คุณในฐานะของผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่ในพระคริสต์

พระเยซูตรัสตอบเขาว่า เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ (ยอห์น 3:3)


มีคนเคยถามผมครั้งหนึ่งว่า “คุณเป็นคริสเตียนบังเกิดใหม่หรือเปล่า?” คุณรู้มั้ยว่าอะไรที่มันตลก? คริสเตียนแท้เป็นได้แค่แบบเดียวเท่านั้น  ถ้าคุณยังไม่ได้บังเกิดใหม่ พระคัมภีร์กล่าวว่า คุณจะไม่ได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า จะเป็นบุตรของพระเจ้าได้คุณต้องมีประสบการณ์บังเกิดใหม่แบบเหนือธรรมชาติ ที่จะเปลี่ยนแปลงคุณจากภายในสู่ภายนอก

การเป็นผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่ไม่ใช่เป็นแค่การเริ่มต้นใหม่ แต่เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ แปลว่าคุณได้บังเกิดเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าโดยรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณ และเป็นพระผู้ช่วยไถ่คุณให้รอดจากบาป

บ่อยครั้งที่ผมพูดกับคริสเตียนที่สับสนเมื่ออ่านพระคัมภีร์ เพราะบางครั้งพระวจนะกล่าวว่า เราได้บังเกิดเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้า แต่บางครั้งก็กล่าวว่าเราถูกรับให้เป็นบุตรเข้าในครอบครัวของพระเจ้า ครับ…การถูกรับเข้าเป็นบุตรในทางของพระคัมภีร์หมายถึงบุคคลนั้นได้รับเข้าเป็นหนึ่งในครอบครัวแล้ว ซึ่งก็เหมือนกับได้บังเกิดเข้าสู่ครอบครัวนั้น

คุณและผม เราทั้งคู่เป็นลูกกำพร้า ถูกกันออกไปและไร้จุดหมาย แต่พระเจ้าพระบิดาทรงรับเราเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ และที่พระองค์ทรงทำเช่นนั้น  ไม่ใช่เพราะเราทั้งคู่สมควรจะได้รับ แต่เป็นเพราะพระองค์ทรงรักเรา ดังนั้นอยากให้คุณเตือนตัวเองทุกวัน ถึงสถานะภาพที่สมบูรณ์ของคุณในครอบครัวของพระเจ้าเมื่อคุณได้บังเกิดใหม่ในฐานะผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์

ในฐานะผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่ในพระคริสต์ จงจำไว้ว่า คุณได้รับสถานะภาพอันสมบูรณ์ในครอบครัวของพระเจ้าแล้ว

โดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • คุณเป็นคริสเตียนแท้ที่บังเกิดใหม่เข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าแล้วหรือยัง? – ขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.