คุณมีคุณค่า – เพราะได้เป็นที่รัก!

“แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” (โรม 5:8)

นอกจากพระเยซูคริสต์แล้ว พระคุณเป็นคำที่งดงามที่สุดในพระคัมภีร์ พระคุณคือเหตุผลที่ทำไมพระเจ้าทรงรักเราทั้งๆที่เราไม่มีอะไรน่ารักสักนิด

เราไม่ได้เป็นที่รักเพราะเราดีมีคุณค่า เรามีคุณค่าเพราะได้รับความรัก 1ยอห์น 4:10 กล่าวว่า “ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้มิใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรา”

พี่น้องครับ นี่คือพระคุณอันมหัศจรรย์ เราได้พ้นจากโทษบาปแล้วโดยไม่เสียค่าใดๆโดยพระคุณอันเหลือล้นจากการช่วยกู้ขององค์พระเยซูคริสต์ เรารักพระองค์ที่ทรงมีพระคุณ ทั้งหมดนี้มาจากพระเยซู ไม่ใช่จากคริสตจักร ไม่ใช่เพราะเราทำดี พระคุณอันแสนมหัศจรรย์นี้อยู่ในองค์พระเยซูพระผู้เป็นเจ้าของเรา พระองค์ทรงรักคุณ และทรงยอมตายแทนคุณครับ

ขอบคุณพระเจ้าที่คุณหลุดพ้นจากโทษบาปแล้วเพราะสิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อคุณ ขอบคุณสำหรับพระคุณที่ทรงมีอย่างเหลือล้นเพื่อเราทั้งหลาย

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional Love worth finding ministries: www.lwf.org

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

* พระเจ้าทรงมีพระคุณอันล้นเหลือสำหรับเรา ถ้าเรายื่นมือไปรับ เราก็ได้ ถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ก็ใช้ชีวิตแบบเสี่ยงตายไปเรื่อยๆละกัน – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.