อันตรายจากใจที่ดื้อรั้น

“เมื่อผู้ใดได้ยินคำบอกเล่าเรื่องแผ่นดินพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจ มารร้ายก็มาฉวยเอาพืชซึ่งหว่านในใจเขานั้นไปเสีย นั่นแหละได้แก่เมล็ดพืชซึ่งหว่านตกริมหนทาง” (มัทธิว 13:19)

ในพระวจนะตอนนี้ พระเยซูอธิบายคำอุปมาเรื่องชาวนาที่ออกไปหว่านพืช เมล็ดพืชบางเมล็ดตกลงในดินดี บางเมล็ดก็ตกลงในบริเวณที่ไม่มีโอกาสโตได้เลย พระองค์อธิบายว่าเมล็ดพืชในอุปมานี้เปรียบเหมือนข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้า และถ้าเมล็ดพืชนั้นไม่ออกรากหยั่งลึกลงไปในดินแห่งจิตใจ มันก็จะถูกฉกเอาไปอย่างง่ายดาย

พระเยซูกำลังตรัสอย่างเจาะจงถึงใจที่ดื้อรั้น ผู้คนที่ได้ยินข่าวประเสริฐครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่เคยรับเอาไว้ ใจของพวกเขาเหมือนดินแข็งกระด้างที่ถูกย่ำซ้ำไปซ้ำมาจนถ่อมไม่ลง และไม่เปิดใจรับฟัง

มีคำเตือนหลายข้อในพระคัมภีร์เกี่ยวกับใจที่แข็งกระด้าง พระวจนะที่กล่าวว่า “…วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระองค์ อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้น…” (ฮีบรู 3:7-8) แต่ยังมีผู้คนที่ดำเนินชีวิต ทำงาน หรือแม้แต่ไปโบสถ์ด้วยกันกับคุณยังมีใจที่แข็งกระด้าง และไม่สนใจในข่าวประเสริฐของพระเยซู

ดังนั้นเมื่อได้ยินเรื่องราวข่าวประเสริฐ อย่ารู้สึกว่าคุณรู้เยอะแล้วไม่จำเป็นต้องฟังอีก ถ้าคุณอยู่ในพระคริสต์ คุณยังต้องการพระองค์มากเท่ากับวันแรกที่ได้เข้ามาวางใจในพระองค์ อย่าปล่อยให้ใจแข็งกระด้างนะครับ!

ข่าวประเสริฐควรมีความหมายกับคุณมากในวันนี้เหมือนกับที่เคยเป็นมา จงไวในการงานที่พระเจ้ากระทำผ่านคุณ และอย่าปล่อยให้ใจแข็งกระด้างไป!

โดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วันนี้ให้เราอธิษฐานเผื่อบางดวงใจที่เรารู้จัก และเคยอธิษฐานเผื่อมานาน ให้ยอมถ่อมลง เปิดใจเป็นดินดีอ่อนนุ่มพอที่จะรับเมล็ดพันธ์แห่งข่าวประเสริฐไว้ และเกิดผลงอกงามหลายเท่า
  • อธิษฐานเผื่อสถานการณ์ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน อย่าลืมญี่ปุ่นและลิเบียด้วยค่ะ – ขอพระเจ้าอวยพร

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.