ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าแปลว่าอะไร?

“เหตุฉะนั้น เจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้น และจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลาย อย่าแตะต้องสิ่งซึ่งไม่สะอาด แล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าทั้งหลาย เราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้า และพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเรา”พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสดังนั้น (2โครินธ์ 6:17-18)

เมื่อคุณเปิดพระคัมภีร์อ่าน แล้วเจอข้อพระคำเช่นในอิสยาห์ 6:3 ที่กล่าวว่า “บริสุทธิ์ บริสุทธ์ บริสุทธิ์ พระเจ้าจอมโยธา แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์” คุณคิดว่าคำว่า “บริสุทธิ์” แปลว่าอะไร?

ในพระคัมภีร์เดิม และพระคัมภีร์ใหม่ เมื่อเราพูดถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าหรือของเราเอง คงไม่ได้หมายความแค่การประพฤติดี ครับ แต่หมายถึงการแยกตัวออกมาและห่างไกลอย่างสิ้นเชิงจากสถานภาพเดิมที่เคยเป็นอยู่

เดี๋ยวนี้แย่หน่อยที่เราไม่ค่อยได้ยินคำเทศนาเรื่องการแยกตัวออกมาจากสภาพเดิมๆ เพราะคริสเตียนหลายคนในทุกวันนี้เป็นเหมือนกิ้งก่า สามารถเปลี่ยนสีไปตามกลุ่มคนหรือสภาพแวดล้อมที่เข้าไปอยู่ได้ พวกเขาจึงเป็นเหมือนคนทางโลกทั่วไป ไม่มีอะไรแตกต่าง

แต่พระเจ้าทรงเรียกเราให้มีมาตรฐานที่สูงกว่านั้น และเมื่อคุณดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากทางโลกจนเห็นได้ชัด คุณจะมีประสบการณ์ชื่นชมยินดีที่พระเจ้าปรารถนาให้คุณมี พระองค์ไม่ได้ต้องการแยกคุณออกมาเพื่อทำให้คุณพลาดเรื่องสนุกสนานทางโลก แต่ทรงปรารถนาให้คุณได้รับการเติมเต็มในพระองค์

บางคนสมัยนี้มีความเชื่อแต่ก็ยังมีทุกข์ พวกเขามีมือข้างหนึ่งเต็มไปด้วยเรื่องทางโลก และมีพระเยซูอยู่ในมืออีกข้าง พวกเขาได้น้อยนิดจากทั้งสองมือ และไม่ได้สิ่งดีที่สุดจากฝ่ายใดเลย แต่ถ้าคุณปล่อยมือทิ้งทางโลกไป และนำทั้งสองมือมายึดองค์พระเยซูคริสต์ไว้ คุณจะพบความยินดีที่เกินอธิบายจากการได้มีสามัคคีธรรมเต็มร้อยกับองค์พระผู้เป็นเจ้า

พระวจนะพระเจ้าเรียกคุณให้มาดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากโลกรอบตัวคุณจนเห็นได้ชัดเจน และเมื่อเป็นเช่นนั้นคุณจะมีความชื่นชมยินดีเกินอธิบายจาการมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าครับ

โดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • บางคนรักพี่เสียดายน้อง บางคนอยากได้สิ่งดีที่สุดจากทั้งสองฝ่าย บางคนไม่อยากและไม่ยอมเลือก หรือรักเผื่อเลือก ระวังนะคะจะไม่มีอะไรเหลือให้คุณเลือกเลยในวันสุดท้าย
  • อย่าลืมอธิษฐานเผื่อผู้เป็นแม่ทุกท่านค่ะ  – ขอพระเจ้าอวยพร

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.