป็นส่วนตัวและต้องการแลกเปลี่ยน/สื่อสารกับผม และคนรอบตัวของผมโดยพร้อมเปิดเผยข้อมูล/ภาพส่วนตัวให้กับคนอื่น ๆ ในเครือข่ายรับรู้ด้วยกัน เชิญเข้า facebook.com/thongchaibsc

3) หากต้องการเพียงแค่รับข้อคิดคำคม หรือข่าวสารกับผม โดยไม่ประสงค์จะแชร์ข้อมูลและรูปภาพกับคนอื่นๆ ในเครือข่าย ก็ขอให้ click เข้าใน fanpage@thongchaibsc และ twitter.com/thongchaibsc

4)  หากต้องการรับคำหนุนใจ/คำปรึกษา/ข้อคิด/ข้อพระธรรมเป็นครั้งคราว ก็อาจใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่สา มารถใช้บริการ what’sapp ได้หรือ ส่ง e-mail ให้กับผม หรือติดต่อกับผมทาง thongchaibsc@gmail.com

อนึ่ง ผมพร้อมให้บริการทุกรูปแบบ แม้แต่โทรศัพท์หรือนัดหมายเพื่อพบหรือศึกษาพระคัมภีร์เป็นการส่วนตัว หรือ อธิษฐานร่วมกัน เพราะนี่คือ  หน้าที่ของผู้เลี้ยงที่ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าอยู่ที่ CJ แห่งนี้

อย่าลืมชั้นเรียนทุกวันพฤหัสที่ CJ สุดยอดแห่งสามัคคีธรรมในพระวจนะและคำพยาน! แต่จะหยุด 1 พฤหัส คือ พฤหัสที่ 14 เมย. ให้ทุกคนใช้เวลากับครอบครัว และเริ่มใหม่ พฤหัสที่ 21 เมย. อย่าพลาด !

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เนื่องจากครูแอนติดภาระกิจ ขอเลื่อนกลุ่มสามัคคีธรรม Sing & Join ไปเป็นบ่ายวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายนแทนค่ะ
  • ที่จอดรถ บ.ยอห์นสันมีจำนวนจำกัด ถ้าเต็ม กรุณานำรถไปจอดที่ให้เช่าจอดตรงข้ามฟู้ดแลนด์ จะมีรถตุ๊กๆไปรับ/ส่งค่ะ
  • สำหรับคนที่จอดรถใน บ.ยอห์นสัน กรุณาทำตามกฎระเบียบและเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วย เพราะเขามีน้ำใจเอื้อเฟื้อที่จอดรถให้เราฟรีๆ
  • อย่าลืมมาเข้าชั้นเรียนพระคัมภีร์เย็นวันพฤหัสฯ 19.00 น. และเช้าวันอาทิตย์ 09.00 น.จะได้สาระและประโยชน์มากมายในการดำเนินชีวิตคริสเตียน

หัวข้ออธิษฐาน

  • สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ / ภัยก่อการร้าย / สินค้าและน้ำมันราคาแพง / ปัญหายา เสพย์ติด
  • สถานการณ์ในประเทศญี่ปุ่น / การสู้รบในตะวันออกกลาง และอัฟริกาเหนือ
  • เผื่อสมาชิก ค.จ.ที่เจ็บป่วย มีภาระหนัก และที่กำลังเดินทางไกลในวันหยุดที่จะมาถึงนี้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.