พระองค์ไม่เคยยอมแพ้

“ในพวกท่านมีคนใดที่มีแกะร้อยตัว และตัวหนึ่งหายไป จะไม่ละเก้าสิบเก้าตัวนั้นไว้ที่กลางทุ่งหญ้า และไปเที่ยวหาตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะได้พบหรือ” (ลูกา 15:4)

สดุดี 23 เป็นข้อพระคำคลาสสิคที่พรรณนาเราว่าเป็นเหมือนแกะ และพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยง

พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ (ข้อ 1−3)

แกะนั้นโง่เขลาจนบางครั้งพวกมันถูกบังคับให้กินอาหารด้วยซ้ำไป ถ้าผู้เลี้ยงไม่นำพวกมันไป มันก็จะยืนอยู่ในที่เดิม คุ้ยกินจากดินสกปรกที่หญ้าหมดไปนานแล้ว และพวกมันต้องมีผู้นำไปแหล่งน้ำเพื่อจะได้ดื่มน้ำ

พระคำในสดุดีกล่าวต่อไปว่า “…คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์” (ข้อ 4) ผู้เลี้ยงแกะจะมีคทาและธารพระกรเพื่อจะรวบรวม และกันไม่ให้แกะหลุดไปจากฝูง ธารพระกรหมายถึงอุปกรณ์ที่เป็นไม้ยาวๆโค้งงอ เมื่อแกะหลงไปจากฝูง ผู้เลี้ยงจะใฃ้ไม้นี้ดึงกลับเข้ามา ถ้าถูกล่าหรือถูกข่มเหงผู้เลี้ยงก็จะใช้ไม้นี้ปกป้องแกะของตัว แต่บางครั้งไม้นี้ก็จะถูกใช้เพื่อลงวินัยแกะตัวที่ดื้อ เพื่อจะไม่หลงไปจากฝูง ไปเจอกับอันตรายจนถึงตาย

แม้ว่าพระเจ้าทรงรักเรา และใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยของเรา แต่เมื่อเราหลงออกนอกทางไป ในสถานการณ์เช่นนี้ พระเจ้าจะทรงทำอย่างไร?…ออกไปตามหาครับ

ในลูกา 15 พระเยซูทรงให้ภาพสามภาพที่พระเจ้าทรงตามหาเรา ภาพแรกเป็นภาพที่ผู้เลี้ยงละแกะ 99 ตัวไว้เพื่อไปตามหาแกะตัวที่หลงหาย พระองค์จะไม่ทรงหยุดค้นหาจนกว่าจะพบ และนี่คือสิ่งที่เราควรจำไว้เกี่ยวกับพระเจ้า พระองค์จะออกไปตามหา ไม่ว่าเราจะหลงไปไหน และเพื่อเรา พระองค์จะไม่ทรงยอมแพ้

ข้อสรุป: พระเจ้าจะทรงทำอย่างไรเมื่อแกะตัวหนึ่งของพระองค์หลงหายไป?

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • คุณเป็นแกะที่อยู่ดีในฝูงของพระเยซู หรือเป็นแกะที่หลงหายออกไปนอกทางคะ? ระวังข้างนอกนั่นอันตรายถึงตายได้ – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.