สารจากศบ. 24 เมษายน 2011

24 เมษายน 2011

สวัสดีวันอีสเตอร์ครับ!

วันนี้เป็นวันสำคัญคือ เป็นวันอีสเตอร์ ซึ่งเป็นวันที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากตาย และประกาศชัยชนะเหนือความมรณาสำหรับผู้เชื่อในพระองค์ทุกคน!

ดังนั้น ผู้เชื่อในพระคริสต์ทุกคนจะมีความมั่นใจและชื่นชมยินดีในวันนี้!

ในวันพฤหัสที่ผ่านมาเราศึกษาพระคัมภีร์อย่างสนุก ได้บทเรียนดี ๆ มากมาย!

ในวันศุกร์เราก็มีการนมัสการพิเศษใน “วันศุกร์ประเสริฐ” (Good Friday) พี่น้องที่มาร่วมสามัคคีธรรมต่างก็เปี่ยมสุขเพราะชื่นชมในพระบารมีคุณของพระคริสต์ที่ทรงยอมสละพระชนม์เพื่อไถ่บาปของเรา!

ข่าวสำคัญ!

 1. เวลานี้ ค่าย CJ ของเรา 22-24  กค. กำลังเดินเครื่องเต็มที่แล้วขอทุกท่านได้กรุณา เก็บเงิน, จัดเวลา (ลางาน /ลาเรียน) ให้พร้อมเพื่อเข้าร่วมค่าย ณ ครับ!
 2. บัพติศมารุ่นต่อไป รุ่น 1.5 (แทรกขึ้นมาจากกำหนดปกติ) ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม มีผู้เข้าชั้นเรียนและแจ้งชื่อมาแล้วเวลานี้หลายท่าน

ขอเชิญทุกท่านจะเตรียมเวลาเข้าร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับ! แต่หากผู้ใดไม่สามารถรับในวันเวลาดัง กล่าว ก็ขอแจ้งเพื่อรับบัพติศมาในรุ่นต่อไปในเดือนถัดไป

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีวันเกิดในรอบ 30 วันนี้!

ขออธิษฐานเผื่อผู้เจ็บป่วยหรือเผชิญกับวิกฤตชีวิตอยู่ในเวลานี้ และขออธิษฐานเป็นพิเศษสำหรับ สมาชิก CJ หมายเลข 161-164  คือ

161.  คุณเจกิตาน์ จันทร์กล่ำ (แอร์), 162. คุณไอศูรย์  วาทยานนท์ (โอ๋)

163. คุณจันทบาล ไชยนัน (ใหญ่), 164. คุณภัทรานิษฐ์  วิริยะวัฒน์ (อ้อย)

ขออธิษฐานเผื่อให้ทุกท่านมีความเจริญพัฒนาในหัวข้อต่อไปนี้

 1. สุขภาพกาย – จิตและวิญญาณที่แข็งแรง สมบูรณ์
 2. คำพูดและชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นพร และเป็นพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำหลายคนให้ สนใจหรือมาหาพระคริสต์ (หรือนำตัวเองกลับมาหาพระคริสต์ หากว่าห่างหายไป)
 3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอย่างพอเพียง เช่น ทรัพย์อื่นๆ เงินทองและการงานอาชีพ
 4. สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ และพร้อมให้อภัยด้วยความรักอย่างเหลือล้น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่การศึกษา  การทำงาน การรับใช้และความสัมพันธ์กับคนอื่น และในการแก้ไขปัญหาที่เผชิญ  ฯลฯ
 5. กระตือรือร้น ในการศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การมีส่วนร่วมในชีวิตและสามัคคีธรรมกับพี่น้องอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวาระโอกาสต่าง ๆ อย่างเช่น ในกลุ่มแคร์หรือกิจกรรมต่างๆ ของคริสตจักรอย่างเช่นเคย
 6. มีความตั้งใจ ความพยายาม และความสม่ำเสมอ ในการมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร โดยให้พระ องค์ทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตอย่างแท้จริง
 7. มีความเสียสละ  ทุ่มเท ในการมีส่วนร่วมในการรับใช้และในพันธกิจต่าง ๆ ของคริสตจักร ทั้งโดยการถวายทรัพย์  แรงงาน  สติปัญญา ความสามารถ หรือเวลา ฯลฯ

วันนี้ขอขอบคุณ อาจารย์ ขจร  ธนังกูรวิโรจน์ ที่ได้มาแบ่งปันพระวจนะในวันนี้!

 1. หากผู้ใดมี BB และไม่ได้รับข้อพระคัมภีร์ คำหนุนใจ หรือข้อคิดในสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมทั้งวันนี้ แสดงว่าท่านไม่ได้อยู่ในรายชื่อของผม  กรุณา Add pin ของผม หมายเลย 2381A496 โดยด่วน
 2. หากต้องการรับข้อคิด ข่าวสารจากผมทางอื่น ๆ ก็เข้าติดต่อได้ที่
  1. twitter.com/thongchaibsc
  2. facebook.com/thongchaibsc  หรือ facebookpage/thongchaibsc

วันนี้ ขอนมัสการด้วยความสุขใจนะครับ

ด้วยรักและจริงใจ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล

(ในนามของคณะผู้อภิบาล)

 

 

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.