อยากเห็นเธอมีความสุข!

“ฉันอยากเห็นเธอมีความสุข  และหากเป็นได้ ฉันเองอยากเป็นความสุขของเธอ!”

หากเรารักใครสักคน เราอยากทำให้เขาหรือเธอมีความสุข  ตรงกันข้าม หากเราเห็นแก่ตัว เราจะมุ่งเรียกร้องให้เขาหรือเธอทำให้เรามีความสุข!    จึงไม่แปลกที่เรามักเห็นคู่(ที่คิดว่า)รักมักมีปากเสียง  งอน หรือโกรธใส่กันบอ่ย ๆ เมื่อไม่ได้ดังใจ! …   สุดท้ายทั้ง 2 ก็ไม่มีความสุขทั้งคู่!

หากบุคคลหนึ่งรักอีกคนหนึ่งจริง ๆ บุคคลคนนั้นก็จะยอมทำอะไรก็ได้ (ที่ไม่ผิดศีลธรรม, ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ) ในการทำให้อีกคนหนึ่งมีความสุข! แต่ตรงข้าม หากว่าบุคคลใดบอกว่ารักอีกคนหนึ่ง แต่ยินยอมกระทำสิ่งที่ผิดกฎศีลธรรม   กฎหมาย หรือจรรยาบรรณเพื่อเขาหรือเธอ บุคคลคนนั้นไม่ได้รักคนรักของตนเองจริง ๆ !

เพราะในพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้พรรณนาให้เห็นคุณลักษณะของความรักอย่างชัดเจน และหนึ่งในนั้นคือ ความรักไม่ชื่นชมเมื่อมีการประพฤติผิด  นั่นคือ นอกจากตัวเองจะไม่ทำสิ่งที่ผิด แล้วตัวของเรายังจะต้องไม่สนับสนุนส่งเสริม เออออ เอออวยให้คนที่เรารักทำผิดอย่างเด็ดขาด!

และนี่คือ บททดสอบที่จะช่วยให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เขาหรือเธอรักเราจริงหรือไม่?

เพราะว่า ตราบใดที่คนที่ปากบอกว่ารักเรา ยังดึงดันหรือบีบคั้นให้เราทำสิ่งที่ล้วนแล้วแต่ทำให้เราเกิดทุกข์ (ที่ไม่จำ เป็น หรือไม่สมควร) และตัวของเราเองยังไม่สำนึกสำเหนียกเลยว่า สิ่งที่กำลังกระทำอยู่นั้นทำให้เราเจ็บปวด หรือตระหนักดี มิหนำซ้ำยังดันทุรังกระทำอยู่ โดยไม่สนใจในความรู้สึกอึดอัดหรือขุ่นเคืองใจที่เรามีอยู่เลย นั่นอาจจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า ถึงเวลาที่ต้องมีการเคลียร์กันครั้งใหญ่ ระหว่างทั้ง 2 คน แล้วและในบางกรณีอาจต้องมี “บุคคลที่ 3” ที่ทั้ง 2 ฝ่ายยอมรับเข้ามาร่วมแก้ปัญหาแห่งวิกฤตสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วย!

หากว่าทั้ง 2 คนมีความรักที่แท้จริงต่อกัน ปัญหานี้ก็จะได้รับการแก้ไขโดยไม่ยาก แม้ว่าจะลำบากบ้างในการปรับอารมณ์ ปรับความคิด ปรับใจ และปรับพฤติกรรมใหม่กันใหม่อีกครั้ง!

แต่คุณลักษณะเด่นของความรักแท้อีกประการก็คือ  ความรักไม่ช่างจดจำความผิดของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือไม่เก็บบันทึกข้อมูลแห่งการกระทำผิดพลาดของเธอหรือเขาไว้แบบถาวร!

ภาษาอังกฤษเขียนไว้ว่า… “Love keeps no record of wrongs!”

นั่นหมายความว่า หากชายหญิงคู่ใดมีความรักอันแท้จริงต่อกันและกัน …จะไม่มีฝ่ายใดเก็บ “record” หรือ บันทึกข้อมูลแห่งอดีตที่ผิดพลาดของอีกฝ่ายไว้อย่างถาวรเป็นอันขาด! แต่คนที่มีความรักแท้จะลบข้อมูลแห่งความผิดพลาดเหล่านั้นทิ้งให้เกลี้ยงไปหมดสิ้น หากว่ามีการสำนึกเสียใจสารภาพและขอโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหลังจากการ “เคลียร์” ครั้งสำคัญข้างต้นเกิดขึ้น!

คนที่มีรักแท้จะมีจิตใจที่พร้อมเสมอในการให้อภัยและทุ่มเทเพื่อทำให้คนรักของตนเองมีความสุขและเขาหรือเธอจะกล่าวออกมาอย่างจริงใจต่อคนที่รักว่า …  “ฉันอยากเห็นเธอมีความสุข และฉันอยากเป็นความสุขของเธอ!”

วันนี้ คุณสามารถกล่าวเช่นนี้และพร้อมที่จะกระทำตามนี้กับคนที่คุณบอกว่ารักแล้วหรือยัง?

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  จาก TFB – Thoughts for believers

ข้อคิดสำหรับผู้เชื่อ Twitter, Facebook & Blackberry

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.