ทำอย่างไรเมื่อถูกข่มเหง ‏

เขาจึงเอาหินขว้างสเทเฟน เมื่อกำลังอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ว่าข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอทรงโปรดรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วย สเทเฟนก็คุกเข่าลงร้องเสียงดังว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอโปรดอย่าทรงถือโทษเขาเพราะบาปนี้เมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วก็ล่วงหลับไป (กิจการ 7:59-60)

 

ทั่วโลกในทุกวันนี้ คนกำลังทนทุกข์เพระมีความเชื่อในพระเยซู ในประเทศจีน ชายและหญิงถูกขังคุกทุกวันเพราะมีการนมัสการพระเจ้าที่ในบ้าน ในตะวันออกกลาง คริสตจักรและพันธกิจต่างๆถูกปาระเบิดใส่เพราะประกาศเรื่องราวข่าวประเสริฐ และบางพื้นที่ในอินเดีย คริสเตียนจะถูกเฆี่ยนและถูกฆ่าตายถ้าจับได้ว่ากำลังนมัสการพระเจ้า

ถ้าคุณอยากให้ปลอดภัย ไม่ปริปากพูดที่โรงเรียนหรือในที่ทำงาน ก็จะไม่มีใครว่าอะไร แต่ทันทีที่คุณยืนขึ้นเพื่อพระคริสต์และความจริงของพระองค์ คุณจะเจอกับการข่มเหง อาจจะไม่รุนแรงเท่ากับพวกผู้เชื่อในประเทศจีน ในตะวันออกกลาง และในอินเดีย แต่คุณจะเจอกับคำถากถางและต่อต้าน

แล้วเราควรทำอย่างไรเมื่อมันเกิดขึ้น? ผมคิดว่าเราไม่สมควรโกรธเกรี้ยวหรือพยายามเอาคืน  ไม่ครับ อ.เปาโลกล่าวว่า “ถ้าท่านถูกด่าว่า เพราะพระนามของพระคริสต์ ท่านก็เป็นสุข ด้วยว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริและของพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่าน” (1เปโตร 4:14)

คริสเตียนในยุคแรกเมื่อถูกจับเข้าคุกเพราะความเชื่อกล่าวว่า “ขอบคุณพระเจ้า ที่ทรงเห็นว่าเรามีคุณค่าพอจะทนทุกข์เพื่อพระองค์” ดังนั้นถ้าใครเล่นงานคุณเพราะคำพยานที่มีต่อพระเยซู ให้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิทธิพิเศษในการเป็นคริสเตียน และพระพรจากการเดินไปกับพระองค์นะครับ!

เมื่อต้องเจอกับการข่มเหง ขอบคุณพระเจ้าที่อนุญาตให้คุณทนทุกข์เพื่อพระองค์ เพราะมันหมายความว่าพระองค์ทรงทำงานอยู่ในคุณ!

โดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministries: www.powerpoint.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ถ้าคุณกำลังเผชิญการข่มเหง ให้อธิษฐานเผื่อผู้ที่ข่มเหงคุณ
  • ถ้าคุณสามารถประกาศและนมัสการได้อย่างเปิดเผย ให้อธิษฐานเผื่อที่อื่นๆในโลก และผู้เชื่อที่ต้องเสี่ยงตายนมัสการและประกาศพระวจนะของพระองค์ – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.