ไม่ได้อยู่ภายนอกอีกต่อไป

และดูเถิด  ม่าน ในพระวิหารก็ขาดออกเป็นสองท่อน ตั้งแต่บนตลอดล่าง แผ่นดินก็ไหว ศิลาก็แตกออกจากกัน (มัทธิว 27:51)

ถ้าผมมีโอกาสอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์ เหตุการณ์หนึ่งที่ผมอยากไปเห็นคือ “ม่านในพระวิหารขาดเป็นสองท่อน”

บริเวณชั้นในของพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม และที่ในอภิสุทธิสถานซึ่งเป็นที่ตั้งของหีบพระบัญญัติ เป็นที่ๆมหาปุโรหิตจะเข้าไปปีละครั้ง เพื่อเผาเครื่องหอมบูชาลบบาปของประชาชน ม่านในพระวิหาร เป็นผ้าทอเนื้อหนาและหนัก ใช้เป็นที่กั้นระหว่างอภิสุทธิสถาน และส่วนอื่นๆที่อยู่ด้านนอกของพระวิหาร

เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ที่บนกางเขนเพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป ม่านในพระวิหารก็ฉีกขาดจากบนลงล่าง ไม่ได้ฉีกจากด้านล่างขึ้นบนเหมือนฝีมือมนุษย์ แต่ฉีกจากบนตลอดลงล่างเพราะพระเจ้าเป็นผู้ฉีก

พระเจ้ากำลังตรัสว่า “พวกเจ้าไม่ได้อยู่ด้านนอกอีกต่อไป พวกเจ้าสามารถเข้ามาข้างในได้ เพราะพระบุตรของเราได้เปิดทางให้แล้ว”

อ.เปาโลอธิบายไว้ว่าเดี๋ยวนี้เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างใกล้ชิดได้อย่างไร:

เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย เมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปสู่สถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซู ตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิต  ซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดออกให้เราผ่านเข้าไปทางม่านนั้น คือทางพระกายของพระองค์ และเมื่อเรามีปุโรหิตใหญ่เหนือหมู่คนของพระเจ้าแล้ว ก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยไว้ใจเต็มที่ มีใจที่ได้รับการทรงชำระให้สะอาดแล้ว และมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำบริสุทธิ์ (ฮีบรู 10:19−22)

ผ้าม่านขาดลงแล้ว พระเยซูเป็นคนกลางนำเราเข้าไป เราไม่จำเป็นต้องไปผ่านคนกลางที่เป็นมนุษย์คนใดอีก หรือต้องทำพิธีกรรมใดๆเพื่อจะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ เพราะพระเยซูคริสต์ได้สร้างหนทางใหม่ให้เราเพื่อจะดำเนินชีวิตให้ใกล้ชิดพระเจ้าแล้ว

พระเยซูทรงจ่ายแทนให้หมด จงจดจำไว้ให้ดีนะครับ

Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514.

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • พระเยซูคริสต์เปิดทางให้เราเข้าใกล้พระเจ้าแล้ว อย่ามัวรีรอนะคะ
  • อธิษฐานเผื่อหลายคนใกล้ตัวคุณที่เจ็บป่วย ไม่สบาย พวกเขาต้องการกำลังใจ และการรักษาที่มาจากพระเจ้าค่ะ – ขอพระเจ้าอวยพร

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.