อธิษฐานไม่หยุดยั้ง

ฝ่ายพระเยซูกับพวกสาวกมายังเมืองเยรีโค และเมื่อพระองค์เสด็จออกจากเมืองเยรีโคกับพวกสาวกและประชาชนเป็นอันมาก มีคนตาบอดคนหนึ่งชื่อ บารทิเมอัส ซึ่งเป็นบุตรของทิเมอัส นั่งขอทานอยู่ที่ริมหนทาง เมื่อคนนั้นได้ยินว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธเสด็จมา จึงร้องเสียงดังว่าท่านเยซู บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิด (มาระโก 10:46-47)

ผมสงสัยว่าบารทิเมอัส คนตาบอด จะได้รับการรักษาจากพระเยซูหรือไม่ ถ้าเขาแค่นั่งเงียบๆขณะที่พระเยซูดำเนินผ่านไป พระเยซูจะหยุด หันไปหาและแตะต้องเขาหรือไม่? บางที แต่ในสมัยที่พระเยซูทรงทำพระราชกิจอยู่ที่บนโลกนี้ มีคนตาบอดอยู่ทั่วไป มีคนหูหนวกอยู่ทั่วไป มีคนโรคเรื้อนอยู่ทั่วไป และมีคนทั่วไปที่ป่วยด้วยโรคอื่นๆ

แต่พระเยซูไม่ได้ทรงรักษาคนเหล่านั้น ใช่หรือไม่? ที่จริง เราพบในพระคัมภีร์ว่าพระเยซูทรงตอบสนองต่อคนที่ร้องเรียกหาพระองค์ ในกรณีของบารเมทิอัส เขาร้องเสียงดัง ได้ยินกันทั่ว หรืออาจเข้าขั้นตะโกนร้องเลยก็ได้ เราไม่จำเป็นต้องตะโกนร้องเสียงดังเมื่ออธิษฐาน แต่ที่สำคัญ เราต้องไม่หยุดยั้ง

อะไรคือความต้องการของคุณในวันนี้? คุณต้องการการแตะต้องรักษาที่ร่างกาย เช่นเดียวกับบารเมทิอัสหรือ? จงร้องเรียกพระเยซู คุณมีลูกที่ต้องได้รับการรักษาหรือ? คุณมีปัญหาชีวิตสมรสที่ต้องแก้ไขหรือ? จงร้องเรียกหาพระเยซู และอย่ายอมแพ้ถ้าคำตอบไม่ได้มาในทันที

พระเยซูตรัสว่า “จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ ทุกคนที่แสวงหาก็พบ ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา” (มัทธิว 7:7-8)

เมื่อพระเยซูประทับหยุดเพื่อรักษาตาของบารเมทิอัส พระองค์กำลังดำเนินสู่เส้นทางแห่งกางเขน ทรงดำเนินไปสิ้นพระชนม์เพื่อชดใช้ความบาปของโลกนี้ – และเพื่อรับโทษแทนความบาปของคุณและผม

คุณต้องการรับการอภัยจากพระองค์วันนี้หรือไม่? จงร้องเรียกหาพระองค์ ในหนังสือโรม 10:13 กล่าวว่า “เพราะว่า ผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด”

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ทุกวันนี้เรามีแพทย์หลายสาขารักษา หูหนวก ตาบอด โรคเรื้อนฝ่ายกายได้ แต่โรคฝ่ายจิตวิญญาณ องค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ช่วยได้…วันนี้คุณเป็นโรคฝ่ายวิญญาณอยู่หรือเปล่า? อธิษฐานไม่หยุดยั้ง และร้องเรียกหาพระองค์เถอะค่ะ – ขอพระเจ้าอวยพร 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.