ก.ย. 082011
 

บาปสัญญาจะให้เรามีความชื่นชมยินดี แต่เราไม่เคยได้รับสักที  ทำไมครับ? เพราะความชื่นชมยินดีที่แท้พบได้ในองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้น คุณอาจเป็นคนที่หลงหายไปและมีความสุขอยู่ชั่วขณะ แต่ที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุข เพราะความสุขขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอก ความชื่นชมยินดีขึ้นอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าครับ

หนังสือฟีลิปปี  4:4 กล่าวว่า “จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า จงชื่นชมยินดีเถิด” ถ้าคุณมีชีวิตอยู่เพื่อความสุข คุณก็เป็นนักโทษของสถานการณ์ เพราะถ้าสถานการณ์เปลี่ยน คุณก็จะไม่มีความสุขอีกต่อไป

พระเยซูคริสต์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง  ความสุขเป็นเหมือนเครื่องสำอาง มันอยู่ภายนอก ความชื่นชมยินดีเป็นคุณลักษณะที่มาจากภายใน ความสุขตอบสนองได้แค่ความต้องการบนพื้นผิว แต่ความชื่นชมยินดีตอบสนองต่อความต้องการลึกๆภายในใจคุณได้ ดังนั้น ความสุขจึงเป็นเหมือนปรอท ที่รายงานไปตามสภาพที่เกิดขึ้น ความชื่นชมยินดีเป็นเหมือนอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่คอยควบคุมให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนด

ความสุขจะระเหยไปในยามวิกฤติ ความชื่นชมยินดีกลับเข้มข้นขึ้นในยามวิกฤติ ความสุขเป็นสิ่งดี แต่ผมขอบอกพวกคุณว่า ความสุขจะสุขที่สุดได้เมื่อผสมผสานไปกับความชื่นชมยินดี และเมื่อคุณรู้จักความชื่นชมยินดีในองค์พระเยซูคริสต์

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily Treasure from the Words: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ทำให้ต้องกลับมาพิจารณาว่าแท้จริงแล้วเราเป็นคนมีความสุข หรือความชื่นชมยินดี? ถ้ามีแต่ความสุขมันก็จะขึ้นๆลงๆเหมือนสภาพอากาศบ้านเรา ถ้าชื่นชมยินดีก็จะยิ้มผ่านไปได้ในแทบทุกสถานการณ์ – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ 

 

 Posted by at 10:36 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)