สารจากศบ. 9 ตุลาคม 2011

วันที่ 9 ตุลาคม 2001

สวัสดีครับ CJ ที่รัก

ขอต้อนรับด้วยคำสวัสดีจากใจแด่ทุกท่านครับ!

วันนี้ ขอให้เรามานมัสการพระเจ้าโดยสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ ผ่านเสียงเพลง คำพยาน และรอยยิ้ม!

ขอให้อธิษฐานเผื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คณะรัฐบาล และผู้มีตำแหน่ง(สูง) ทั้งหลายเพื่อเราจะได้อยู่อย่างสงบสุขในแผ่นดินไทยนี้!

ขอให้อธิษฐานเป็นพิเศษ สำหรับพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในหลายจังหวัดเวลานี้

คริสตจักรของเราได้มีส่วนช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยร่วมมือกับมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย และมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ ในหลายโครงการผ่านสมาชิกหลายท่านและหลายกลุ่ม อาทิ   ที่ จ.ชัยนาท (หญิง/ม่อน/อ.วรรณ)  จ.ลพบุรี  (โย,เอ, โจ, เกต ฯลฯ)  ฯลฯ และอีกหลายจุดที่เรากำลังจะไปช่วยและร่วมมือ อาทิ    อยุธยา เป็นต้น หากผู้ใดมีใจพร้อมลงภาคสนาม กรุณาแจ้งชื่อได้ที่ คุณคริส หรือ อ.วรรณ!

ผู้ใดต้องการถวายทรัพย์ กระทำได้

  1. ผ่านทาง CJ
  2. ผ่าน โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย  สาขานานาเหนือ ชื่อบัญชี “มูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย”  เลขที่บัญชี “000-1-93816-9”  ประเภทออมทรัพย์

วันนี้ ขออธิษฐานเผื่อ สมาชิก CJ หมายเลข  257-260   คือ 257. คุณปาวีณ รัสมี (ปาล์ม) 258. คุณฐิติพร บุญ-หลง (กล้วย) 259. คุณอัญชลี  หัสดีวิจิตร (เอ)  260. คุณยศวดี  หัสดีวิจิตร (โย)

ในหัวข้อต่อไปนี้

  1. สุขภาพกาย – จิตและวิญญาณที่แข็งแรง สมบูรณ์
  2. คำพูดและชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นพร และเป็นพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำหลายคนให้ สนใจ หรือมาหาพระคริสต์ (หรือนำตัวเองกลับมาหาพระคริสต์ หากว่าห่างหายไป)
  3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอย่างพอเพียง เช่น ทรัพย์อื่นๆ เงินทองและการงานอาชีพ
  4. สติปัญญา  ความรู้ความเข้าใจ  และพร้อมให้อภัยด้วยความรักอย่างเหลือล้น  ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษา  การทำงาน การรับใช้และความสัมพันธ์กับคนอื่น และในการแก้ไขปัญหาที่เผชิญ  ฯลฯ
  5. กระตือรือร้น ในการศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การมีส่วนร่วมในชีวิตและสามัคคีธรรมกับพี่น้องอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวาระโอกาสต่าง ๆ อย่างเช่น ในกลุ่มแคร์หรือกิจกรรมต่างๆ ของคริสตจักร อย่างเช่นเคย
  6. มีความตั้งใจ ความพยายาม และความสม่ำเสมอ ในการมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร โดยให้พระองค์ทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตอย่างแท้จริง
  7. มีความเสียสละ ทุ่มเท ในการมีส่วนร่วมในการรับใช้และในพันธกิจต่าง ๆ ของคริสตจักร ทั้งโดยการถวายทรัพย์  แรงงาน  สติปัญญา ความสามารถ หรือเวลา ฯลฯ
  8. มีความเจริญเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณ  ทั้งความรู้ ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า และในการรับใช้!

อย่าลืมอธิษฐานเผื่อผู้เจ็บป่วยหรือเผชิญกับวิกฤติชีวิตที่เรารักหรือรู้จัก!

อธิษฐานเผื่อพิธีสมรสของ ลินา-บี ในวันที่ 11-11-11 ณ กรุงเทพฯ และ ของ โบ-คิด ในวันที่ 29-12-11 ณ เชียงใหม่

ขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักร Agape หรือ CL คริสตจักรลูกของเรา เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีผู้ประกาศตัวติดตามพระคริสต์ 2 ท่าน !

ขออธิษฐานเผื่อผมด้วยในวันนี้ เพราะกำลังเป็นวิทยากรค่าย อนุชน ของคริสตจักรสาธร อยู่ที่ จ.สระบุรี

และขออธิษฐานเผื่อค่ายอนุชนของ CJ เอง ในวันที่ 28-30 ตค. นี้

อธิษฐานเผื่อคอนเสิร์ตใหญ่ โดย Ron Kenoly (ผู้แต่งเพลงคริสเตียนเพราะ ๆ ที่เราคุ้นเคยกันหลายเพลง) ในวันที่ 18 และ 19 พย. ที่สนามกีฬา เทพหัสดินเป็นฟรีคอนเสิร์ตที่ให้คริสเตียนพาเพื่อนไม่เป็นคริสเตียนที่สนใจเรื่องราวของพระเจ้าไปร่วม ผู้ใดสนใจติดต่อขอรับบัตรได้ที่ สำนักงาน สคบ. โทร .02-6569038

ท้ายนี้ ขอขอบคุณ อ. นคร เวชสุภาพร ที่ได้มาแบ่งปันพระวจนะในวันนี้ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้ได้รับพระพรเต็มล้น

ด้วยรักจากใจ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล

(ในนามของคณะผู้อภิบาล)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.