หนทางเดียว

แต่เราก็เห็นพระเยซู ผู้ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งนั้น ทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎ เพราะที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ด้วยความทุกข์ทรมาน ทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์จึงได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคน” (ฮีบรู 2:9)

ผู้คนต่างก็ชอบยืนกรานว่าทุกศาสนานั้นเที่ยงแท้ และพระเยซูก็เป็นหนึ่งในหลายหนทางที่นำไปถึงพระเจ้าได้ เรามักจะเห็นสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ตามท้ายรถว่า “อยู่ร่วมกันอย่างสันติ” และจะมีสัญลักษณ์ของศาสนาต่างๆอยู่ตามท้าย เป็นคำพูดที่ฟังดูดีนะครับ และคำพูดที่ว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเหมือนกัน ก็ฟังดูดี แต่ใครก็ตามที่พูดถ้อยคำนี้ไว้ไม่โกหก ก็คงไม่ฉลาดนัก หรือเพียงมองศาสนาต่างๆที่มีในโลกแค่ผิวเผิน ทุกศาสนาในโลกไม่ได้สอนเหมือนกันนะครับ

อันที่จริง การพูดเช่นนี้เป็นการดูหมิ่นพระเจ้าด้วยซ้ำ คุณคิดหรือว่าพระเจ้าจะทรงอนุญาตให้พระบุตรของพระองค์ลงมาสิ้นพระชนม์อย่างทุกข์ทรมานที่บนกางเขน ถ้าทุกหนทางต่างก็นำไปถึงพระองค์? แล้วทำไมพระเยซูถึงต้องลงมาตายด้วย? พระเจ้าน่าจะแค่ตรัสว่า “ทั้งหมดนั้นดี ทำได้ตามที่แต่ละคนต้องการ เชื่อไปตามที่แต่ละคนอยากเชื่อ เพราะทุกอย่างนั้นดีไปหมด”

แต่มันไม่มีหนทางอื่นใดที่จะตอบสนองต่อความชอบธรรมตามที่พระเจ้าบัญชา และนี่คือเหตุที่พระเยซูทรงอธิษฐานว่า “โอพระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์  แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ (มัทธิว 26:39) คำว่า “ถ้วยนี้” คืออะไร? ผมเชื่อว่าคือถ้วยแห่งพระพิโรธของพระเจ้า อิสยาห์เรียกว่า “จอกแห่งพระพิโรธของพระองค์” (ดูอิสยาห์ 51:17, 22)

พระเยซูทรงชิมความตายแทนเราทุกคน ฮีบรู 2:9 กล่าวว่า “แต่เราก็เห็นพระเยซู ผู้ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งนั้น ทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎ เพราะที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ด้วยความทุกข์ทรมาน ทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์จึงได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคน”

พระเยซูต้องเป็นผู้รองรับพระพิโรธของพระเจ้าแทนที่พวกเรา เพื่อให้เราได้รับการอภัยจากบาป มันไม่มีทางอื่นใดครับ

ข้อสรุป: พระเยซูทรงรับพระอาชญาแทนคุณและผม เพื่อให้เราได้รับการอภัย ไม่มีหนทางอื่นใดอีกที่จะนำไปหาพระเจ้าได้

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขออีกคำถาม ศาสนาเราขับเคลื่อนไปด้วยสิ่งใด? ลองหาคำตอบดูนะคะ แล้วจะเห็นความแตกต่างชัดเจน – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.