สารจากศบ. 16 ตุลาคม 2011

วันที่ 16 ตค  2011

 

สวัสดีครับพี่น้อง CJ ที่รัก!

ขอขอบคุณพระเจ้าแทนพี่น้อง หากว่าท่านมานมัสการพระเจ้าในวันนี้ได้

ไม่มียุคใดสมัยใดที่คนเราจะแตกตื่นกันเพราะเรื่องน้ำท่วมได้มากมายขนาดนี้ในประเทศไทย ความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยครั้งนี้ใหญ่หลวง กินพื้นที่ครอบคลุมทุกชนชั้น  รวย-จน, ใกล้-ไกล, ใหญ่-เล็ก  โดนกันถ้วนหน้า!

คริสตจักร CJ ของเราก็มีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้เดือดร้อนได้จำนวนหนึ่งทั้งทางตรงและทางอ้อม

เราส่งเงินไปสมทบกองทุนช่วยเหลือพี่น้องในจังหวัดต่าง ๆ ผ่าน มูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย และมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ ซึ่งก็ไปร่วมมือกับกลุ่มต่าง ๆ เข้าถึงคนที่เดือดร้อนจริง ๆ โดยผ่านคนในพื้นที่ หรือส่งคนลงไปถึงในพื้นที่ด้วยตัวเอง (อาทิ    ม่อน/หญิง/วรรณ ไปชัยนาท, โย ไปลพบุรี ฯลฯ)

ขณะนี้ มีพื้นที่ที่ได้รับการช่วยเหลือจากพวกเราหลายแห่ง อาทิ   อุทัยธานี   ชัยนาท   สิงห์บุรี   ลพบุรี  อ่างทอง  อยุธยา ฯลฯ  ขณะนี้ ผมกำลังรวบรวมคนที่มีใจอาสาสมัครไปช่วยปลอบขวัญพี่น้องที่ลี้ภัยมาอยู่ที่ศูนย์ธรรม ศาสตร์ รังสิต โดยการทำอาหาร แจกอาหาร พูดคุยให้กำลังใจหรือการแสดงเล็กๆ  น้อยๆ เป็นการปลอบขวัญให้เกิดการผ่อนคลายความเครียด  หากผู้ใดสนใจ แจ้งที่ผมโดยด่วน!

อย่างน้อยวันอังคารที่จะถึงนี้ คุณโย จะเป็นโต้โผ นำทีมไปทำอาหารแจก ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย       และผมกำลังประสานกับในอีกบางพื้นที่ที่มีคนเดือดร้อน แต่ไม่เป็นข่าวในกระแส อย่างเช่น ที่ จ.ปราจีนบุรี  ผู้ใดพร้อมไปช่วยเหลือ แจ้งด่วนเช่นกัน ที่ thongchaibsc@gmail.com !

อนึ่ง เวลานี้ สมาชิกท่านใดไปช่วยใคร ผู้ใด ที่ไหน กรุณาแจ้งให้ผมทราบเพื่อร่วมมือ/สนับสนุน หรือประชาสัมพันธให้!

บางครั้งความทุกข์เดือดร้อนที่เกิดขึ้นมาอาจเป็นตัววัดระดับจิตใจและคุณภาพชีวิตของพวกเราเหมือนกันว่า เราเป็น “คนของพระคริสต์” หรือผู้แทนของพระองค์ในฐานะเกลือและแสงสว่างที่มีคุณค่ามากเพียงใด! แต่อย่าให้เรากระทำดีบนพื้นฐานของความรู้สึกผิด (Guilt) เพราะถูกกดดันจากสังคม แต่ให้ออกมาจาก “ใจอย่างพระคริสต์” จึงจะมีคุณค่า!ด้วยเหตุนี้ ผมจึงขอให้เราทุกคนใช้เวลาและพลังงานคิดแต่สิ่งดีสร้างสรรค์ พูดและทำแต่สิ่งดี ๆ ที่ให้กำลังใจแก่คนและช่วยบำบัดทุกข์เสริมสุขให้แก่คนรอบข้าง โดยเริ่มจากการกระทำสิ่งดีๆ ให้แก่คนในครอบครัว และในคริสตจักรของเราก่อนที่จะออกไปสู่สังคมภายนอก!

และขอให้ CJ ของเราเป็นเขตปลอดการพูดซุบซิบนินทาใด ๆ ที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่มีการเอา “ผู้หนึ่งผู้ใด” มาเป็นเป้าแห่งการ “วิพากษ์วิจารณ์” ด้วยอคติอย่างเมามันในอารมณ์ของเรา แต่ให้ “ความรัก” ของพระคริสต์ครองใจของเราให้ปากพลั่งพรูคำพูดที่ให้กำลังใจแก่กันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กำลังทำงานปรนนิบัติรับใช้อยู่ ไม่ว่าจะหน้าที่อะไร และที่ไหน!

     ขอให้เราอธิษฐานเผื่อ สมาชิก/ญาติมิตรที่ทนทุกข์กับปัญหาหรือเจ็บป่วยอยู่ในเวลานี้

     ขออธิษฐานเผื่อสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำท่วมในประเทศไทย

ขออธิษฐานเผื่อและช่วยเหลือคริสตจักรลูกของเราคือ Agape ให้แข็งแรงและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในเวลาอันสั้นนี้!

ผมขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับทีมนมัสการของเราที่ไปสร้างสีสันและเป็นพรอย่างมากมายต่อพี่น้องที่นั่น ในอาทิตย์ที่ผ่านมา! ย้ำอีกครั้ง AGAPE เป็นลูกของเรารักพวกเขาให้มาก ๆ !

ขออธิษฐานเผื่อ สมาชิก CJ หมายเลข  261-264   คือ   261.คุณอภิญญา  รัตนรัตน์ (เอ้)262. คุณวาสิณี  ยืนสุข  (หนึ่ง)  263. คุณสิตา  ธนัญโชติการ (องุ่น)  264. คุณจันทร์ชนก   ล้ำนภานุพงษ์  (นำ)   ในหัวข้อต่อไปนี้

1) สุขภาพกาย จิตและวิญญาณที่แข็งแรง สมบูรณ์

2) คำพูดและชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นพร และเป็นพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำหลายคนให้ สนใจหรือ    มาหาพระคริสต์ (หรือนำตัวเองกลับมาหาพระคริสต์ หากว่าห่างหายไป)

   3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอย่างพอเพียง เช่น ทรัพย์อื่นๆ เงินทองและการงานอาชีพ   

   4) สติปัญญา  ความรู้ความเข้าใจ  และพร้อมให้อภัยด้วยความรักอย่างเหลือล้น  ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อ    การศึกษา  การทำงาน การรับใช้และความสัมพันธ์กับคนอื่น และในการแก้ไขปัญหาที่เผชิญ  ฯลฯ

5) กระตือรือร้นในการศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การมีส่วนร่วมในชีวิตและสามัคคีธรรมกับพี่น้อง    อย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวาระโอกาสต่าง ๆ อย่างเช่น ในกลุ่มแคร์หรือกิจกรรมต่าง ของคริสตจักร   อย่างเช่นเคย

6) มีความตั้งใจ ความพยายาม และความสม่ำเสมอ ในการมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร โดยให้พระองค์ทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตอย่างแท้จริง

   7) มีความเสียสละ ทุ่มเท ในการมีส่วนร่วมในการรับใช้และในพันธกิจต่าง ๆ ของคริสตจักร ทั้งโดยการ           ถวายทรัพย์  แรงงาน  สติปัญญา ความสามารถ หรือเวลา ฯลฯ

8) มีความเจริญเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณ  ทั้งความรู้ ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า และในการรับใช้!

ขออธิษฐานเผื่อและร่วมในกลุ่มแคร์ และการศึษาพระคัมภีร์ในวันพฤหัส ที่ CJ ของเรานี้อยู่เสมอนะครับ!

ขอขอบคุณ อ.สงคราม  ที่ได้มาแบ่งปันพระวจนะในวันนี้

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน!

                                                                                    ด้วยรักในพระคริสต์

                                                                      ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล

                                                                                    (ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ประชาสัมพันธ์

  • หลังอาหารเที่ยง เชิญร่วมอธิษฐานด้วยกันเผื่อสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย
  • ติดตามฟังข้อมูลข่าวสารเรื่องไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ทางอีเมล์ค่ะ
  • ต้องการสมทบทุนบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ที่ .กรุงไทย สาขานานาเหนือ บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย” เลขบัญชี “000-1-93816-9”


หัวข้ออธิษฐานสำหรับสถานการณ์น้ำท่วม

  • ผู้ประสบภัย โดยเฉพาะคนแก่ คนพิการ คนป่วย เป็นอัมพาต และเด็กๆที่ช่วยตัวเองไม่ได้
  • อาหาร ของใช้ ยา น้ำดื่ม และสิ่งจำเป็นอื่นๆที่จะไปถึงมือผู้ประสบภัยทุกคน และทันเวลา
  • ปกป้องจากโรคที่มากับน้ำ / สัตว์มีพิษ / อุบัติเหตุ / ไฟฟ้าช๊อต และน้ำไหลเชี่ยว
  • เผื่อความปลอดภัยของ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่รัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษาที่อาสาเข้าไปช่วย
  • เผื่อกำลังใจของทุกคนที่จะไม่ท้อ ไม่ล้า พร้อมจะสู้และเริ่มต้นใหม่
  • เผื่อโอกาสอันดีของคริสเตียนไทยที่จะออกไปช่วยเหลือ สำแดงความรัก และประกาศเรื่องความรอด

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.