สำเร็จแล้ว!

เมื่อพระเยซูทรงรับน้ำส้มองุ่นแล้ว พระองค์ตรัสว่า “สำเร็จแล้ว” และทรงก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนม์ (ยอห์น 19:30)

ไม้กางเขนคือเป้าหมายของพระเยซูตั้งแต่แรก พระองค์ถือกำเนิดมาเพื่อจะสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงบังเกิดมาเพื่อไถ่โทษบาปแทนเรา พระองค์บังเกิดมา สิ้นพระชนม์ เพื่อให้เราทั้งหลายได้ชีวิต และเมื่อพระประสงค์ที่เสด็จลงมาสำเร็จลง พระองค์ตรัสด้วยคำๆเดียวว่า “สำเร็จแล้ว”

คำนี้ในต้นฉบับภาษากรีกเป็นคำธรรมดาทั่วไป ที่พระเยซูอาจใช้เมื่อทำโครงการบางอย่างสำเร็จลง อาจเป็นงานไม้ที่ทำร่วมกันกับโยเซฟ  และพระองค์หันไปตรัสกับโยเซฟว่า “สำเร็จแล้ว ไปทานอาหารกลางวันกันเถอะครับ” – เสร็จแล้ว งานที่ได้รับมอบหมายทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปิดงานได้

ดังนั้นสิ่งใดที่ทรงทำสำเร็จ? สิ่งที่ทำสำเร็จคือการทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสของพระเยซู ไม่มีอีกแล้วที่พระองค์ต้องทนกับความเจ็บปวดจากน้ำมือของคนชั่ว ไม่ต้องแบกรับความผิดบาปของโลกนี้อีกต่อไป ไม่ต้องแม้แต่เพียงชั่วขณะที่ถูกพระเจ้าละทิ้งไป ทุกอย่างสำเร็จลงแล้ว ทุกสิ่งที่ต้องทำ ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว

และที่สำเร็จอีกอย่างคือทำลายที่มั่นของซาตานที่กักขังมนุษยชาติ พระเยซูเสด็จมาด้วยพระทัยตั้งมั่น มาทำลายซาตานและสมุนของมันที่บนกางเขน ณ เนินหัวกระโหลก ฮีบรู 2:14 กล่าวว่า “… เพื่อโดยทางความตายนั้นเอง พระองค์จะได้ทรงทำลายผู้ที่มีอำนาจแห่งความตาย คือมารเสียได้” นี่หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ใต้อำนาจของบาปอีกต่อไป เพราะพระราชกิจที่พระเยซูทรงทำสำเร็จที่บนกางเขน ได้ทำลายที่มั่นของซาตานที่กักขังมนุษยชาติเอาไว้

และท้ายที่สุด ที่สำเร็จลงคือการช่วยเราให้รอด ทำเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว บาปทั้งหมดของเราถูกนำไปไว้ที่พระเยซูเมื่อพระองค์ถูกตรึงที่บนกางเขน และความชอบธรรมของพระองค์ถูกนำมาเข้าบัญชีเรา

ดังนั้นพระเยซูจึงร้องว่า “สำเร็จแล้ว!” แผนการที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้อย่างดีเลิศ และด้วยความตั้งใจ สำเร็จลงแล้ว – จงชื่นชมยินดีเถิด

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระราชกิจที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงทำ “สำเร็จแล้ว” ที่บนกางเขน ทำให้เรามีความหวังใจชั่วนิรันดร
  • อธิษฐานเผื่อประเทศไทย – การรบที่ชายแดนไทยเขมร / 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / การเมือง / เศรษฐกิจ / ยาเสพย์ติด / การพนัน และศีลธรรมเสื่อม – ขอพระเจ้าอวยรค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.