สารจากศบ. 5 มิถุนายน 2011

5 มิถุนายน 2011

สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่าน!

ผมขอต้อนรับทุกท่านในนามของทีมศิษยาภิบาล และคณะผู้อภิบาลของ CJ ด้วยความยินดี!

ผมเดินทางกลับจากมองโกเลียมาถึงเช้าวันนี้เอง ด้วยความตื่นเต้นยินดีที่จะได้พบหน้าพี่น้องทุกท่าน

ดีใจที่บัดนี้ค่าย CJ “To Serve” (22 -24 กค. ) ปี 2011 นี้เปิดรับสมัครได้แล้ว ขอทุกท่านรีบสมัครโดยด่วน!

“การประกาศ” ที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 13-17 มิ.ย.นี้ ก็ต้องการ การอธิษฐานเผื่อด่วนเช่นกัน!

สืบเนื่องจากวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมได้รับแจ้งและรับคำถามจากสมาชิกหลายๆ ท่านเกี่ยวกับเรื่องการพูดภาษาแปลก ๆ โดยนักเทศน์บางคน ก็เลยขอฉวยโอกาสอธิบายจุดยืนของ CJ ดังนี้

 1. เรื่องการอธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วย คนมีปัญหา เป็นเรื่องดี แต่ไม่จำเป็นต้องพูดภาษาแปลกๆ ต่อหน้าคนอื่น ๆ
 2. พระคัมภีร์สอนว่า ภาษาแปลก ๆ (speak in a tongue) เป็นของประทานอย่างหนึ่งจากพระเจ้าเป็นส่วนตัว เฉพาะบางคน แต่ไม่เหมาะที่จะพูดในที่ประชุมนมัสการ (นอกจากมีคนแปล)
 3. พระคัมภีร์สอนว่า ไม่ใช่และไม่จำเป็นที่ทุกคนจะได้รับของประทานให้พูดภาษาแปลก ๆ ได้ และคนที่ได้ก็ให้พูดเป็นส่วนตัวกับพระเจ้า เพราะไม่เกิดประโยชน์ต่อคนอื่น แต่ช่วยผู้ที่ได้รับให้เป็นอิสระในการอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นส่วนตัว  ขอย้ำว่า ไม่ใช่ทุกคนต้องพูดภาษาแปลกๆ และไม่ผิดปกติใด ๆ ถ้าไม่พูด!
 4. พระคัมภีร์แนะว่า ของประทานที่เหมาะกับคริสตจักรมากกว่าคือ ของประทานในการเผยพระวจนะที่ทำให้คนทั้งคริสตจักรเข้าใจ ได้รับการหนุนใจ และเจริญเติบโต
 5. พระคัมภีร์เตือนไม่ให้ใครพูดภาษาแปลก ๆ ในท่ามกลางคนอื่น ๆ เพราะไม่มีใครเข้าใจความหมาย จึงไม่เกิดประโยชน์ใด นอกจากทำให้ผู้ฟังสับสนและสะดุดไปเปล่า ๆ !
 6. พระคัมภร์สอนว่า การพูดภาษาธรรมดา ๆ ที่คนอื่นฟังรู้เรื่องซึ่งให้ความรู้ มีประโยชน์มากกว่า เพราะเพียงคำ ที่เข้าใจได้ก็ดีกว่าพูดภาษาแปลก ๆ  10,000 คำที่ไม่เข้าใจ!
 7. ภาษาแปลก ๆ ที่มีประโยชน์คือ ภาษาที่เป็นภาษาอื่นๆ ซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศจริง ที่พระเจ้าทรงใช้ให้บางคนพูดเพื่อทำให้ชาวต่างประเทศได้ฟังแล้วเข้าใจ สำนึกผิด และกลับใจ (อ่านรายละเอียดได้ใน 1โครินธ์ 12,14)

สิ่งที่ CJ ของเราให้ความสำคัญมากกว่าคือ พระคัมภีร์สอนให้เราทุกคนต้องรักกันให้มากๆ เพราะ “ความรัก” สำ คัญยิ่งกว่าพูดภาษาแปลก ๆ รวมทั้งของประทานอื่น ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การรักษาโรคให้หาย คนตายให้ฟื้น หรือความเชื่อมากมาย การพยากรณ์ต่าง ๆ อันแสนมหัศจรรย์ (1คร 13)

ดังนั้น ผมจึงขอให้สมาชิก  CJ ของเราทุกคนรักกันและกันให้มาก และใช้ของประทานที่ตนมีอยู่เพื่อรับใช้และเสริม สร้างกันด้วยความรัก ไม่ใช่ “SHOW OFF” หรือ “อวดของประทาน” ที่ได้มา เพราะว่าจะทำให้ “ของประทาน” (gift) ที่ได้มานั้นไร้คุณค่าลง!

นอกจากนี้ ยังขอให้สมาชิกของ CJ ทุกคน มีวิจารณญาณในการฟัง และสามารถแยกแยะได้ว่า อะไรที่ควรเชื่อ/ควรทำตามหรือปฏิเสธ

วันนี้ขออธิษฐานเผื่อ สมาชิก CJ หมายเลข  185-188 คือ 185.  คุณฑิตยา ตีวกุล  (ติ๊บ) 186. คุณคณพล ภูมิรัตนประพิณ  (ตั้ม) 187. คุณเจือทิพย์   แบนยะทัด (จิ๊ก)  188. คุณปราโมทย์เหรียญเจริญสุข  (โอ๋)

ในหัวข้อต่อไปนี้

 1. สุขภาพกาย – จิตและวิญญาณที่แข็งแรง สมบูรณ์
 2. คำพูดและชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นพร และเป็นพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำหลายคนให้ สนใจหรือ มาหาพระคริสต์ (หรือนำตัวเองกลับมาหาพระคริสต์ หากว่าห่างหายไป)
 3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอย่างพอเพียง เช่น ทรัพย์อื่นๆ เงินทองและการงานอาชีพ
 4. สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ และพร้อมให้อภัยด้วยความรักอย่างเหลือล้น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการ ศึกษา  การทำงาน การรับใช้และความสัมพันธ์กับคนอื่น และในการแก้ไขปัญหาที่เผชิญ  ฯลฯ
 5. กระตือรือร้น ในการศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การมีส่วนร่วมในชีวิตและสามัคคีธรรมกับพี่น้อ
 6. อย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวาระโอกาสต่าง ๆ อย่างเช่น ในกลุ่มแคร์หรือกิจกรรมต่างๆ ของคริสตจักร อย่างเช่นเคย
 7. มีความตั้งใจ ความพยายาม และความสม่ำเสมอ ในการมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร โดยให้พระองค์ ทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตอย่างแท้จริ
 8. มีความเสียสละ ทุ่มเท ในการมีส่วนร่วมในการรับใช้และในพันธกิจต่าง ๆ ของคริสตจักร ทั้งโดยการ ถวายทรัพย์  แรงงาน  สติปัญญา ความสามารถ หรือเวลา ฯลฯ
 9. มีความเจริญเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณ ทั้งความรู้ ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า และในการรับใช้!

ขออธิษฐานเผื่อบัพติศมาครั้งต่อไปคือ วันที่ 3 กรกฎาคม 2011  ดังนั้นผู้ใดที่ต้องการรับบัพติศมา หรือผู้ใดได้ รับบัพติศมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบรับรองสมาชิกภาพ หรือผู้ใดที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกของคริสตจักร CJ นี้ กรุณาติดต่อ อ.วรรณ ด่วน! ส่วนผู้ที่ต้องการติดต่อกับผมโดยตรง ทำได้ดังนี้ทาง

 1. email –   thongchaibsc@gmail.com
 2. facebook –fanpage/thongchaibsc
 3. twitter.com/thongchaibsc
 4. BB-Pin  2381A496
 5. โทร. 02-3544980-1 (ปาริชาติ)

ขอพระเจ้าอวยพระพร

ด้วยรักจากใจ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล

(ในนามของคณะผู้อภิบาล)

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.