เผชิญหน้ากับพี่น้อง

องค์พระเยซูคริสต์ตรัสว่า หากว่าพี่น้องของท่านผู้หนึ่งทำผิดบาปต่อท่าน จงไปแจ้งความผิดบาปนั้นแก่เขา สองต่อสองเท่านั้น ถ้าเขาฟังท่าน ท่านจะได้พี่น้องคืนมา (มัทธิว 18:15)

แต่ที่เราทำคือ – โต้กลับ “ก็เขานั่นแหละเป็นฝ่ายผิด ถ้าอยากได้รับการอภัย ก็ให้มาขอละกัน” แต่พระเยซูตรัสว่า “ไม่ใช่… คุณนั่นแหละต้องเป็นฝ่ายไปหา”

ในที่อื่นๆพระเยซูหนุนใจให้ เหตุฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้ว และระลึกขึ้นได้ว่า พี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่าน จงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชา กลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อน แล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่าน (มัทธิว 5:23-24)

ไม่คุณจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด คุณต้องเป็นคนแรกที่เริ่มต้น ไม่ว่าคุณจะ “มีเหตุขัดเคืองใจ” กับพี่น้อง หรือคุณรู้ว่าพี่น้องท่านนั้น “มีเหตุขัดเคืองใจ” กับคุณ คุณจะต้องเป็นฝ่ายรุก คือต้องเข้าไปหาคู่กรณี

 

นี่คือสิ่งเดียวกับที่พระเจ้าทรงทำในสวนเอเด็น ใช่หรือไม่? อาดัมและเอวาทำบาปผิดต่อพระเจ้า และในปฐมกาล 3:8-9 บอกเราว่าพระเจ้าทรงดำเนินเข้าไปในสวนและร้องเรียกหา “อาดัมๆ เจ้าอยู่ที่ไหน?” นี่ไม่ใช่เสียงของนักสืบ แต่เป็นพระสุรเสียงของพระเจ้าที่พระทัยแตกสลาย

เมื่อเร็วๆนี้คุณไปมีเรื่องขัดแย้งกับใครมาหรือเปล่า? ถึงเวลาแก้ไขแล้วครับ ไตร่ตรอง และรับฟังในสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับคุณ เข้าสู่ห้องแห่งการอธิษฐานกันเถอะครับ

 

โดย: Pastor Adiran Rogers

จาก:  Daily treasure from the Words

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อธิษฐานเผื่อคนที่เดินทางไกลไปพักผ่อน ไปเยี่ยมครอบครัว หรือไปทำงานในช่วงวันหยุดนี้ให้เดินทางไป-กลับอย่างปลอดภัย  – ขอพระเจ้าอวยพร

 

 

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.