สารจากศบ. 24 กรกฎาคม 2011

24 กรกฎาคม 2011

สวัสดีครับ CJ ในวันอาทิตย์ที่สุดพิเศษแห่งปี

วันนี้ เรามานมัสการร่วมกันในค่าย “Serve” ของ CJ (22-24 กค.2011) เป็นค่ายครั้งประวัติศาสตร์ที่มีผู้ร่วมค่ายถึง 200 คน +

ผมสุขใจและภูมิใจที่ได้เป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรที่มีความสุขเป็นสัญลักษณ์แห่งนี้!

คริสตจักรแห่งนี้เป็นครอบครัวที่ผมรักยิ่ง เป็นครอบครัวที่ผมทุ่มเทสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดของผม ร่วมกับพระเจ้าและผู้นำกับสมาชิกที่มีใจอุทิศต่อคริสตจักรเช่นเดียวกัน ในการนำ – เลี้ยงดูพัฒนา และฝึกฝน ทั้งสมาชิก คริสตจักรให้เจริญเติบโตเป็นเหมือนพระคริสต์มากที่สุด   และข้อพิสูจน์ถึงความเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของเราก็คือ ความถ่อมใจที่จะรับใช้พระเจ้าและคนอื่น ๆ

อนึ่ง เวลานี้ CJ ก็ถึงวัยและวาระ ที่จะให้กำเนิดคริสตจักรลูกได้แล้ว   ผมจึงดีใจที่ CJ ของเรากำลังจะมีคริสตจักรลูกชื่อว่า “คริสตจักรแห่งความรัก” ซึ่ง CJ ของเราได้ร่วมมือกับคริสตจักรนิมิตใหม่ (คริสตจักรพี่ของเรา) คริสตจักร Life Point (USA) และคริสตจักร AGAPE ในการตั้งขึ้น โดยใช้สถานที่ ที่บริษัทแมงป่อง (ลาดพร้าว 90) และจะมีการเริ่มนมัสการครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2011 นี้ เวลา 14.30 – 16.00 น. โดยมีชั้นเรียน English Bible ช่วง 13.30-14.15 น. และชั้นเรียนรวีวารศึกษา ช่วง 16.00 – 16.45 น.

ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับความใจกว้างของคณะผู้อภิบาล CJ ที่มีมติถวายเงินก้นถุงสำหรับพันธกิจคริสตจักรใหม่แห่งนี้ เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท ดังนั้น ตอนนี้หากสมาชิก CJ ท่านใด ติดขัดไม่สามารถไปนมัสการที่ CJ ในเช้าวันอาทิตย์ใด ก็สามารถไปนมัสการทดแทนได้ที่คริสตจักรแห่งความรัก นี้ ซึ่งมีชื่อทางการว่า “AGAPE BAPTIST CHURCH” (ABC) แต่ก็มีชื่อที่ไม่เป็นทางการด้วยเช่นกันว่า “Church of Love”!

ในช่วงเริ่มแรกนี้ คริสตจักร CJ ของเราได้แต่งตั้งตัวแทนของคริสตจักรเข้าเป็นคณะผู้ก่อตั้งและเป็นทีม     ศิษยาภิบาลของคริสตจักรแห่งนี้ คือ คุณฟั่น, ครูแอน,และคุณโบ โดยมีผมรักษาการศิษยาภิบาล และ อ.วรรณ รักษาการผู้ช่วยศิษยาภิบาล !

ในปีแรกนี้ เราจะขอสมาชิกสัก 10 คน ที่มีภาระใจที่จะรับใช้ (Serve) และช่วยให้คริสตจักรใหม่นี้เริ่มต้นได้ โดยสมัครใจว่า หลังจากเสร็จสิ้นการนมัสการภาคเช้าที่ CJ แล้วจะไปร่วมนมัสการ รับใช้ที่ “ABC” จนกว่าจะแข็งแรง สามารถดำเนินพันธกิจในฐานะคริสตจักรต่อไปด้วยตนเองได้ แล้วจึงยุติบทบาทและกลับมาที่ CJ (ที่เดียว) ดังเดิม ขอโปรดอธิษฐานเผื่อมาก ๆ ด้วยครับ!

สำหรับค่าย CJ “Serve” ปีนี้ ผมเชื่อมั่นว่า พระเจ้าจะอวยพระพรอย่างมาก  ขอขอบคุณ ศจ.ดร.วีระชัย โกแวร์ ที่กรุณามาเป็นวิทยากรให้แก่ค่ายของเรา

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกของเราคู่หนึ่งที่เพิ่งหมั้นหมายเสร็จเรียบร้อยไปในวันศุกร์ที่ผ่านมา คือ คุณบี          (พีระพัฒน์ เถรว่อง) และ คุณลินา (ภัคศรณ์ ลีนุตพงษ์) ขอพระเจ้าอวยพรให้มีความสัมพันธ์สนิทสนมแน่นแฟ้นจนถึงวันแต่งงานในวันที่ 11/11/11 ที่จะถึงนี้

และอย่าลืมนะครับ เมื่อกลับถึงกรุงเทพฯ แล้ว เรามีนัดศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันที่ CJ ทุกวันพฤหัส (19.00) และศึกษาพระคัมภีร์กับนมัสการร่วมกันในทุกวันอาทิตย์เช้า!

ท้ายนี้ขออธิษฐานเผื่อ สมาชิก CJ หมายเลข  213-216   คือ  213. คุณศุภมงคล  ตรีปัจยากร(เกี้ย) 214. คุณชัชชวิศ   เตชะรักษ์พงศ์   (วิกเตอร์)   215. คุณกฤตธี  วิศิษฐ์กิจการ (บูม) 216. คุณสรนันท์   โรจนกตัญญู (ชาลี) ในหัวข้อต่อไปนี้

1) สุขภาพกาย จิตและวิญญาณที่แข็งแรง สมบูรณ์

2) คำพูดและชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นพร และเป็นพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำหลายคนให้ สนใจหรือมาหาพระคริสต์ (หรือนำตัวเองกลับมาหาพระคริสต์ หากว่าห่างหายไป)

3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอย่างพอเพียง เช่น ทรัพย์อื่นๆ เงินทองและการงานอาชีพ

4) สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ และพร้อมให้อภัยด้วยความรักอย่างเหลือล้น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อ    การศึกษา  การทำงาน การรับใช้และความสัมพันธ์กับคนอื่น และในการแก้ไขปัญหาที่เผชิญ  ฯลฯ

5) กระตือรือร้น ในการศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การมีส่วนร่วมในชีวิตและสามัคคีธรรมกับพี่น้องอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวาระโอกาสต่าง ๆ อย่างเช่น ในกลุ่มแคร์หรือกิจกรรมต่างๆ ของ    คริสตจักร อย่างเช่นเคย

6) มีความตั้งใจ ความพยายาม และความสม่ำเสมอ ในการมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร โดยให้    พระองค์ทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตอย่างแท้จริง

7) มีความเสียสละ ทุ่มเท ในการมีส่วนร่วมในการรับใช้และในพันธกิจต่าง ๆ ของคริสตจักร ทั้งโดยการถวายทรัพย์  แรงงาน  สติปัญญา ความสามารถ หรือเวลา ฯลฯ

8)  มีความเจริญเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณ ทั้งความรู้ ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า และในการรับใช้!

ขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกเราทุกคนให้มีความสุข ปลอดภัย และเจริญเติบโตขึ้น

ด้วยรักจากใจ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล

(ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ประชาสัมพันธ์

  • ขอบคุณสำหรับทีมงานค่ายทุกคนที่สละเวลามารับใช้พี่น้องทั้งก่อน ระหว่างและหลังค่าย
  • อย่าลืมดูแลความเรียบร้อยก่อนออกจากห้อง และคืนกุญแจห้องพักให้กับทางโรงแรม
  • พบเห็นใครลืมอะไรไว้ ฝากติดมือนำกลับมาด้วย
  • ใครที่มารถตู้ แต่กลับกับเพื่อนช่วยแจ้งทีมงานด้วยค่ะ จะได้ไม่ต้องรอ

หัวข้ออธิษฐาน

  • ให้การเดินทางกลับปลอดภัย
  • ให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาจากค่าย นำไปปฏิบัติเป็นการกระทำได้
  • กลุ่มยุวชน / อนุชน / พันธกิจทำความดี / กลุ่มย่อย และกลุ่มเซล
  • การดูแลและเลี้ยงดูผู้เชื่อใหม่
  • พิธีบัพติศมาครั้งต่อไป

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.