พร้อมหรือไม่?

“ด้วยสมัยของโนอาห์ ได้เป็นอย่างไร เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมา ก็จะเป็นอย่างนั้น เพราะว่าเมื่อก่อนวันน้ำท่วมนั้น คนทั้งหลายได้กินและดื่มกัน ทำการสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากัน จนถึงวันที่โนอาห์เข้าในนาวา และน้ำท่วมมากวาดเอาเขาไปสิ้น โดยไม่ทันรู้ตัวฉันใด เมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาก็จะเป็นฉันนั้น” (มัทธิว 24:37-39)

พระเยซูตรัสว่าเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมา จะเป็นเหมือนสมัยของโนอาห์ ปฐมกาลบทที่ 6 บันทึกไว้ว่าเป็นเวลาที่ชั่วช้ามาก “พระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วช้าของมนุษย์มีมากบนแผ่นดิน และทรงเห็นว่าเค้าความคิดในใจของเขาล้วนเป็นเรื่องร้ายเสมอไป” (ข้อ 5) ความบาปท่วมขึ้นสูงจนปริ่มขอบ เหมือนถังขยะที่กำลังล้นออกมาข้างนอก เป็นภาพเดียวกับความเสื่อมของศีลธรรมในโลกทุกวันนี้

พระเจ้าจึงสั่งให้โนอาห์สร้างเรือลำมหึมา — เรือโนอาห์ — และในเรือลำนี้ โนอาห์อพยพครัวเรือนและพวกสัตว์เข้าไปอาศัย เมื่อพระเจ้าพิพากษาโลกโดยให้เกิดพายุฝนจนน้ำท่วมหมดทั่วโลก

ปฏิกิริยาของผู้คนในสมัยโนอาห์เป็นอย่างไร? เยาะเย้ย น้ำไม่มีวันท่วมสูงเท่านั้นไปได้ น้ำท่วมแผ่คลุมไปทั่วทั้งโลก ทำให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก ชั้นบรรยากาศทะลุ และการพิพากษาของพระเจ้าที่มาทางฝน ผู้คนไม่มีใครเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ พวกเขาจึงหัวเราะเยาะโนอาห์ เรือของท่าน และคำพยากรณ์ตามความเชื่อที่ท่านมี

นี่คือปฏิกิริยาของผู้คนที่มีต่อผู้เชื่อก่อนพระคริสต์เสด็จกลับมา พระคัมภีร์บอกเราว่ามุมมองในยุคสุดท้ายคือ ผู้คนจะเยาะเย้ยพวกที่คิดว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง ใน 2เปโตร 3:3-4 กล่าวว่า “จงรู้ข้อนี้ก่อนคือ ในกาลสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้น และประพฤติตามใจปรารถนาของตน และจะถามว่า “คำที่ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหน เพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษหลับล่วงไปแล้ว สิ่งทั้งปวงก็เป็นอยู่เหมือนเป็นอยู่ตั้งแต่เดิมทรงสร้างโลก”

แน่นอน เราเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้กำลังเกิดขึ้น ผู้คนจะพากันพูดว่า “ที่พระเยซูสัญญาไว้ว่าจะกลับมา แล้วไหนล่ะ พระองค์อยู่ที่ไหน?” พวกเขาไม่เชื่อตั้งแต่การเสด็จมาครั้งแรก และพวกเขาก็จะไม่เชื่อเมื่อเสด็จกลับมาครั้งที่สองเช่นกัน

ข้อสรุป: ผู้คนจะตอบสนองด้วยท่าทีเย้ยหยันในวันสุดท้าย เหมือนกับที่พวกเขาได้ทำในสมัยของโนอาห์

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยและในที่อื่นๆทั่วโลก ล้วนแล้วแต่ ย้ำและยืนยันถึงคำพยากรณ์ คำเตือน และการเปิดเผยต่างๆที่พระเจ้าตรัสไว้เมื่อนานมาแล้วในพระคัมภีร์
  • ยุคนี้จึงเป็นยุคที่เรานอกจากจะเตรียมพร้อมแล้ว เรายังต้องทำการงานของพระองค์อย่างเต็มกำลัง เพื่อให้มนุษย์มากมายได้มีโอกาสรับความรอด – เราพร้อมกันหรือเปล่า? ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.