สารจากศบ. 26 มิถุนายน 2011

26 มิถุนายน 2011

สวัสดีพี่น้อง CJ ที่รัก

นับจากฉบับนี้เป็นต้นไป คำทักทายของเราจะคุยกันเรื่องหนัก ๆ เพิ่มขึ้น เพราะว่า เรากำลังโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว!

นับจากวันแรกที่ตั้งคริสตจักร CJ  เมื่อราว ๆ  7-8 ปีก่อน และผมเองเข้ามาร่วมรับใช้แบบลงชีวิตด้วย 6-7 ปี  ผมได้เห็นคนกลับใจมาหาพระเจ้าไม่ขาดสาย หลายคนที่นั่งอ่านสารฉบับนี้คงเป็นพยานได้  ในตอนเริ่มต้นเราไม่มีระบบ เราไม่มีระเบียบ ซึ่งในตอนนั้นพวกเราเองก็ไม่ใส่ใจหรือแยแสนัก เพราะว่า เรายังเป็นทารก เป็นเด็ก  แต่บัดนี้ วันเวลาผ่านมานานพอที่เราจะต้องยอมรับความจริงว่า เราเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้ว เราคงต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาทัศนคติในการดำเนินชีวิตตามวิถีใหม่ได้แล้ว ดุจเดียวกับที่ท่าน อ.เปาโล ได้กล่าวไว้ว่า…

“เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก ข้าพเจ้าพูดอย่างเด็ก คิดอย่างเด็ก ใคร่ครวญหาเหตุผลอย่างเด็ก แต่เมื่อ

ข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ ข้าพเจ้าก็เลิกอาการเด็กเสีย” (1คร.13:11)

ใช่ครับ เราต้องเลิก “อาการเด็ก” เสีย!                    เราต้องเลิกเอา “ตัวเอง” เป็นศูนย์กลาง!

หรือ “ความต้องการส่วนตัวของเรา” เป็นใหญ่ เราต้องเลิกอาการแบบ “ทำอะไรตามใจ” หรือประเภทแบบไม่รับไม่รู้ “กฎเกณฑ์” ใด ๆ ประเภท “ช่างมันฉันไม่แคร์ แต่จะเต็มใจเป็น “ผู้ให้” มากกว่าเป็นผู้รับ” เพราะว่า คนที่เป็นผู้ใหญ่นั้นจะพูดกลับกันว่า “ช่างเรา…เพราะฉันแคร์”

อ.เปาโล สอนว่า คนเป็น “ผู้ใหญ่” จะแคร์ความรู้สึก และความต้องการของผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้ใดเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ ผู้นั้นก็จะยิ่งแคร์ความรู้สึก(พระทัย) และความต้องการ (พระประสงค์) ของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น และถือว่า เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ที่เราจะต้องใส่ใจ!

ดังนั้น คริสตจักรแห่งความสุข (Church of Joy) หรือ CJ ของเราจึงได้มีการปรับ “ลำดับสำคัญก่อนหลัง” และ “โครงสร้าง” (Structure) ของคริสตจักรขึ้นใหม่ ตามหลักคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์ โดยกำหนดให้ “พันธกิจด้านพระวจนะ” (ด้านจิตวิญญาณโดยตรง) เป็นพันธกิจหลัก และให้พันธกิจอื่น ๆ เป็น “พันธกิจด้านบริการรับใช้” (ด้านจิตวิญญาณโดยอ้อม) ซึ่งถือเป็นพันธกิจเสริม!

โดยกำหนดให้ศิษยาภิบาล และทีมงานเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลพันธกิจด้านพระวจนะ และให้คณะผู้อภิบาลเป็นผู้สนับสนุนพันธกิจหลักดังกล่าวของคริสตจักร

โดยมีทีมงาน ศิษยาภิบาล ผม และ อ.สิริวรรณ อานุภาพโยธา ผู้ช่วยเป็นผู้นำขับเคลื่อน และมีผู้ช่วยเหลือร่วมมือดูแลงานด้านต่าง ๆ ในโครงสร้าง (ตามผังที่แนบมาด้วย)

ส่วนในด้านคณะผู้ภิบาล ก็จะมีการสลับกันทำหน้าที่เป็นประธานนำประชุม กำหนดระยะเวลาคนละ 3 เดือน โดยมีประธานคณะผู้อภิบาลคนใหม่ คือคุณหลุยส์ จะทำหน้าที่แทนผม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  โดยมีการแบ่งผู้ดู แลตามโครงสร้าง(ที่แนบมาด้วย) เช่นกัน

ดังนั้น หากพี่น้องมีภาระใจและความสามารถและต้องการจะร่วมรับใช้ในด้านใด ก็ขอกรุณาติดต่อ แจ้งเจตจำนงหรือแจ้งความต้องการได้ โดยติดต่อกับบุคคลตามแผนภูมิดังกล่าวด้วย (หรือเขียนเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงพัฒนาคริสตจักร ใส่ลงไปในกล่องอธิษฐานที่เคาน์เตอร์ ได้ทุกครั้งที่มาคริสตจักร)

ขอให้ทุกท่านตระหนักว่า คริสตจักรนี้ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะผู้นำ แต่เป็นคริสตจักรของพวกเราทุกคนที่มี “พระเจ้า” ทรงเป็นเจ้าของที่แท้จริง!

อนึ่ง ในเร็ววันนี้ จะมีการปรับปรุงเพิ่มพื้นที่ด้านล่าง (โรงจอดรถ) ให้เป็นห้องนมัสการเสริม (ติดแอร์/ติดจอ TV) สำหรับผู้ที่มาสายหรือในกรณีที่ห้องนมัสการข้างบนเต็ม!

ขออธิษฐานเผื่อคริสตจักรของเราที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และขออธิษฐานเผื่อ สมาชิก CJ หมาย เลข 197 -200    คือ  197. คุณไพโรจน์  โชคนันทิพร   (หงวน) 198. คุณภัณฑิลา   โชคนันทิพร   (เหม่ย) 199. คุณนัฐฐัษมนม์   แย้มศิริ   (อ้อ) 200. คุณธนัฐฐ์ธระภล แย้มศิริ  (อ๊อด)

 

อย่าลืมสมัครค่าย (CJ ) 22-24 กค.นี้ ณ บัดนี้ก่อนจะสายเกินไป จนเต็มหมด!

อย่าลืมอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัว และมาร่วมศึกษาด้วยกันทุกวันพฤหัส

18.00 – 19.00 น.  –อาหารเย็น

19.00 – 19.30 น.  – สามัคคีธรรม/อธิษฐาน

19.30 – 21.00 น.  –ศึกษาพระคัมภีร์ มาระโก (แถมมัทธิว/ลูกา)

 

และอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมสามัคคีธรรมตามกลุ่มแคร์ และชั้นเรียนอื่น ๆ (วันอาทิตย์)

บัพติศมารุ่นต่อไป (รุ่น 2) คือวันที่ 3 ก.ค. นี้ กรุณาติดต่อ อ.วรรณ !

ขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้นะครับ

 

ด้วยรักผูกพัน

 

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล

(ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ประชาสัมพันธ์ “ค่าย” (ด่วน!! วันสุดท้ายของการจ่าย Early Bird)

  • สมาชิก CJ                                                                                2,000       บาท
  • ญาติสนิทสมาชิก                                                       2,500       บาท

**ไม่สามารถรวมกับครอบครัว CJ ได้นะคะ J

  • ครอบครัว CJ (4คน)                                                  5,000       บาท

**ทุกคนต้องเป็นสมาชิก CJ ค่ะ

  • อนุชน (แรกเกิด – มัธยม)                                            1,000       บาท
  • อนุชน (มหาวิทยาลัย)                                                                1,500       บาท
  • บุคคลทั่วไป                                                               3,500       บาท

*** ผู้ที่ลงชื่อ Early Bird แล้วไม่ได้ชำระค่าค่ายภายในวันนี้ (26/6/54)

เริ่มต้นเดือนกค.54 จะต้องชำระในราคา 3,500 บาทนะคะ

หมดเขตรับสมัคร 8 กค. 54

เสื้อยืดค่าย จำหน่าย 1 กค. 54

กิจกรรมค่าย “So You Think You Can Dance” (จัดกลุ่ม 3 คนขึ้นไป Cover Dance)

ลงชื่อที่ “ตุ๊ก” (081-9699-665) นะคะ

แล้วไปเจอกันที่ค่ายนะคะ J

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.