สารจากศบ. 17 เมษายน 2011

17 เมษายน   2011

สวัสดีครับ CJ และญาติมิตร

ขอสวัสดีวันสงกรานต์มายังทุกท่านในเช้าวันนี้ !

พอดีวันนี้ผมอยู่ที่ จ.ประจวบฯ กับ “ชมรมนักคิด คริสเตียน” เพื่อมาทำงานหาแนวทางที่เหมาะสมและส่งผลดีสำหรับคริสตชนในการปฏิบัติตนในพิธีกรรมต่าง ๆ ในสังคมไทย จากนั้นคงมีการพิมพ์เผยแพร่ในภายหลัง ขออธิษฐานเผื่อด้วย

วันอาทิตย์หน้า (24 เมย.) ตอนบ่ายโมงครึ่ง จะมีการประชุมคณะผู้อภิบาล CJ โดยจะมีการปรับ “Priority” ของคริสตจักรให้ตรงตามพระประสงค์ของพระเจ้าให้มากที่สุด  ดังนั้น หากสมาชิกมีข้อเสนอแนะใดที่มีประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่

 1. thongchaibsc@gmail.com หรือ
 2. facebook.com/thongchaibsc
 3. facebookpage@thongchaibsc หรือ
 4. BB 2381A496

CJ ของเรากำลังเติบโตและก้าวหน้าอย่างช้า ๆ แต่แน่นอนและสมาชิก(รวมทั้งผู้นำ)ทุกคนจะเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อและความรักมากขึ้น! CJ ของเรามีนโยบาย “ความจริงคู่ความรัก” แต่ความรักของพระเจ้านั้นใหญ่ที่สุด!

เราไม่ทะเลาะ ไม่ขัดแย้ง ไม่เอาความคิดหรือเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลัก  เรามี “พระวจนะของพระเจ้า” เป็น “หลัก” และ “มาตรฐาน” ในการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจในการรับใช้ของเรา ไม่ใช่ “เสียงข้างมาก” หรือ “ตำแหน่งหน้าที่” ของมนุษย์หรือมาตรฐานทางโลกเป็นเกณฑ์

จึงหวังว่า หลังจากอาทิตย์หน้า CJ คงมีภาพหรือนิมิตของ CJ ชัดเจนขึ้นในการแจ้งต่อสมาชิกเพื่อขอให้ทุกคนร่วมลงเรือลำเดียวกัน แจวไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเกิดผลดีและมากขึ้น และเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแบบทวีคูณ!                ดีไหมครับ?                อย่าลืมอธิษฐานเผื่อด้วยครับ!

วันนี้เรายังคงอธิษฐานเผื่อผู้ประสบปัญหาหรือแบกภาระหนักในชีวิตของสมาชิกในคริสตจักรและผู้ประสบ ภัยทั้งในญี่ปุ่นและในภาคใต้ของเรา!

ผมยังคงซาบซึ้งน้ำใจของ คุณบอยด์ และครอบครัว รวมทั้งศิลปินทั้งในสังกัดของ Love Is และศิลปินอิสระที่ช่วยกันระดมทุนในงาน “ส่งรักไปปัก(ษ์)ใต้” ที่ผ่านมา ซึ่งเวลานี้ “มูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย” กำลังดำเนินการส่งเงินลงไปในพื้นที่ที่มีความต้องการการช่วยเหลือเร่งด่วน และกำลังจะจัดให้มี “กลุ่มอาสาสมัคร” ลงไปในพื้นที่เพื่อร่วมมือกับคนที่นั่นในการจัดแจกหรือลงแรงซ่อมแซม/กอบกู้สภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้กลับคืนสู่สภาพปกติ ผู้ใดประสงค์จะร่วมสมทบทุนเพิ่มเติม สามารถโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ ชื่อบัญชี “มูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย” เลขที่บัญชี “000-1-93816-9” ประเภทออมทรัพย์ โอนเงินแล้วกรุณาส่งใบโอนเงินไปที่ โทรสารหมายเลข 0-2251-0680 เพื่อการออกใบเสร็จรับเงิน!

 1. วันนี้ ขออธิษฐานเผื่อสมาชิก CJ หมายเลข 157-160  คือ   157. คุณฤทธิ์   โอฬาริกศิริ  (ริด)   158. คุณปิติรัตน์ ธีรรัตนางกูร  (บี๋) 159. คุณนิศาชล   วัชระประภาพงศ์  (ซ่า)  160. คุณพรชัย   เห็นสว่าง  (บาส)

โดยอธิษฐานเผื่อให้ทุกท่านมีความเจริญพัฒนาในหัวข้อต่อไปนี้

1) สุขภาพกาย จิตและวิญญาณที่แข็งแรง สมบูรณ์

2) คำพูดและชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นพร และเป็นพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำหลายคนให้ สนใจหรือมาหาพระคริสต์ (หรือนำตัวเองกลับมาหาพระคริสต์ หากว่าห่างหายไป)

3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอย่างพอเพียง เช่น ทรัพย์อื่นๆ เงินทองและการงานอาชีพ

4) สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ และพร้อมให้อภัยด้วยความรักอย่างเหลือล้น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษา  การทำงาน การรับใช้และความสัมพันธ์กับคนอื่น และในการแก้ไขปัญหาที่เผชิญ  ฯลฯ

5) กระตือรือร้น ในการศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การมีส่วนร่วมในชีวิตและสามัคคีธรรมกับพี่น้องอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวาระโอกาสต่าง ๆ อย่างเช่น ในกลุ่มแคร์หรือกิจกรรมต่างๆ ของคริสตจักร อย่างเช่นเคย

6) มีความตั้งใจ ความพยายาม และความสม่ำเสมอ ในการมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร โดยให้พระองค์ ทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตอย่างแท้จริง

7) มีความเสียสละ  ทุ่มเท ในการมีส่วนร่วมในการรับใช้และในพันธกิจต่าง ๆ ของคริสตจักร ทั้งโดยการ ถวายทรัพย์ แรงงาน  สติปัญญา ความสามารถ หรือเวลา ฯลฯ

ผมดีใจที่เวลานี้มีผู้รับเชื่อใหม่ติดต่อกันมาหลายอาทิตย์ ทำให้กำหนดรับบัพติศมารุ่นต่อไป ร่นมาเร็วขึ้นเป็นรุ่น 1.5 ในวันที่ 22 พฤษภาคม หากผู้ใดไม่สะดวกก็จะรับในรุ่นต่อไปในเดือนมิถุนายน ตามที่กำหนดไว้เดิม หากสะดวกรุ่นไหนก็แจ้งที่ อ.วรรณ โดยด่วนครับ!

วันนี้ ขอขอบคุณนายแพทย์ ภากร  จันทนะมัฎฐะ ที่ได้มาแบ่งปันพระวจนะในวันนี้

วันอังคารที่จะถึงนี้ cell ที่ Love Is เหมือนเดิม และชั้นเรียนวันพฤหัสนี้ที่ CJ เริ่มใหม่ 19.00 น. ขอเชิญทุกท่าน อย่าปล่อยโอกาสดี ๆ หลุดลอยไปนะครับ!

ขอพระเจ้าอวยพรและพบกันใหม่ในโอกาสต่อไป

ด้วยรักในพระคริสต์

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล

(ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ที่จอดรถ บ.ยอห์นสันมีจำนวนจำกัด ถ้าเต็ม กรุณานำรถไปจอดที่ให้เช่าจอดตรงข้ามฟู้ดแลนด์ จะมีรถตุ๊กๆไปรับ/ส่งค่ะ
 • กรุณามานมัสการตรงเวลานะคะ จะได้ไม่รบกวนผู้อื่นขณะนมัสการและเทศนา
 • สนใจสมัครเป็นปฏิคมต้อนรับสมาชิกและผู้มาเยี่ยมเยียน สมัครได้ที่พี่แดงค่ะ
 • ระวังกระเป๋าสตางค์ และทรัพย์สินมีค่า อย่าวางทิ้งไว้ เพราะมีผู้ไม่หวังดีปะปนเข้ามา
 • บ่ายนี้เชิญร่วมสนุกกับชั้นเรียน Sing & Join โดยครูแอน และทีมนมัสการค่ะ
 • กรุณาอย่าให้อาหารสุนัข เพราะหลังโบสถ์เลิกสุนัขจะอาเจียนและป่วยเป็นประจำ

 

หัวข้ออธิษฐาน

 • การนมัสการ เทศนา และงานประกาศอีสเตอร์ในวันอาทิตย์หน้า
 • สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น และการสู้รบในตะวันออกกลาง
 • ผู้เชื่อใหม่ที่เข้ามาใน ค.จ.ในแต่ละสัปดาห์ และผู้เชื่อเก่าที่ห่างหายไป
 • เผื่อสมาชิกที่จะได้รับการเสริมสร้างและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในแผ่นดินของพระเจ้า

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.