สารจากศบ. 21 สิงหาคม 2554

21 สิงหาคม 2011

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

CJ ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความสุขใจ!

ถ้าหากว่าคุณสามารถมาคริสตจักรในวันนี้ได้ คุณควรจะขอบคุณพระเจ้าให้มาก ๆ เพราะว่า พระเจ้ายังให้ “ของขวัญ” ที่ล้ำค่า คือ “ลมหายใจ” แก่คุณอยู่!

เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา ผมเพิ่งสูญเสียพี่ชายของผมไป และเมื่อวานนี้เราเพิ่งมีพิธีนมัสการพระเจ้า ทำพิธีฌาปนกิจสังขารของเขา! น่าสะเทือนใจที่คน ๆ หนึ่งที่คุณคุ้นเคย เห็นหน้ากันอยู่ วันนี้จากโลกนี้ไปแล้ว!

แต่ผมยังก็ดีใจที่พี่ชายคนนี้ซึ่งเคยรับเชื่อพระคริสต์เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน และหลงหายไปจากทางของพระเจ้า เพิ่งอธิษฐานต้อนรับพระคริสต์ก่อนที่จะหมดลมหายใจไปตั้งแต่เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน!

พี่น้องที่รัก… ผมมั่นใจว่า ผมจะพบกับพี่ชายของผมคนนี้ ไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนดีเลิศ หรือส่ำสมบุญกุศลอะไรมากมาย แต่เพราะว่าเขาสำนึกตนว่า เป็นคนบาปกลับใจใหม่ และเข้ามารับพระคุณจากพระเจ้าผ่านการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเพื่อชำระโทษและหนี้บาปของเขาเป็นเหตุที่ทำให้เขาจึงรู้จักพระเจ้า ดังที่พระเจ้าทรงรู้จักเขา! ดังนั้น เขาจึงเข้าสวรรค์ได้ ไม่ใช่เพราะความดีของเขา แต่เพราะความดีของพระเจ้า และความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน!

ด้วยเหตุนี้ หากพี่น้องคนใดที่มาโบสถ์ในวันนี้ยังไม่รู้จักกับพระเจ้า หรือคุณรู้จักกับพระเจ้าแล้วแต่ญาติมิตรที่รักยังไม่รู้จักกับพระองค์ คำหนุนใจของผมก็คือ ขอให้คุณทำทุกวิถีทางที่จะให้คนเหล่านั้นรู้จักกับพระเจ้าโดยเร็ว  เพราะว่า เราไม่รู้ว่าวันสุดท้ายแห่งชีวิตในโลกของท่านเหล่านั้นจะมาถึงเมื่อไร?

อย่าประมาทหรือเพิกเฉย เพราะว่า หากท่านเหล่านั้นไม่รู้จักและไม่มีความสัมพันธ์กับเจ้าของสวรรค์ ทั้งตัวของคุณและท่านเหล่านั้นจะเสียใจตราบนิรันดร์ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ประเล้าประโลมใจครอบครัวของผมผ่านวิธี การต่าง ๆ ขอพระเจ้าทรงพันผูกพวกเราด้วยความรักเช่นนี้เสมอไป!

… วันนี้ ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานเผื่อคนที่เรารักไม่ใช่แค่ให้เขามีงานอาชีพ  หายจากการป่วยไข้  มีสติปัญญาในการเรียนหรือแก้ปัญหาชีวิต ฯลฯ แต่ขอให้คนเราเหล่านั้นรู้จักกับพระเจ้าเป็นส่วนตัว และขอให้คุณร่วมมือกับพระเจ้าในการทำให้คำอธิษฐานของคุณเป็นจริง!

อย่าลืมอธิษฐานเผื่อสมาชิก CJ หมายเลข  229-232   คือ  229. คุณณลันรัตน์  นันท์นนส์ (ตุ๊ก) 230. คุณเรวรี

นพเกตุ(ท้อป) 231. คุณจารุวรรณ   ศิริปุณย์ (แมว) 232. คุณธนบดีพนธ์   ศิริทรัพย์สุนทร  (โจ)

ในหัวข้อต่อไปนี้

1) สุขภาพกาย จิตและวิญญาณที่แข็งแรง สมบูรณ์

2) คำพูดและชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นพร และเป็นพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำหลายคนให้ สนใจหรือ    มาหาพระคริสต์ (หรือนำตัวเองกลับมาหาพระคริสต์ หากว่าห่างหายไป)

3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอย่างพอเพียง เช่น ทรัพย์อื่นๆ เงินทองและการงานอาชีพ

4) สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ และพร้อมให้อภัยด้วยความรักอย่างเหลือล้น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อ   การศึกษา  การทำงาน การรับใช้และความสัมพันธ์กับคนอื่น และในการแก้ไขปัญหาที่เผชิญ  ฯลฯ

5) กระตือรือร้น ในการศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การมีส่วนร่วมในชีวิตและสามัคคีธรรมกับพี่น้องอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวาระโอกาสต่าง ๆ อย่างเช่น ในกลุ่มแคร์หรือกิจกรรมต่างๆ ของ    คริสตจักร อย่างเช่นเคย

6) มีความตั้งใจ ความพยายาม และความสม่ำเสมอ ในการมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร โดยให้พระ องค์ทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตอย่างแท้จริง

7) มีความเสียสละ ทุ่มเท ในการมีส่วนร่วมในการรับใช้และในพันธกิจต่าง ๆ ของคริสตจักร ทั้งโดยการ ถวายทรัพย์  แรงงาน  สติปัญญา ความสามารถ หรือเวลา ฯลฯ

8) มีความเจริญเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณ ทั้งความรู้ ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า และในการรับใช้!

ผู้ที่ต้องการรับบัพติศมารุ่น่ต่อไป คือ รุ่นที่ 3  (ครั้งที่ 4)  กรุณา

แจ้งชื่อที่ อ.สิริวรรณ โดยด่วน!

และสุดท้ายอย่าลืมอธิษฐานเผื่อคริสตจักรลูกแห่งแรกของ CJ คือ คริสตจักรแห่งความรัก ที่จะเริ่มนมัสการครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2011 นี้  เวลา 14.30 น. ณ บริษัทแมงป่อง (ลาดพร้าว 90 ) ขอให้เจริญเติบโตและเกิดผลถวายเกียรติแด่พระเจ้าตลอดไป

หมายเหตุ ผู้ใดประสงค์จะร่วมรับใช้ในด้านใดที่ถนัดและมีภาระใจ กรุณาแจ้งที่คุณตุ๊ก  คุณโบ หรือ อ.วรรณ

 

ด้วยรักจากใจ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล

(ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ประชาสัมพันธ์

  • วันอาทิตย์หน้าช่วงบ่าย จะมีอบรม “หัวใจผู้เลี้ยง” ต่อภาคสองค่ะ
  • เสื้อค่ายยังมีขายอยู่ ซื้อได้ที่คุณพี และคุณตอยค่ะ
  • อย่าลืมช่วยกันรักษาความสะอาดทั้งใน และนอกห้องประชุมนมัสการ ผมเห็นสิ่งผิดปกติ แจ้งได้ที่ทีมปฏิคม และคณะผู้อภิบาลค่ะ

หัวข้ออธิษฐาน

  • การประชุมคณะผู้อภิบาลบ่ายวันนี้
  • ผู้เชื่อใหม่ และผู้เตรียมจะรับบัพติศมา
  • ครูรวีทุกท่าน ผู้นำกลุ่มย่อย และเซลกรุ๊ป
  • รายการ Soulfood Ministry และ เว็บไซท์ Church of joy
  • สถานการณ์พายุฝนน้ำท่วม โคลนถล่ม และภัยก่อการร้ายภาคใต้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.