มิ.ย. 092011
 

และท่านได้ลืมคำเตือน ที่พระองค์ได้ทรงเตือนในฐานะที่เป็นบุตรว่า บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าท้อถอยในเมื่อพระองค์ทรงตีสอนนั้น เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก และเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตร พระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้น (ฮีบรู 12:5-6)

พายุจะพัดเข้ามาในชีวิตของเราในรูปแบบของความทุกข์ลำบาก หรือแม้แต่โศกนาฏกรรม อาจมีบางครั้งที่เรารู้ล่วงหน้า คือเริ่มเห็นกลุ่มเมฆดำ ได้ยินเสียงฟ้าร้องมาแต่ไกลๆ หรือบางครั้งพายุก็มาถึงอย่างไม่ทันตั้งตัว แต่ความจริงแล้วไม่มีใครวิ่งเข้าไปหา หรืออยากฝ่าพายุไปแน่ๆ

เราอาจนำพายุเข้ามาในชีวิตของเราเอง เป็นผลจากการกระทำ เราอาจผิดพลาด แล้วมันไล่ตามทันจนต้องรับผล ตัวอย่างคลาสสิคของเรื่องนี้คือเรื่องของโยนาห์ พระเจ้าทรงเรียกท่าน ผู้เป็นชาวอิสราเอลให้ไปบอกชาวเมืองนีนะเวห์มหานครใหญ่ เรื่องการกลับใจ แต่ชาวนีนะเวห์เป็นศัตรูกับอิสราเอล โยนาห์จึงอ้างว่าถ้าท่านไปประกาศให้ชาวนีนะเวห์กลับใจ แล้วเกิดพวกเขากลับใจ เกรงว่าพระเจ้าจะทรงเมตตาไว้ชีวิต ในอีกมุมหนึ่งถ้าท่านไม่ไป พวกเขาก็จะไม่กลับใจ และพระเจ้าก็จะทำลายเมืองนี้ ศัตรูของอิสราเอลก็จะลดลงไปอีกหนึ่ง ดังนั้นโยนาห์จึงขึ้นเรือมุ่งหน้าไปยังทิศตรงข้าม

มีพายุใหญ่เกิดขึ้น รุนแรงขนาดบรรดากลาสีที่เชี่ยวชาญการเดินเรือ ถึงกับตะโกนร้องเรียกพระของตัวเองให้มาช่วย ในที่สุดพวกเขาก็พบสาเหตุของพายุที่เผชิญ เป็นเพราะการไม่เชื่อฟังของโยนาห์ ท่านจึงถูกจับโยนลงไปในทะเล เรื่องที่เหลือเราคงทราบกันดี

พายุเช่นนี้แหละที่เราเรียกว่าพายุแห่งการแก้ไข พายุแห่งการแก้ไขเป็นสิ่งที่เตือนว่าพระเจ้าทรงรักเรา ถ้าพระองค์ไม่ได้รักโยนาห์ พระองค์คงไม่ส่งพายุไป แต่พระองค์ต้องการให้โยนาห์รู้ตัวและหันกลับมา ดังนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในห้วงพายุแห่งการแก้ไข จำไว้เถอะว่าเป็นเพราะพระองค์ทรงรักคุณครับ

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • พายุที่เราต่างกำลังเผชิญอยู่เป็นพายุแบบไหน?  เพื่อการทดสอบ เพื่อแก้ไข ให้เรียนรู้บางอย่าง หรือแม้แต่เพื่อให้เราได้มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้า ให้ขอบคุณพระเจ้าได้สำหรับพายุทุกลูกที่พัดเข้ามา – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ
 Posted by at 9:18 pm

  One Response to “พายุแห่งการแก้ไข”

  1. ในช่วงที่คลื่นลมสงบท้องฟ้า แจ่มใส่ สายลมพัด ผ่านเย็น ประทะ รอบตัวความเย็น จาก ระอองหลังพายุ กลื่นหอมของไอ จากดินและกลิ่นหญ้า หลังพายุฝนกระหน่ำ พ่อผม เคยบอกว่า ชีวิตเมื่อเผชิญกับ ความทุกข ยาก เช่นเดียวกัน กับการเผชิญพายุฝน แต่ เราที่รู้จักพระเจ้า มีความหวังในใจเสมอ สูดกลิ่นดิน กลิ่นหญ้าให้รู้ และชื่นใจ จากสื่งเหลานี้ว่า เมื่อผ่านพ้น พระเจ้าก็มิเคย ที่จะไม่เล้าโลมให้ชีวิตเราที่จะเรียนรู้ว่า ยังคงมีลมหายใจที่จะก้าวต่อไป พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดเมตตา ข้าพระองค์ เช่นที่ชีวิตได้ผ่านพ้นมา เพราะ ข้าพระองค์ เฝ้ารอคอยการช่วยกู้ จากพระองค์ (แม้วันนี้ และวันพรุ่งนี้ก้รู้เพียงว่า ข้าพระองค์ มีพระองค์ เท่านั้นจริงๆที่ือยู่และดูแล ขอบคุณพระเจ้า ลูกขอ โมถนาต่อพระองค์ ขอมอบลงที่พระบาทพระองค์เสมอไป อาเมน)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)