จัดลำดับความชื่นชอบในชีวิต ‏

กวางกระเสือกกระสนหาลำธาร ที่มีน้ำไหลฉันใด ข้าแต่พระเจ้า จิตวิญญาณของข้าพระองค์ ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น (สดุดี 42:1)

ความชื่นชอบใดที่ขับเคลื่อนชีวิตคุณอยู่? หมายถึงอะไรคือสิ่งจูงใจ และสร้างแรงปรารถนาในใจให้คุณสามารถตื่นขึ้นมาตอนเช้าเพื่อดำเนินชีวิตในแต่ละวันไปได้?

สำหรับบางคน แรงปรารถนาคือการงาน ครับการงานเป็นสิ่งที่ดี และให้ความรู้สึกเติมเต็มชีวิตคุณได้ ผมหวังว่าเมื่อคุณตื่นขึ้นมาตอนเช้า รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ไปทำงาน แต่ผมยังหวังด้วยว่าคุณมีงานที่ยิ่งกว่างานทำ – การทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตคุณ

แล้วยังมีแรงชื่นชอบจากคนในครอบครัวของคุณ และจะเป็นการดีที่คุณจัดลำดับความชื่นชอบนี้ของคุณเหนือทุกสิ่ง เพื่อให้บ้านของคุณเป็นที่ๆลูกๆดำเนินไปกับพระเจ้าได้ และครอบครัวคุณมอบใจให้พระเยซูคริสต์ได้ เราจำเป็นต้องมีแรงปราถนาเช่นนั้น

กษัตริยิ์ดาวิดตรัสไว้ในพระวจนะวันนี้ถึงสิ่งที่ท่านปรารถนาอยากทำที่สุด เป็นสิ่งที่อยากทำเกินหน้าสิ่งอื่นใด นั่นคือเข้าหาพระเจ้า เช่นเดียวกับกวางที่กระเสือกกระสนหาลำธารเพื่อจะได้ดื่มกิน คุณและผมก็กำลังวิ่งอย่างกระเสือกกระสนเข้าหาพระเจ้า การแสวงหาพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดี ตราบเท่าที่ความปรารถนาสูงสุดของคุณคือได้เข้าหาองค์พระเยซูคริสต์

ดังนั้นเมื่พูดถึงแรงปรารถนาของคุณ รักษาเรื่องสำคัญไว้ให้เป็นเรื่องสำคัญโดยมุ่งให้พระเยซูคริสต์เป็นจอมเจ้านายของชีวิตคุณ  และให้ความปรารถนาอื่นๆหลั่งไหลออกมาจากทางนั้น

ให้พระเจ้าเป็นแรงขับเคลื่อนความปรารถนาของคุณ และอนุญาตให้ความฝันอื่นๆทั้งหมด และความปรารถนาของคุณหลั่งไหลออกมาจากพระองค์ครับ

โดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เป้าหมาย แรงจูงใจ ความปรารถนาสูงสุดของคุณในทุกวันนี้มุ่งไปที่ไหนคะ? ค้นหา และตอบไปที่องค์พระเยซูคริสต์นะคะ  – ขอพระเจ้าอวยพร

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.