เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต

ภายหลังพระองค์ได้ตรัสคำเหล่านั้นประมาณแปดวัน พระองค์จึงทรงพาเปโตร ยอห์น และยากอบขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะอธิษฐาน (ลูกา 9:28)

มีอยู่หลายครั้งที่พระเยซูแยกเปโตร ยากอบ และยอห์นออกมา เมื่อตอนที่พระองค์ชุบชีวิตบุตรสาวของใยรัสให้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย พระองค์นำเปโตร ยากอบ และยอห์นไปด้วย (ดูมาระโก 5:37) เปโตร ยากอบ และยอห์นได้เห็นเป็นพยานเมื่อพระเยซูทรงจำแลงพระกาย เห็นพระองค์สนทนากับโมเสสและเอลียาห์ (ดูมัทธิว 17:1-3) และที่ในสวนเก็ทเสเมนี พระเยซูทรงนำทั้งสามคนนี้ไปด้วย ตรัสบอกให้พวกเขารออยู่ และเฝ้าอธิษฐาน

พระเยซูเรียกพวกเขาออกมาเพราะมีจิตวิญญาณที่สูงส่งกว่าคนอื่นหรือ จึงอยากประทานบำเหน็จให้? อาจเป็นได้ แต่ผมมีอีกทฤษฎีหนึ่ง อาจเป็นได้ว่าพวกเขาต้องการการใส่ใจเป็นพิเศษ

เป็นได้หรือไม่ที่พระเยซูแยกทั้งสามคนนี้ออกมาเพื่อจะเฝ้าดูให้ใกล้ชิด? อย่าลืมว่ายากอบและยอห์นถูกเรียกว่าเป็นลูกฟ้าร้อง เรารู้ที่มาของชื่อนี้เมื่อชาวบ้านในสะมาเรียไม่อยากต้อนรับพระเยซู  ยากอบและยอห์นทูลขอพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์พอพระทัยจะให้ข้าพระองค์ขอไฟลงมาจากสวรรค์เผาผลาญเขาเสียหรือ” (ลูกา 9:54) เปโตรก็ด้วย ทำเรื่องผิดพลาดที่โด่งดังจนกลายเป็นตำนาน

ผมคิดว่าพระเยซูทรงเตรียมเปโตร ยากอบ และยอห์นสำหรับสิ่งที่จะเกิดในอนาคต เพราะแต่ละคนจะเผชิญกับความตายที่ไม่ธรรมดา เปโตรและยากอบพลีชีพเพื่อพระคริสต์ ยอห์นรอดจากการถูกแสวงชีวิต

บางครั้งมีสถานการณ์ที่ทดสอบเราในชีวิต ที่เราดูแล้วไม่สมเหตุผล เราสงสัยว่าทำไมพระเจ้าให้เราต้องเผฃิญด้วย แต่พระเจ้าทรงเตรียมเราไว้สำหรับอนาคต ทุกสิ่งที่เราต้องผ่านไปในชีวิตจะเตรียมเราไว้ให้พร้อมรับมือ พระเจ้าจะจัดเตรียมในสิ่งที่จำเป็น ในเวลาที่จำเป็นให้เสมอ ไม่มาก่อน – ไม่เคยสาย – แต่พอเหมาะกับความจำเป็นของเรา

ข้อสรุป: ทุกสิ่งที่เราเผชิญในชีวิต คือการเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเข้ามาในอนาคต

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วันนี้คุณกำลังเผชิญสิ่งใดอยู่ อาจเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังเตรียมคุณไว้สำหรับอนาคต – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.