สารจากศบ. 31 กรกฎาคม 2011

31 กรกฎาคม 2011

สวัสดี CJ หลังค่าย “To Serve”

ทุกคนที่ได้ไปค่าย CJ มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ( 22-24 กค.) คง อิ่มอก อิ่มใจ อิ่มจิตและอิ่มท้องกันถ้วนหน้า แต่น่าเสียดายที่หลายท่านมีความจำเป็นจึงไม่อาจไปค่ายได้   อย่างไรก็ตาม หวังว่าทุกท่านจะได้รับพระพรชดเชยจากพระเจ้าผู้เปี่ยมรักของพวกเรา!

ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา(ที่ค่าย) มี 6 ท่านต้อนรับพระคริสต์ คือ 1.คุณทรอย  2.คุณจิ๋ว  3. คุณเจส  4.คุณมิน  5 คุณศิลชัย และ 6.คุณโฟล์ค ขอพระเจ้าคุ้มครองและอวยพรพี่น้องทั้ง 6 ท่านนั้นให้เติบโตฝ่ายวิญญาณ  โดยมีพวกเราช่วย กันดูแลเลี้ยงดูพวกเขา  และขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นญาติมิตรในการชวนและช่วยให้บุคคลเหล่านั้นให้ได้รับฟังข่าวประเสริฐ และได้รับความรอด เชื่อว่า พิธีบัพติศมารุ่นต่อไป รุ่นที่ 3 (ครั้งที่ 4) จะมีผู้รับบัพติศมาอุ่นหนาฝาคั่ง (ปีนี้ CJ คงมีพิธีบัพติศมาถึง 5 ครั้ง!)   ขอบคุณพระเจ้า!

ผมต้องขอเป็นตัวแทนสมาชิก CJ ทุกท่าน ขอบคุณประธานค่าย คือ คุณอุสรา และ อ. แอน พร้อมทั้งทีมงานทุกคนที่ได้เหน็ดเหนื่อยในการจัดเตรียมงานค่ายครั้งนี้ได้อย่างดีเยี่ยม ผมไม่ได้ใช้คำว่า “สมบูรณ์แบบ” เพราะว่า ค่ายนี้ยังไม่ perfect ขนาดนั้น (และยังไม่เคยมีค่ายใดในโลกที่ perfect เลย!)

แต่ค่ายนี้ก็นับว่าเยี่ยมยอดเป็นพรอย่างมากมายจริง ๆ ขอบคุณพระเจ้า และขอบคุณทุกท่านทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกท่านจากใจจริง ๆ!

ผมยังมีอีกเรื่องที่ทำให้ดีใจเช่นกัน  ก็คือ คริสตจักรลูกของ CJ คือ  “คริสตจักรแห่งความรัก” ที่ บ.แมงป่อง (ใกล้ลาดพร้าว 90 ) ที่จะเปิดตัวในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน นี้ เวลา 14.30 น. ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อ และร่วม กันสนับสนุนการเริ่มต้นของคริสตจักรลูกแห่งแรกของ  CJ ด้วย  และนับจาก วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน ไป ผมใคร่ขอเชิญ สมาชิกสัก 10 ท่าน ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการของ CJ ในภาคบ่าย ร่วมใจกันเป็นอาสาสมัครไปช่วยสนับสนุน หนุนใจ จนกว่าคริสตจักรใหม่นี้จะยืนอยู่บนขาของตนเองได้ โดยพระคุณของพระเจ้าภายใต้การสนับสนุนของพี่น้องที่ CJ ของเรา (คาดว่าไม่น่าจะเกิน 1 ปี) จากนั้นทุกท่านที่ไปช่วยเหลือก็สามารถยุติการไปช่วยดังกล่าวนั้นได้!

สำหรับวันพฤหัสที่ CJ ผมขอบคุณพระเจ้าเช่นกันที่สมาชิกและญาติมิตรก็ยังคงยืนหยัดพร้อมเผชิญกับการท้าทาย ทั้งจากฝน และรถ(ติด) รวมทั้งภาระหน้าที่การงานที่หนัก เพื่อมาศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันในทุกวันพฤหัส ทำให้การที่ผมและคณะผู้อภิบาลได้ยืนหยัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนและให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาตลอด คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง  เพราะถือว่านี่เป็นรากฐานสำคัญของชีวิตฝ่ายวิญญาณของสมาชิก CJ ทีเดียว!

และผมเชื่อว่า สิ่งที่ปูรากฐานในพระคัมภีร์ตลอด  6-7 ปี นี้ ไม่เสียเปล่า และผมภูมิใจในสมาชิก CJ ที่มาเรียนพระคัมภีร์เป็นประจำ  ที่สามารถเรียนรู้จักวิธีสังเกต  ตีความหมาย และประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ได้อย่างถูกต้องมีหลักการที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงในชีวิต! ดังนั้น ผู้ใดต้องการให้ชีวิตคริสเตียนของท่านไม่แกว่งไปแกว่งมาตามสถานการณ์ที่เผชิญหรือตามลมปากแห่งคำสั่งสอน (ตามกระแส) ก็ขอเชิญท่านมาร่วมกันศึกษาพระคัมภีร์ในวันพฤหัส (ผมเจตนาใช้คำว่า “ร่วมกันศึกษา” เพราะว่า ผมเองก็เป็นผู้ร่วมเรียนด้วยคนหนึ่งเช่นกัน!)

ท้ายนี้ขออธิษฐานเผื่อ สมาชิก CJ หมายเลข  217-220   คือ  217. คุณแคทรียา  เงินรุ่งเรืองโรจน์ (แคท)    218. คุณวิยะดา   ฐานวีร์  (หนุ่ย)  219.  คุณวิกร ฐานวีร์ (โป้)  220. คุณกวีชาติ   ฐานวีร์  (ปั๊ป)

ในหัวข้อต่อไปนี้

  1. สุขภาพกาย – จิตและวิญญาณที่แข็งแรง สมบูรณ์
  2. คำพูดและชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นพร และเป็นพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำหลายคนให้ สนใจหรือ มาหาพระคริสต์ (หรือนำตัวเองกลับมาหาพระคริสต์ หากว่าห่างหายไป)
  3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอย่างพอเพียง เช่น ทรัพย์อื่นๆ เงินทองและการงานอาชีพ
  4. สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ และพร้อมให้อภัยด้วยความรักอย่างเหลือล้น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อ การศึกษา  การทำงาน การรับใช้และความสัมพันธ์กับคนอื่น และในการแก้ไขปัญหาที่เผชิญ  ฯลฯ
  5. กระตือรือร้น ในการศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การมีส่วนร่วมในชีวิตและสามัคคีธรรมกับพี่น้อง อย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวาระโอกาสต่าง ๆ อย่างเช่น ในกลุ่มแคร์หรือกิจกรรมต่างๆ ของ    คริสตจักร อย่างเช่นเคย
  6. มีความตั้งใจ ความพยายาม และความสม่ำเสมอ ในการมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร โดยให้    พระองค์ทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตอย่างแท้จริง
  7. มีความเสียสละ ทุ่มเท ในการมีส่วนร่วมในการรับใช้และในพันธกิจต่าง ๆ ของคริสตจักร ทั้งโดยการถวายทรัพย์  แรงงาน  สติปัญญา ความสามารถ หรือเวลา ฯลฯ
  8. มีความเจริญเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณ ทั้งความรู้ ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า และในการรับใช้!

และขอขอบคุณ อ. เสรี  หล่อกัณภัย ที่ได้มาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าแก่พวกเราในวันนี้

อนึ่ง วันอาทิตย์หน้า  7 ส.ค. พบกับผมที่ CJ นี้ นะครับ ถึงคิวของผมเทศนาอีกครั้งแล้ว!

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ!

ด้วยรักจากใจ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล

(ในนามของคณะผู้อภิบาล)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.