สิ่งของที่ทำให้ไขว้เขว

เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย (มัทธิว 6:21)

มัทธิวบทที่ 19 บันทึกเรื่องการสนทนาระหว่างพระเยซูและชายหนุ่มที่เป็นขุนนางมั่งคั่ง เขาน่าจะเป็นคนเดียวในพระกิตติคุณทั้งสี่ว่า กลับไปจากพระองค์ด้วยสภาพที่แย่กว่าก่อนมาพบพระองค์

ขุนนางหนุ่มคนนี้ถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่เคร่งศาสนา พระคัมภีร์บอกว่าเขาร่ำรวยมาก แต่มีบางอย่างขาดหายไป เขาต้องการมีชีวิตนิรันดร์ จึงมาหาพระเยซูด้วยคำถาม “ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าจะต้องทำดีประการใด จึงจะได้ชีวิตนิรันดร์” (มัทธิว 19:16)

พระเยซูตรัสบอกให้เขาถือรักษาพระบัญญัติ และเมื่อเขาถามว่าพระบัญญัติข้อใด พระเยซูจึงทบทวนให้ฟัง ทำไมครับ? เพราะถ้าขุนนางหนุ่มคนนี้ซื่อสัตย์จริง เขาคงคิดทบทวนบางอย่างได้ คงตระหนักได้ว่าเขาไม่ได้ดีอย่างที่ตัวเองคิด พระเยซูทรงเอ่ยถึงพระบัญญัติ เพราะพระบัญญัติเป็นดังกระจกแห่งศีลธรรม พระบัญญัติไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม แต่เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ชอบธรรม

แต่ขุนนางหนุ่มคนนี้ไม่เข้าใจ พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ถ้าท่านปรารถนาเป็นผู้ที่ทำจนครบถ้วน จงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถา แล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเรา” (ข้อ 21)

เรื่องของขุนนางหนุ่มคนนี้จึงจบลงอย่างน่าเศร้า มัทธิวบอกเราว่า “เมื่อคนหนุ่มได้ยินถ้อยคำนั้นก็ออกไปเป็นทุกข์ เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของเป็นอันมาก” (ข้อ 22)

พระเยซูทรงแตะเข้าไปในความบาปดั้งเดิมในชีวิตของชายคนนี้ นั่นคือความรักที่มีต่อสิ่งของๆโลก พระเยซูทรงขอให้ชายคนนี้สละจากบัลลังก์แห่งความมั่งคั่งและมาน้อมรับพระบัลลังก์ของพระผู้ช่วยให้รอด แต่เขาไม่ต้องการจะทำ

เช่นเดียวกับชายคนนี้ เราเองอาจไขว้เขวไปเพราะสิ่งของต่างๆในโลกทุกวันนี้ และบ่อยครั้ง เราคิดแต่เฉพาะที่นี่ และตอนนี้ เราจะไม่ค่อยคิดถึงวันเวลาที่กำลังผ่านไป และไม่หวนคืน

ข้อสรุป: พระเยซูทรงขอให้พวกเราแต่ละคนสละบัลลังก์แห่งความมั่งคั่ง และน้อมรับพระบัลลังก์ขององค์พระผู้ช่วยให้รอดแทน คุณจะตอบสนองอย่างไรครับ?

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เราเคยใช้เวลาย้อนคิดถึงวันเวลาที่ผ่านไปและไม่หวนคืนบ้างหรือไม่? เราเคยมองไกลไปสู่อนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือเปล่า? เรามองเห็นมั้ยว่า ตัวเราจะจบลงที่ใด? อย่างไร? จบดี หรือจบอย่างน่าเสียดาย – ขอพระเจ้าให้สติปัญญาในการเลือกใช้ชีวิตค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.