รูปเคารพในใจเรา

“บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย คนเหล่านี้ได้ยึดเอารูปเคารพของเขาไว้ในใจ และวางสิ่งที่สะดุดให้ทำบาปผิดไว้ข้างหน้าเขา ควรที่เราจะยอมตัวให้เขาถามเราหรือ” (เอเสเคียล 14:3)

ผมพบว่ามันน่าสนใจที่พระบัญญัติสองข้อแรกในพระบัญญัติสิบประการ เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระอื่นๆ พระบัญญัติข้อแรกกล่าวว่า “อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา” (อพยพ 20:3) ขณะที่พระบัญญัติข้อสองกล่าวว่า “อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน เป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบน หรือบนแผ่นดินเบื้องล่าง หรือในน้ำใต้แผ่นดิน อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้น เพราะเราคือพระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าที่หวงแหน ให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน” (ข้อ 4−5)

รูปเคารพในใจอาจทำให้พระเจ้าไม่รับฟังคำอธิษฐานของเรา รูปเคารพคือสิ่งใด (หรือบุคคลใด) ที่เข้ามาแทนที่พระเจ้าในชีวิตเรา ที่แน่ๆคือความบาป แต่อาจเป็นสิ่งอื่นที่ดูเหมือนดี ตัวอย่างเช่น เราสามารถทำอาชีพของเราให้เป็นรูปเคารพได้ ทำอาชีพไม่ใช่สิ่งที่ผิด  แต่ถ้ามันสำคัญกว่าพระเจ้า เมื่อนั้นมันจะกลายเป็นรูปเคารพ เราอาจสร้างรูปเคารพจากสัมพันธภาพ จากสามี ภรรยา หรือจากคนรักเราได้ ถ้าพวกเขาสำคัญกว่าพระเจ้า พวกเขาก็กลายเป็นรูปเคารพครับ เราอาจสร้างรูปเคารพจากเงินทอง เราอาจสร้างรูปเคารพจากสิ่งที่เราครอบครอง เราสามารถสร้างรูปเคารพได้จากแทบทุกสิ่ง และถ้าเรามีรูปเคารพในใจ พระเจ้าก็จะไม่ทรงฟังเรา

พระเจ้าตรัสกับผู้เผยพระวจนะเอเสเคียลว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย คนเหล่านี้ได้ยึดเอารูปเคารพของเขาไว้ในใจ และวางสิ่งที่สะดุดให้ทำบาปผิดไว้ข้างหน้าเขา ควรที่เราจะยอมตัวให้เขาถามเราหรือ” (เอเสเคียล 14:3)

เราไม่อาจมีพระอื่นใดเหนือพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ทรงพระชนม์อยู่ รูปเคารพเป็นตัวขัดขวางคำอธิษฐานของเราครับ

ข้อสรุป: มีใครบางคน หรือมีของบางสิ่งที่สำคัญกับคุณมากกว่าพระเจ้าหรือไม่? ลองสำรวจจิตใจของคุณดูว่ามีรูปเคารพใดนอกเหนือจากพระเจ้า

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • รูปเคารพเป็นได้ทั้งรูปปั้นที่เรากราบไหว้บูชา และสิ่งอื่นๆที่สำคัญมากสำหรับเรา จนพระเจ้าตกอันดับรองลงไป สำรวจดูดีๆ อารมณ์รัก ชัง โลภ โกรธ หลง ก็เป็นรูปเคารพที่เรายึดไว้ในใจได้ – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ  

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.