อย่าลืมอ่านพระคัมภีร์

“No Bible No Breakfast No Bible No Bed!”

(หากไม่อ่านพระคัมภีร์ อย่าเพิ่งรับประทานอาหาร หากไม่อ่านพระคัมภีร์อย่าเพิ่งเข้านอน!)

ดร.ริค วอเรน ศิษยาภิบาลของคริสตจักรชื่อก้องโลก “แซดเดิลแบ็ค” (แบ๊บติสต์) ได้กล่าวไว้เป็นคติพจน์ที่สำคัญ ว่า “พระคัมภีร์ต้องเป็น ‘ความคิดเห็น’ อันดับแรก และเป็น ‘คำตัดสินชี้ขาด’ อันดับสุดท้ายในชีวิตของผม!”

ใช่ครับ ! ในการดำเนินชีวิต ในการเรียน ในการทำมาหากินหรือในการกระทำอะไร ๆ ก็ตามในชีวิตของเรา ทุกสิ่งที่เราทำ ทุกการตัดสินใจที่เราเลือก ควรจะเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับหลักคำสอนของพระคัมภีร์  เพราะพระคัมภีร์เป็นพระวจนะแห่งความจริงของพระเจ้าที่ทรงพลานุภาพ สามารถวินิจฉัยความคิด และความมุ่งหมายในใจของมนุษย์ทุกคน!

“เพราะว่า พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย” (ฮบ.4:12)

นอกจากนี้ พระวจนะของพระเจ้ายังเปรียบประดุจแสงสว่างที่ช่วยให้เรามองเห็นทางที่ควรเดินต่อไป

“พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์  และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้า

พระองค์ (สดด.119:105)

พระธรรมสุภาษิต กล่าวว่า ผู้ใดที่ใส่ใจในการฟัง  การอ่าน และทำตามที่พระคัมภีร์สอนไว้ ก็จะได้พบกับสิ่งดี ๆ ในชีวิต!  “บุคคลผู้สนใจในพระวจนะจะพบของดี และคนที่วางใจในพระเจ้าจะสุขสบาย” (สภษ.16:20)

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเหตุผลอันควรอันชอบที่เราแต่ละคนจะใส่ใจในการอ่าน ศึกษา และปฏิบัติตามพระคัมภีร์ ด้วยความเชื่อวางใจ เพราะการกระทำเช่นนั้นจะก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นในชีวิตของเรา และเราควรกระทำเช่น นั้นทั้งในยามตื่นนอน ก่อนรับประทานอาหารเช้า และในยามก่อนเข้านอน ดังที่กล่าวไว้เป็นคำขวัญว่า …

“No Bible No Breakfast  No Bible No Bed!”

ในท้ายนี้จึงขอปิดด้วยข้อคิดสะกิดใจตอนหนึ่งที่เขียนไว้ว่า …

ศึกษาพระคัมภีร์แล้วจะฉลาด  เชื่อวางใจพระคัมภีร์แล้วชีวิตจะปลอดภัย

ทำตามพระคัมภีร์แล้วชีวิตจะเปลี่ยนไป คือ ทำให้ชีวิตของเรา

ดีขึ้น บริสุทธิ์มากขึ้น และมีความสุขมากยิ่งขึ้น!”

“ …คนทั้งหลายที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้า และได้ถือรักษาพระวจนะนั้นไว้ก็เป็นสุข”   (ลก.11:28)

วันนี้ ให้เรามามีความสุขร่วมกันด้วยการเริ่มต้นและปิดวันด้วยพระคัมภีร์

จะดีไหมครับ?

TFB – Thoughts for believers

ข้อคิดสำหรับผู้เชื่อ จาก Twitter, Facebook & Blackberry

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.