อีสเตอร์คือโอกาสครั้งที่สอง

ฝ่ายคนหนุ่มนั้นบอกเขาว่า “อย่าตกตะลึงเลย พวกเจ้าทั้งหลายมาหาพระเยซูชาวนาซาเร็ธซึ่งต้องตรึงไว้ที่กางเขน พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วหาได้ประทับที่นี่ไม่ จงดูที่ที่เขาได้วางพระศพของพระองค์เถิด แต่จงไปบอกพวกสาวกของพระองค์ทั้งเปโตรเถิดว่า พระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนเจ้าทั้งหลาย และเจ้าทั้งหลายจะเห็นพระองค์ที่นั่น เหมือนพระองค์ตรัสไว้แก่พวกเจ้าแล้ว” (มาระโก 16:6-7)

 

คุณต้องการโอกาสครั้งที่สองในวันนี้หรือไม่? สำหรับเปโตรแล้ว ในเช้าวันอีสเตอร์แรก ท่านต้องการโอกาสนั้น ก่อนหน้านี้ที่ในห้องชั้นบน เปโตรยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเขาจะไม่มีวันละทิ้งพระเยซู แต่พระเยซูได้ทรงทำนายไว้ว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ไม่ใช่แค่ครั้งเดียว แต่สามครั้งด้วยกัน สายตาที่เปโตรเห็นพระเยซูก่อนที่จะถูกนำไปตรึงที่กางเขน คือสายตาที่มองผ่านกองไฟหน้าลานบ้านของมหาปุโรหิต ที่นั่นท่านได้สบสายพระเนตรพระเยซู ก่อนที่จะออกไปแล้วร้องไห้ด้วยความเสียใจ

คุณคิดว่าสายพระเนตรที่พระเยซูมองสบตาเปโตรนั้นเป็นแบบไหน? คุณว่าเป็นแบบ “เห็นมั้ย เราได้บอกเจ้าแล้ว”? หรือเหยียดหยามทำนองว่า “เจ้าทรยศเราได้อย่างไร?” ผมคิดว่าไม่ใช่ทั้งสองแบบ ผมคิดว่าเป็นสายตาแห่งความรัก สายตาแห่งความเมตตาสงสารราวกับจะตรัสว่า “เรายังรักเจ้าอยู่นะ เปโตร” และนี่ทำให้ผมเชื่อว่าทำไมเปโตรจึงออกไปร้องไห้ด้วยความเสียใจ ท่านทำให้พระเยซูผิดหวังมาก และคิดว่าคงไม่มีความหวังใดๆเหลือแล้ว

แต่แล้วมีข่าวว่าอุโมงค์ที่ฝังพระศพว่างเปล่า พระเยซูได้ทรงคืนพระชนม์แล้ว และมีพระดำรัสสั่งมาว่า “จงไปบอกพวกสาวกของพระองค์ทั้งเปโตรเถิดว่า…” พระเยซูไม่ได้สั่งว่า “จงไปบอกพวกสาวกของพระองค์ทั้งเปโตร ยากอบ และยอห์น…” พระองค์เอ่ยนามของเปโตรเท่านั้น เพราะพระองค์ทราบว่าเปโตรต้องการถ้อยคำแห่งกำลังใจ

คุณกำลังต้องการกำลังใจอยู่หรือเปล่า? บางทีคุณอาจทำพลาดไป ไม่ได้ตั้งใจ แต่ก็เกิดขึ้นแล้ว และเช่นเดียวกับเปโตร คุณอาจไปอยู่ผิดที่ ผิดเวลา และกับกลุ่มคนผิดๆ จนในที่สุดก็ทำผิดพลาดไป

พระเจ้าทรงประทานโอกาสครั้งที่สองให้กับเปโตร และพระองค์จะประทานให้กับคุณด้วย – เพราะอีสเตอร์มีไว้สำหรับคนที่ต้องการโอกาสครั้งที่สองครับ

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หลายคนกำลังต้องการกำลังใจไม่เพียงเพราะทำผิดพลาดไป แต่หลายคนสูญเสียคนรัก ที่พักอาศัย ทรัพย์สินและพื้นที่ทางการเกษตรไปกับน้ำท่วมภาคใต้ กำลังใจ และความช่วยเหลือจากพวกเราสามารถช่วยได้ – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.