อธิษฐานอย่างไม่หยุดยั้ง

“สารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เรา จะมาสู่เรา และผู้ที่มาหาเรา เราก็จะไม่ทิ้งเขาเลย” (ยอห์น 6:37)

บางคนอาจกล่าวว่า “ผมไม่มีคุณค่าพอที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้า” ขอแจ้งให้ทราบนะครับ ไม่เคยมีใครมีคุณค่าพอ เราไม่มีคุณค่า และจะไม่มีวันมีด้วย ดังนั้นให้ลืมได้เลย เพราะมันไม่เกี่ยวกับคุณค่า มันเกี่ยวกับพระคุณพระเจ้าครับ

คุณคิดว่าตัวเองมีคุณค่าพอเข้าเฝ้าพระเจ้ามากกว่าผู้อื่นเพราะอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน อธิษฐานสม่ำเสมอ แทนที่จะใช้เวลาไปคิดร้าย ทำสิ่งไร้สาระ หรือพูดจาไม่ดี? เราไม่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าบนพื้นฐานคุณค่าของเรานะครับ เราเข้าเฝ้าพระเจ้าบนพื้นฐานของพระคุณ

เมื่อหญิงต่างชาติมาเข้าเฝ้าพระเยซู ร้องให้พระองค์ช่วยขับผีออกจากบุตรสาว เธอไม่ได้ร้องว่า “โปรดประทานความยุติธรรมแก่ข้าพระองค์” แต่เธอพูดว่า “พระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์เถิด” (มัทธิว 15:22) อย่าทูลพระเจ้าเป็นอันขาดว่า “ข้าแต่พระเจ้าขอทรงจัดการแก่ข้าพระองค์อย่างยุติธรรม” เพราะเราจะได้ไปนรกอย่างที่สมควร แต่ให้พูดว่า “โปรดเมตตาแก่ข้าพระองค์” เหมือนหญิงผู้นั้น พระเยซูตรัสว่า “สารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เรา จะมาสู่เรา และผู้ที่มาหาเรา เราก็จะไม่ทิ้งเขาเลย” (ยอห์น 6:37)

ดังนั้นไม่ว่าปัญหาจะเป็นอะไร นำมามอบให้พระเยซู ไม่ว่าคุณกำลังต่อสู้ในเรื่องใด ไม่มีเรื่องใดทำให้พระองค์ประหลาดใจ และเมื่อคุณอธิษฐาน ให้แสวงหาน้ำพระทัย เหตุผลที่พระเยซูประทานให้ตามที่หญิงคนนี้ขอ เพราะเธอให้ความต้องการของเธอสอดคล้องกับพระทัยพระองค์ จะพบน้ำพระทัยพระเจ้าได้ ก็ต้องอ่านพระวจนะ แล้วจะเข้าใจถึงน้ำพระทัย จิตใจ และพระประสงค์ของพระองค์

อธิษฐานตามน้ำพระทัย ไม่หยุดยั้ง และจงยืนหยัด แม้ดูเหมือนพระองค์จะไม่ฟัง แต่อาจมีอุปสรรคขวางกั้นบางอย่าง ที่พระองค์ปรารถนาให้คุณก้าวข้ามไป อย่าย่อท้อนะครับ

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หลายครั้งเราอธิษฐานจนลืมและเลิกอธิษฐานไป แต่พระเจ้าไม่เคยลืม และเมื่อถึงเวลาพระองค์ก็จะประทานให้
  • และอย่าลืมอธิษฐานตามน้ำพระทัย แล้วจะไม่ผิดหวังค่ะ – ขอพระเจ้าอวยพร

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.