สายลับ

ทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ตั้งค่าย ล้อมบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์ และช่วยเขาทั้งหลายให้รอด (สดุดี 34:7)

เรามีทูตสวรรค์คุ้มครอง – ทูตสวรรค์ที่เป็นส่วนตัวของเรา ไปทุกหนทุกแห่งกับเราหรือเปล่า? ผมก็ไม่ทราบแน่ชัด แต่ผมทราบว่าในฐานะผู้เชื่อ เรามีทูตสวรรค์อยู่ในชีวิต คริสเตียนทุกคนมีครับ

พระคัมภีร์สอนชัดเจนว่า “ทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ตั้งค่าย ล้อมบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์ และช่วยเขาทั้งหลายให้รอด” (สดุดี 34:7) สดุดี 91:11 บอกเราว่า “เพราะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ ของพระองค์ในเรื่องท่าน ให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่าน” และในฮีบรู 1:14 พูดถึงทูตสวรรค์ว่า “ทูตสวรรค์ทั้งปวง เป็นแต่เพียงวิญญาณผู้ปรนนิบัติ ที่พระองค์ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่จะได้รับความรอดกระนั้นมิใช่หรือ” และในฮีบรูเรายังอ่านพบอีกว่า “… บางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัว” (ฮีบรู 13:2) เป็นความคิดที่น่าสนใจนะครับ บางทีคุณอาจเคยพบกับทูตสวรรค์แล้วก็เป็นได้ เพียงแต่คุณไม่รู้ เพราะผมคิดว่าพวกเขาคงไม่แนะนำตัวว่าเป็นทูตสวรรค์แน่ๆ (อีกอย่าง เวลาเราอ่านเรื่องการมาปรากฎตัวของทูตสวรรค์ในพระคัมภีร์ มักจะมาในภาพของผู้ชาย)

ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเรามีทูตสวรรค์ประจำตัวหรือเปล่า แต่บางสิ่งที่พระเยซูตรัสอาจเป็นนัยว่าบางทีเด็กๆมีทูตสวรรค์ประจำตัวอยู่ด้วย จงระวังให้ดี อย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่ง ด้วยเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่า ทูตสวรรค์ประจำของเขาเฝ้าอยู่เสมอ ต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์” (มัทธิว 18:10) สิ่งนี้ทำให้มั่นใจ เพราะเด็กๆมักไม่ระวัง อาจตกอยู่ในอันตรายได้ตลอดเวลา แต่ถึงแม้ว่าพวกเขาไม่มีทูตสวรรค์ประจำตัว แต่เรารู้ได้ว่ามีทูตสวรรค์เกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตพวกเขา

และทูตสวรรค์นั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตของคริสเตียน เรามีกิจกรรมแบบทูตสวรรค์อยู่รอบตัวทุกวัน มีทูตสวรรค์ทำงานอยู่ในชีวิตเรา ปกป้องเรา นำเรา และบางครั้งก็พูดกับเรา พวกเขาปลอมตัวมาครับ เราอาจเรียกพวกเขาได้ว่าสายลับของพระเจ้านะครับ

ข้อคิด: เหล่าทูตสวรรค์เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตลูกๆของพระเจ้าอย่างไร?

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อธิษฐานเผื่อประเทศไทย และการจัดตั้งรัฐบาลนะคะ
  • และอย่าลืมอฺษฐานเผื่อพี่น้องหลายจังหวัดที่ยังอยู่ในภาวะน้ำท่วมด้วย – ขอพระเจ้าอวยพระค่ะ

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.