ทำไมความเชื่อจึงเป็นเรื่องสำคัญ?

ครับ ทำไมความเชื่อจึงเป็นเรื่องสำคัญ? เพราะคุณไม่อาจทำให้พระเจ้าพอพระทัยถ้าไม่มีความเชื่อ หนังสือฮีบรู 11:6 กล่าวว่า “แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์”

ถ้าคุณทำให้พระเจ้าพอพระทัย แต่ทำให้คนอื่นไม่พอใจก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่ถ้าคุณทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัย เพราะมัวแต่ทำให้คนอื่นพอใจ ก็ไม่มีความหมาย จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้ ก็ต้องเชื่อในพระองค์

ความเชื่อไม่ใช่เป็นเรื่องลางสังหรณ์ ไม่ใช่คิดเชิงบวก ไม่ใช่เชื่อว่าทุกสิ่งจะสำเร็จลง ความเชื่อคือเชื่อในพระวจนะองพระเจ้า หนังสือโรม 5:1 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้น เมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้า ทางพระเยซูคริสตเจ้าของเรา”

ใครๆก็สามารถรอดพ้นบาปได้ถ้าเข้ามาวางใจในพระเจ้าผู้ทรงปลดบาป ความเชื่อทำให้เราดำเนินชีวิตคริสเตียนได้ หนังสือ 1ยอห์น 5:4 กล่าวว่า “เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยต่อโลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลก”

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily treasures from the Words

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ทำให้มนุษย์พอใจจะจบลงเมื่อจากโลกนี้ไป แต่มุ่งทำให้พระเจ้าพอพระทัยจะคงอยู่ตลอดไป
  • อธิษฐานเผื่อสถานการณ์การเมืองในไทย / ภัยก่อการร้าย / ภัยยาเสพย์ติด / และศีลธรรมเสื่อมที่กำลังมอมเมาคนไทย – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

 

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.