สารจากศบ. 23 ตุลาคม 2011

วันที่  23 ตุลาคม 2011

สวัสดีครับ CJ ที่รัก

สบายดีอยู่หรือเปล่าครับ?

มีใครบ้างที่น้ำท่วมบ้าน ช่วยแจ้งให้คริสตจักรทราบด่วน จะได้หาทางช่วยเหลือ และอธิษฐานเผื่อ!

ณ นาทีนี้ บ้านผมยังไม่ท่วม แต่ถ้าท่วมก็คงต้องปรับตัวกับชีวิตแบบ “water world”

ที่ผ่านมาหลายสัปดาห์พวกเรา CJ และมูลธินิสงเคราะห์ชาวไทย และมูลนิธิคริสตจักรแบ๊บติสต์ได้ช่วยเหลือผู้ ประสบภัย ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งที่ ลพบุรี, อยุธยา, สิงห์บุรี, อุทัยธานี และชัยนาท ฯลฯ

ไม่รู้เหมือนกันว่า เวลาที่พวกเราต้องช่วยกันเองใน กทม. จะมาถึงวันไหน? วันนี้แล้วกระมัง?

แต่พวกเราไม่จำเป็นต้องกลัวครับ!  เพราะว่า เมื่อเราเกรงกลัวหรือยำเกรงพระเจ้า แล้ว เราก็ไม่เหลืออะไรที่จะ  ต้องกลัวอีกต่อไป เพราะเรามีพระเจ้าที่สามารถจัดการกับทุกอุปสรรคปัญหาที่เราหวาดกลัวได้ทุกเรื่อง!

เราจึงสามารถวางใจพระองค์ไดโดยปราศจากความกลัว

    “ในพระเจ้า ผู้ที่ข้าพระองค์สรรเสริญ พระวจนะของพระองค์ ในพระเจ้า ข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากความกลัว เนื้อหนังจะกระทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้”  (สดด.56:4)

    “ในพระเจ้า ข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากความกลัว (รวมทั้งน้ำด้วย) คนจะกระทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้” (สดด.56:11)

วันนี้ ขอพี่น้องมานมัสการพระเจ้าด้วยความเชื่อวางใจในพระองค์อย่างเต็ม 100 โดยพร้อมยอมรับว่า พระเจ้าอาจเลือกทางใดทางหนึ่งไว้สำหรับเรา

1. ให้เรารอดพ้นภัย(จากน้ำท่วม)ได้อย่าง 100 %

2. ให้เราเผชิญกับวิกฤตภัยบางส่วนเพื่อเป็นกระสาย

3. ให้เราแบกรับกับความระทมสุดๆ จากอุทกภัยในครั้งนี้!

ไม่ว่า พระเจ้าจะให้ทางเลือกใดต่อคุณ สิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงคาดหวังจากคุณก็คือ คำสรรเสริญและคำพยานที่ถวายเกียรติแด่พระองค์จากปากและชีวิตของคุณ!  หากคุณปลอดภัยดี – คุณซาบซึ้งขอบคุณพระองค์ผ่านคำพูดและลงมือการกระทำดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอื่นๆ อย่างไรบ้าง? ที่ทำให้คนเห็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ?

หากคุณประสบภัยบางส่วน -คุณมีอะไรจะขอบคุณพระเจ้าบ้าง และคุณได้มีส่วนช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างไรบ้าง ในสภาพที่คุณเป็นอยู่? หากคุณประสบกับอุทกภัยนี้จนสาหัส -คุณยังสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าได้อีกหรือไม่? (อย่างโยบกระทำ?) คุณสำแดงความเชื่อ/ความรักที่คุณมีต่อพระเจ้าออกมาเป็นคำพยานอย่างไรบ้าง ต่อคนที่เห็นหรือสัมผัสกับชีวิตของคุณในยามลำบากยากแค้นอย่างสุด ๆ นี้? วันนี้ ผมขออุทิศเนื้อที่ทั้งหมดให้กับพี่น้องที่ประสบภัย และความยาก ลำบากจาก “น้ำท่วม” ใหญ่ในปี 2011 นี้เป็นพิเศษ!

ขอให้เราอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน รวมทั้งคนมากหลายที่กำลังเดือดร้อน อย่าให้เราแช่งด่า แต่ให้เราหนุนใจและ

เป็นพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการ “ให้” ในทุกวิถีทางที่เราจะทำได้!

ผู้ใดประสงค์จะถวายทรัพย์/สิ่งของเพื่อช่วยหรือเตรียมช่วย ถวายได้โดยใส่ซองและเขียนจุดประสงค์ใส่ลงถุงถวายในวันนี้ หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย  สาขานานาเหนือ ชื่อบัญชี “มูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย” เลขที่บัญชี  “000-1-93816-9”  ประเภทออมทรัพย์

ผมขอเป็นตัวแทนขอบคุณแทนทุกคนที่ได้รับการช่วยเหลือจากทุกท่าน!

และผมขอขอบคุณสำหรับสมาชิกที่เตรียมเค้กวันเกิดให้ผมในวันพฤหัสในชั้นเรียนพระคัมภีร์ที่ผ่านมา ผมซาบซึ้งใจมาก! หากคริสตจักรยังมีความรักที่นำความสุขใจมาให้กับผมเช่นนั้นอยู่เสมอ ผมจะลืมสมาชิกและคริสตจักรแห่งนี้ได้อย่างไร?  ขอให้เรารักกัน และให้ความสุขแก่กันเช่นนี้ตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่นั่งถัดไป และผู้ที่มาเยี่ยมเยียนในวันนี้ด้วย!

วันนี้อย่าลืมอธิษฐานเผื่อ สมาชิก CJ หมายเลข  265-266 คือ  265.คุณ สโรชา  อุ่นวัฒนนุกูล (วิว) 266. คุณปกรณ์  สุรศักดิ์สุทัศน์  (โจ) ในหัวข้อต่อไปนี้

  1. สุขภาพกาย – จิตและวิญญาณที่แข็งแรง สมบูรณ์
  2. คำพูดและชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นพร และเป็นพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำหลายคนให้สนใจหรือมาหาพระคริสต์ (หรือนำตัวเองกลับมาหาพระคริสต์ หากว่าห่างหายไป)
  3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอย่างพอเพียง เช่น ทรัพย์อื่นๆ เงินทองและการงานอาชีพ
  4. สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ และพร้อมให้อภัยด้วยความรักอย่างเหลือล้น  ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษา  การทำงาน การรับใช้และความสัมพันธ์กับคนอื่น และในการแก้ไขปัญหาที่เผชิญ  ฯลฯ
  5. กระตือรือร้น ในการศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การมีส่วนร่วมในชีวิตและสามัคคีธรรมกับพี่น้องอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวาระโอกาสต่าง ๆ อย่างเช่น ในกลุ่มแคร์หรือกิจกรรมต่างๆ ของคริสตจักร อย่างเช่นเคย
  6. มีความตั้งใจ ความพยายาม และความสม่ำเสมอ ในการมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร โดยให้พระ องค์ทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตอย่างแท้จริง
  7. มีความเสียสละ ทุ่มเท ในการมีส่วนร่วมในการรับใช้และในพันธกิจต่างๆ ของคริสตจักร ทั้งโดยการ ถวายทรัพย์  แรงงาน  สติปัญญา ความสามารถ หรือเวลา ฯลฯ
  8. มีความเจริญเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณ ทั้งความรู้ ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า และในการรับใช้

ขอพระเจ้าอวยพรและพบกันใหม่ในวันพฤหัสที่จะถึงและในวันอาทิตย์หน้า สวัสดีครับ!

                                                                                            ด้วยรักในพระคริสต์

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล  (ในนามของคณะผู้อภิบาล)

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.