มิ.ย. 212011
 

ขณะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอด ผู้นั้นจะเสียชีวิต แต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา ผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด” (มัทธิว 16:24-25)

ในสมัยพระเยซู ถ้าคุณเห็นใครเดินไปตามถนนแบกไม้กางเขนไปด้วย แปลได้อย่างเดียวครับ – คนๆนั้นกำลังจะไปตาย

ดังนั้นเมื่อพระเยซูตรัสว่า ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา” (มัทธิว 16:24) หมายความว่าเราต้องตายต่อตนเอง เราต้องปฏิเสธตนเอง คำว่า “ปฏิเสธ” แปลว่าต้องให้พระประสงค์และความปรารถนาของพระเจ้ามาก่อน และอยู่เหนือความต้องการของเรา คนที่เห็นแก่ตัวจะคิดว่านี่มันเกินไปหรือเปล่า ดูไม่เข้าท่าเลย

นี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำไมคริสตจักรจึงอ่อนเปลี้ยเพลียแรงในทุกวันนี้ : เรารู้ไม่มากนักเกี่ยวกับการแบกกางเขน บางทีถ้าคริสเตียนจะหยุดทำตัวให้เหมือนคนในโลกทั่วไปทำ อาจทำให้คนในโลกอยากทำตัวให้เหมือนคริสเตียนก็เป็นได้ เรากำลังแบกกางเขนอยู่ในทุกวันนี้หรือเปล่า? เราพยายามเอาชนะตัวเองอยู่หรือไม่? เราได้ตายต่อตนเองหรือยัง? นี่คือสิ่งที่พระเยซูเรียกร้องให้เราทำ

จะเอาชนะตนเองได้และรับกางเขนของตนแบกไปหมายถึงหลายสิ่ง หมายถึงเรื่องสามัญเช่น คุณอ่านพระคัมภีร์เมื่อลุกขึ้นมาตอนเช้าหรือยัง นี่คือการรับเอากางเขนมาแบกและปฏิเสธตัวเอง หมายถึงอธิษฐาน คุณก้มหัวลงขอบคุณพระเจ้าก่อนรับประทานอาหารในท่ามกลางผู้คนหรือเปล่า คุณได้พูดปกป้องพระเยซูในท่ามกลางความอึดอัดไม่สะดวกใจหรือเปล่า แปลว่าคุณมาอยู่ร่วมสามัคคีธรรมกับคริสตจักรสม่ำเสมอขนาดไหน คุณมอบเรื่องการเงินให้พระเจ้าดูแลหรือยัง ฃีวิตคู่ของคุณ คุณได้ให้ความต้องการของอีกฝ่ายมาก่อนความต้องการของคุณหรือเปล่า รวมความหมายได้ว่า – คุณให้พระเจ้ามาก่อนเรื่องของคุณ ใช่หรือไม่?

พระเยซูตรัสว่า “เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอด ผู้นั้นจะเสียชีวิต แต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา ผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด” (มัทธิว 16:25) นี่คือการดำเนินชีวิตอย่างที่ควรเป็น

ข้อสรุป: ปฏิเสธตัวเอง รับเอากางเขนแบกไว้ คือหนทางในการดำเนินชีวิตอย่างผู้ติดตามพระเยซูคริสต์แท้จริง คุณตายต่อตัวเองหรือยังครับ?

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เลียนแบบพระเยซูคริสต์ดีกว่าเลียนแบบท่านอนตายเป็นไหนๆ เพราะยังไงๆโอกาสนั้นจะมาถึงคุณอย่างแน่นอน ไม่ต้องรีบไปฝึกทำท่าถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะคะ – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

 

 Posted by at 10:44 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)