รีบไปในทันที

“การเชื่อฟังที่ชักช้า คือวงศาคณาญาติของความไม่เชื่อฟัง!”

(Delayed obedience is the brother of disobedience.!)

ในคราวเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ผมรับใช้พระเจ้า เมื่อผมจบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 1976 ผมก็เชื่อฟังตอบสนองในทันที!

ผมทำงานที่ BSC (ศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์, Baptist Student Center)  ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไร และทำอย่างไร?  ถามว่ามีปัญหาไหม?

ทำไมจะไม่มีล่ะครับ  เพราะทุกอย่างใหม่ และแปลกไปหมด ทั้งต่อตัวของผมและคนที่ผมต้องเข้าไปร่วมงานด้วย!  ทุกๆ ที่ที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องหรือทำงานด้วยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งฝ่ายตัวของผมเอง คนในองค์กรหรือสถานที่นั้นๆ รวมทั้งวัฒนธรรม  และพันธกิจหรือภารกิจที่องค์กรนั้นๆ กระทำ!

ต่อมาเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ผมตั้งคริสตจักรแห่งแรกในชีวิตของผม คือ “คริสตจักรนิมิตใหม่” (New Vision Baptist Church) ที่ในอาคารศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์ (Baptist Student Center) ณ หัวมุมสี่แยกพญาไท ผมกลับรู้สึกลังเลในตอนแรก เพราะว่าดูเป็นเรื่องใหญ่และยากเกินไปสำหรับผม   ผมจึงพยายามบ่ายเบี่ยงไปหลายปี แต่แล้วในที่สุดผมก็ต้องยอมเชื่อฟังพระเจ้า และตอบสนองการทรงเรียกนั้น โดยได้ร่วมกับพี่น้องอีก 3 ท่าน (คุณประสิทธิ์   อ.ฮิทท์ และมิสแฟนนี่) ตั้งคริสตจักรนิมิตใหม่ ขึ้นในปี 1982 โดยไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวอะไรมากมายนักเลย!

จนกระทั่งในปี 2005 พี่น้องคริสเตียนกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวว่า “กางเขนสัมพันธ์” ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “คริสตจักรแห่งความสุข” (Church of Joy)  สุขุมวิท ซอย 16 หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ติดปากว่า “CJ” (ซึ่งเวลานั้นมีสมาชิกจริง ๆ ไม่เกิน 20 คน)  ได้ติดต่อมายังคริสตจักรนิมิตใหม่ เพื่อขอให้ส่งตัวผมไปช่วยเป็นศิษยาภิบาล!

และก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันสำหรับคริสตจักรนิมิตใหม่ในเวลานั้นที่จะตอบตกลง แต่ด้วยพระคุณ และการทรงนำของพระเจ้า  ในที่สุดผมก็ได้รับไฟเขียวจากคริสตจักรนิมิตใหม่ และการสนับสนุนจากครอบครัว ผมจึงเชื่อฟังการทรงนำนั้น และตอบรับคำเชิญให้ไปรับใช้  ณ CJ โดยไม่ได้มีเวลาวางแผนหรือไตร่ตรองอะไรยาวนักเช่นกัน!    ผมได้อุทิศทุ่มเทสุดกำลังที่ผมมีอยู่ เพื่อจะเสริมสร้างคริสตจักรที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลอย่างสุดจิตสุดใจสุดกำลัง และสุดความคิด จนบัดนี้คริสตจักร CJ ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว!

และแล้วเหตุการณ์ในทำนองคล้ายคลึงกันก็เกิดขึ้นอีกครั้งในปี 2011 นี้ เมื่อผมสัมผัสได้ถึงการทรงนำของพระเจ้าในการบุกเบิกขยายแผ่นดินของพระเจ้าให้กว้างไกลกว่าที่เป็นอยู่ ทั้ง ๆ ที่ผมคิดว่า ผมน่าจะวางมือจากงานพันธกิจประเภทบุกเบิกชนิดหามรุ่งหามค่ำเช่นนี้ ไปทำงานด้านสนับสนุน อาทิ  นั่งลงเขียนหนังสือหรือผลิตหลัก สูตรต่าง ๆ สำหรับเสริมสร้างความเชื่อซึ่งจะดีกว่า แต่กลับกลายเป็นตรงกันข้าม  เพราะว่า มีหมายสำคัญต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย (มากกว่าทุก ๆ ครั้งที่ผมเคยเจอะเจอ) ชนิดที่รวดเร็วมากจนผมตั้งตัวไม่ทัน  (คนรอบข้างก็ตามไม่ทันเช่นกัน) ได้สนับ สนุนและยืนยันว่า ถึงเวลาที่ผมและทีมงานจะต้องตั้งคริสตจักรขึ้นใหม่อีกแห่งหนึ่งแล้ว! ด้วยเหตุผลหลายประการดังนี้

  1. คริสตจักรนิมิตใหม่ มีนิมิตตั้งคริสตจักรลูก 10 แห่ง มาตั้งแต่ปี 2000-2010 แล้ว และได้มีมติขยายนิมิตนี้ไป จนถึงปี 2015 แต่เวลานี้มีเพียง 6-7 แห่งที่พอจะเรียกว่าคริสตจักรได้ แต่ยังไม่ครบตามเป้า ยังต้องตั้งคริสตจักรใหม่ ๆ ในช่วงเวลากำหนดเพิ่มอีก!
  2. คริสตจักรแห่งความสุข (CJ) ก็เพิ่งมีเป้าหมายว่า นับจากปี 2011 – 2020 นี้ จะตั้งหรือสนับสนุนการตั้งคริสตจักรใหม่ๆ ปีละหนึ่งแห่ง (เป็นอย่างน้อย)
  3. คริสตจักร Life Point (USA) ก็แสวงหาหุ้นส่วนที่จะกระทำพันธกิจเปิดคริสตจักรใหม่ร่วมกันในกรุงเทพฯ โดยได้ส่งสมาชิกทีมนับ 10 คน เข้ามาในประเทศไทยได้ปีเศษแล้ว แต่ยังไม่สามารถกระทำได้โดยลำพัง
  4. คริสตจักร AGAPE -มีการรวมกลุ่มกันประกาศและตั้งเป็นคริสตจักรเล็ก ๆ ได้ประมาณ 6 เดือน มีสมาชิกราว 10 คน แต่ขาดผู้เลี้ยงและต้องการร่วมมือกับคริสตจักรที่แข็งแรง  เพื่อจะเสริมสร้างดูแลกัน และเติบโตไปด้วยกัน!
  5. บริษัทแมงป่อง –ได้มีการประกาศตั้งกลุ่มแคร์มาปีเศษ และมีผู้รับเชื่ออยู่เรื่อย ๆ และมีความประสงค์ที่จะใช้สถานที่ในการช่วยเหลือคนในบริษัทและคนภายนอกให้ได้รับความรอดและขยายแผ่นดินของพระเจ้าให้กว้างไกล!
  6. ฝูงแกะที่ปราศจากผู้เลี้ยง -มีผู้เชื่อจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่มีของประทานในด้านดนตรี รวมทั้งผู้ที่มีอาชีพในลักษณะพิเศษที่ไม่มีคริสตจักรที่พวกเขาสามารถจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งในฐานะครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่อบอุ่น!
  7. สมาชิกคริสตจักร (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CJ) ที่บางครั้งหรือบ่อยครั้งไม่สามารถไปนมัสการที่คริสตจักรตนเองในวันอาทิตย์เช้าได้ และปรารถนาที่จะมีสถานที่นมัสการพระเจ้าที่ไว้ใจได้และคุ้นเคยมาทดแทนในตอนบ่ายนั้น ๆ

ด้วยเหตุนี้เอง ผมจึงสรุปได้ว่า นี่เป็นการทรงนำของพระเจ้าที่สำแดงชัดเจนผ่านหมายสำคัญหลายประการ ผมจึงต้องเชื่อฟังและตัดสินใจในทันใดว่า ผมจะตอบสนองการทรงเรียกนั้น! และเมื่อได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าใน พระธรรมกิจการ 16 ผมก็ยิ่งมั่นใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นแบบอย่างในการตอบสนองต่อนิมิตและการทรงเรียกของ อ.เปาโล  และทีม  “ครั้งท่านเห็นนิมิตนั้นแล้ว เราจึงหาโอกาสทันทีที่จะไป…ด้วยเห็นแน่ว่า พระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้ไปประกาศข่าวประเสริฐแก่ชาวแคว้นนั้น” (กิจการ 16:10)

น่าสนใจที่ “เปาโล” (ท่าน) เห็นนิมิต แต่ “เรา” (พวกทีมงาน) หาโอกาสทันทีที่จะสนองตอบการทรงเรียกนั้น!

ผมจึงได้ติดต่อประสานงานกับคริสตจักรแห่งความสุข (CJ), คริสตจักรนิมิตใหม่, คริสตจักร Life Point  และบริษัทแมงป่อง ในการร่วมมือกัน โดยมี คริสตจักร Agape และกลุ่มคริสเตียนที่ไม่มีคริสตจักรสังกัด ได้เข้าร่วมในการก่อตั้งคริสตจักรแห่งใหม่ภายใต้ชื่อว่า “คริสตจักรแห่งความรัก” (AGAPE BAPTIST CHURCH) หรือที่มีชื่อเล่นว่า “Church of Love” ให้เป็นคริสตจักรภาคบ่าย (2โมงครึ่ง) ขึ้นบน บริษัทแมงป่อง (สำนักงานใหญ่  ลาดพร้าว 90)  โดยจะเริ่มต้นนมัสการครั้งแรกในวันที่ 4 กันยายน 2011 นี้ (อนาคตจะเป็นเช่นไรเราไม่กังวล เพราะเราแน่ใจว่า พระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกเราแล้ว จะเป็นผู้กระทำให้เกิดผลสำเร็จที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ในบั้นปลาย (ฟป.1:6) )

วันนี้ ผมจึงได้เลือกกระทำเช่นเดียวกับที่ อ.เปาโล และทีม ได้กระทำ ด้วยความเชื่อฟัง โดยไม่มีข้อสงสัย ไม่ต้องเสียเวลาคิดมาก หรือลังเลใด ๆ !

แล้วพี่น้องที่รักล่ะครับ !  มีใครบ้างไหมที่พร้อมตอบสนองการทรงเรียกนี้ และร่วมกันเขียนประวัติ ศาสตร์ คริสตจักรแห่งใหม่นี้ร่วมกันกับผมในทันทีบ้าง?

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์- twitter.com/thongchaibsc

fanpage@thongchaibsc , BB 2381A496

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.