ก.ค. 262011
 

“เพราะว่า พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย” (ฮีบรู 4:12)

ผมพบว่าเมื่อคุณหยุดแก้ต่างให้พระคัมภีร์ แต่ยอมรับและสั่งสอนออกไป มันจะแทงทะลุคำโกหกของซาตานเหมือนลูกปืนใหญ่สีขาวพุ่งเข้าใส่กล่องบรรจุไข่

มีพลานุภาพอยู่ในพระคำของพระเจ้า และซาตานไม่ต้องการให้คุณเข้าใจในสิทธิอำนาจแห่งพระวจนะนี้ มันไม่ต้องการให้คุณมีสิทธิอำนาจที่จะปัดการโจมตีอย่างดุเดือดของมันออกไปจากใจคุณ — ที่เป้าหมายแรกของมัน

เมื่อพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้า และพระเจ้าแห่งพระวจนะกลายเป็นสิทธิอำนาจของคุณ เมื่อนั้นซาตานและพลังความชั่วร้ายของมันจะกระเจิงหายไป และคุณจะมีสิทธอำนาจอยู่ในชีวิตคุณ

พระคำของพระเจ้าแทงทะลุจิตใจคุณได้อย่างไร? คุณเองยอมให้เป็นเช่นนั้นหรือเปล่า? ใช้เวลาสองสามนาทีทูลขอให้พระเจ้าทำงานอย่างเข้มแข็งในคุณโดยทางพระวจนะคำนะครับ

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ใกล้ชิดและเชื่อฟังพระคำ คุณจะหลบคำโกหกของซาตานพ้น และสู้กลับได้ด้วย – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

 


 

 Posted by at 9:54 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.