เพื่อจะได้เป็นที่รัก

“เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย” (1เปโตร 5:6-7)

แคทเธอรีนเพื่อนของฉัน ถามคำถามที่ท้าทายว่า “เธอทำอย่างนี้เพราะมีคนรัก หรือเพื่อจะได้เป็นที่รัก?” – เป็นคำถามที่ยากเอาการ

การทำบางสิ่ง “เพื่อจะได้เป็นที่รัก” เป็นบ่วงที่เราหลายคนหลงเข้าไปติดกับ ถ้าฉันทำบางสิ่งเพื่อให้บางคนสังเกตุเห็น ชื่นชม พูดให้กำลังใจ หรือนับถือฉันมากกว่าเดิม แรงจูงใจฉันก็พลาดไปไกลแล้ว ฉันกลายเป็นคนที่มุ่งเน้นไปที่ “ตัวเอง” สร้างความคาดหวังอยู่บนตัวเองและบนผู้อื่น มันจะทำให้ฉันอารมณ์บูดเมื่อไม่ได้รับความสนใจ ชื่นชม หรือยอมรับนับถือ

ฉันอาจสะสมความไม่พอใจนั้น แล้วใส่ลงที่ตนเองและพาลไปถึงผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม และอาจทำลายความตั้งใจดี ให้กลายเป็นท้อใจและพ่ายแพ้ในที่สุด

แต่การทำบางสิ่ง “เพราะเป็นที่รักอยู่แล้ว” จะเต็มด้วยอิสระและความสุขใจ

ฉันไม่ได้มองเรื่องสัมพันธภาพว่าเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบ แต่มองไปที่โอกาสในการให้  เพราะพระเจ้า “เฝ้ามอง” และรักฉันโดยตรงอยู่แล้ว ฉันหยุดเรื่องความคาดหวัง แต่แบ่งปันพระคุณออกไปอย่างที่ได้รับมา มีชีวิตที่อิสระจากความขุ่นมัวในใจ ในความคิด และจิตวิญญาณ

 

แล้วฉันรู้ได้อย่างไรว่าเป็นที่รัก ได้รับความรักอยู่แล้ว? ลองมาดูว่ามันง่ายหรือยากจากพระวจนะตอนนี้กัน

“เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ จงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อ เพราะว่า พวกพี่น้องทั้งหลายของท่านทั่วโลก ก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกัน และเมื่อท่านทั้งหลายได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้ว พระเจ้าผู้ทรงพระคุณล้ำเลิศ ผู้ได้ทรงเรียกให้ท่านทั้งหลายเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ในพระคริสต์ พระองค์เองก็จะทรงโปรดปรับปรุงท่านให้มั่นคงและ มีกำลังขึ้น” (1เปโตร 5:6-10)

  • เพราะฉันได้รับความรักแล้ว ฉันสามารถถ่อมใจลง

เมื่อฉันพยายามทำเพื่อให้เป็นที่รัก ฉันต้องคอยปรุงแต่งตัวเองเพื่อให้ดูดีตลอดเวลา

  • เพราะฉันได้รับความรักแล้ว ฉันสามารถละความกระวนกระวายใจไว้กับพระองค์

เมื่อฉันพยายามทำเพื่อให้เป็นที่รัก ฉันจะนำความกระวนกระวายนั้นมาไว้ที่การกระทำของตัวเอง

  • เพราะฉันได้รับความรักแล้ว ฉันสามารถต้านซาตานและยืนอย่างมั่นคงในความเชื่อ

เมื่อฉันพยายามทำเพื่อให้เป็นที่รัก ฉันกำลังฟังสิ่งที่ซาตานบอก และยืนอย่างหมิ่นเหม่บนความเชื่อ และไปพึ่งพิงบนความรู้สึกของตนเอง

  • เพราะฉันได้รับความรักแล้ว ฉันรู้ว่าพระเจ้าจะทำให้ฉันเข้มแข็งขึ้น และเป็นสิ่งที่ฉันปรารถนา

เมื่อฉันพยายามทำเพื่อให้เป็นที่รัก ฉันไม่ต้องการเป็นคนเข้มแข็ง – ฉันต้องการให้ชีวิตมีแต่เรื่องง่ายๆ

อันที่จริง ฉันต้องการใช้ชีวิต สร้างสัมพันธ์ และตั้งเป้าหมายที่จะแข็งแรงและไม่ติดอยู่กับได้เปรียบเสียเปรียบ – เพราะฉันได้รับความรักแล้ว

โดย: Lysa Terkeurst

Encouragement  for today: www.crosswalk.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การทำสิ่งต่างๆโดยมุ่งเน้นในเชิง ได้เปรียบ/เสียเปรียบ โดยเฉพาะในสัมพันธภาพ ชีวิตจะขาดความสุขอย่างที่ควรเป็นนะคะ – ขอพระเจ้าอวยพร

 

 

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.