สารจากศบ. 19 มิถุนายน 2011

19 มิถุนายน 2011

สวัสดีครับ พี่น้อง CJ และ ผู้มาเยี่ยมเยียน

 

…วันนี้คุณยังทำบาปอะไรอยู่?

ขอต้อนรับทุกท่านสู่ CJ ด้วยความยินดี!

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีม CJ ของเราประสานงานโดย คุณโบพา คุณบอยด์ คุณปุ๊  คุณบลู คุณ โจ คุณวุฒิ และทีม พร้อมทั้งผมไปเป็นพยานแบ่งปันฟื้นฟูจิตใจของนักเรียนและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (ระดับ ม.4- ม.6) ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ (13-17 มิย.) ทุกคนมีความสุขและพึงพอใจทั้งพวกเราและคนในโรงเรียน ว.ว.!

วันพฤหัสที่ผ่านมา ขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้มาศึกษาพระคัมภีร์กันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง ทุกคนได้รับพระพรเป็นอย่างมาก หวังว่าจะพบกับทุกท่านในวันพฤหัสหน้าด้วยนะครับ!

ในวันเสาร์ (18 มิย.) ที่ผ่านมา ผมได้นัดแนะผู้ที่อยู่ในแวดวงมีเดียจากทุกสาขา และทั่วประเทศมาพบปะเพื่อจัดตั้งคณะทำงานระดับชาติในงานด้าน Media เพื่อสนับสนุนนิมิต 2015 เพื่อช่วยในการเพิ่มพูนจำนวนคริสเตียนเป็น 1 ล้านคน นับเป็นบรรยากาศที่ดีและสร้างสรรค์เป็นอย่างยิ่ง!

หากพี่น้องคนใดมีความถนัดด้านหนึ่งด้านใด ในสายสื่อ สิ่งพิมพ์  สื่อโทรทัศน์  สื่อวิทยุ สื่อ IT และสื่อผสมอื่น ๆ และพร้อมจะร่วมมือ แจ้งได้ที่ thongchaibsc@gmail.com หรือ โทร 081-6860361 (ปู)

ผู้ใดสนใจได้รับคำหนุนใจ ข้อคิด ของผมทุกวัน เชิญได้ที่

twitter.com/thongchaibsc หรือ facebookpage/thongchaibsc

หรือ facebook.com/thongchaibsc หรือ หากมี bb ก็เพิ่ม pin ของผม 2381A496

ด่วน ! ค่าย CJ (22-24 กค.)นี้ ผู้ใดยังไม่ได้สมัครรีบด่วนนะครับ!

ขอชมเชยผู้สมัครที่จ่ายเงินแล้ว ชุดแรกดังนี้ 1. คุณกายชาติ 2. คุณวิกรม 3. คุณโบ 4. คุณคิด 5. คุณแอน 6. คุณโดม  7. ครอบครัวเฮียใช้

ประกาศบัพติศมาชุดต่อไปรุ่น 2 (3) ของปีนี้ คือในวันที่ 3 กค. วันเลือกตั้งพอดี ผู้ที่ประสงค์จะรับบัพติศมาให้รีบแจ้งที่ อ.วรรณ ด่วน วันนี้เลยครับ!

ท้ายนี้ขออธิษฐานเผื่อ สมาชิก CJ หมายเลข  193 -196   คือ

193.  คุณหฤดี  วรพงศ์พิสุทธิ (จี๊ )                   194.  คุณมนตรี   โชคนันทิพร

195.  คุณอัจนา  โชคนันทิพร  ( นา)                196. คุณ ปกครอง  โชคนันทิพร (เบนซ์)

ในหัวข้อต่อไปนี้

  1. สุขภาพกาย – จิตและวิญญาณที่แข็งแรง สมบูรณ์
  2. คำพูดและชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นพร และเป็นพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำหลายคนให้ สนใจหรือมาหาพระคริสต์ (หรือนำตัวเองกลับมาหาพระคริสต์ หากว่าห่างหายไป)
  3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอย่างพอเพียง เช่น ทรัพย์อื่นๆ เงินทองและการงานอาชีพ
  4. สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ และพร้อมให้อภัยด้วยความรักอย่างเหลือล้น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษา  การทำงาน การรับใช้และความสัมพันธ์กับคนอื่น และในการแก้ไขปัญหาที่เผชิญ  ฯลฯ
  5. กระตือรือร้น ในการศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การมีส่วนร่วมในชีวิตและสามัคคีธรรมกับพี่น้องอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวาระโอกาสต่าง ๆ อย่างเช่น ในกลุ่มแคร์หรือกิจกรรมต่างๆ ของคริสตจักร อย่างเช่นเคย
  6. มีความตั้งใจ ความพยายาม และความสม่ำเสมอ ในการมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร โดยให้พระองค์ทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตอย่างแท้จริง
  7. มีความเสียสละ ทุ่มเท ในการมีส่วนร่วมในการรับใช้และในพันธกิจต่าง ๆ ของคริสตจักร ทั้งโดยการถวายทรัพย์  แรงงาน  สติปัญญา ความสามารถ หรือเวลา ฯลฯ
  8. มีความเจริญเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณ ทั้งความรู้ ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า และในการรับใช้!

วันนี้ ขอทุกคนแสดงน้ำใจต่อกันและกันด้วยความรักของพระคริสต์นะครับ!

และให้เรามาทำตัวให้สมกับเป็น “พลเมืองดี” ที่เป็นคริสตชนด้วยกันนะครับ!

ด้วยความผูกพันในพระคริสต์

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล

(ในนามของคณะผู้อภิบาล)

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.