สิ่งแรกที่ต้องมาก่อน

“ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก” (มัทธิว 6:10)

ข้อพระคำที่คริสเตียนทุกคนควรจำให้ขึ้นใจคือมัทธิว 6:33: “แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้”

จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนแปลว่าอะไร? แผ่นดินของพระเจ้าคือการปกครองและครอบครองของพระคริสต์ในชีวิตเรา พระเยซูสอนให้เราอธิษฐานว่า “ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก” (มัทธิว 6:10)

นี่คือคำอธิษฐานเพื่อวันที่พระเจ้าจะนำสวรรค์ลงมาสู่แผ่นดินโลก และจะนำการปกครองมายังโลกใบนี้ พระเจ้ายังทรงมีแผนการสำหรับที่นี่ ที่โลกใบนี้ พระองค์จะเสด็จมาปกครองและครอบครอง และในฐานะผู้เชื่อเราจะได้ปกครองและครอบครองร่วมกันกับพระองค์ นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

แต่เมื่อเราอธิษฐานว่า “”ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก” เราก็กำลังอธิษฐานขอให้การปกครองและการครอบครองแผ่นดินพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเรา เมื่อพระเยซูเข้ามาทำการในเรา พระเยซูเคยตรัสว่า “…แผ่นดินของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลาย” (ลูกา 17:21) ทรงหมายถึงตัวพระองค์เอง เมื่อคุณอยู่ภายใต้การครอบครองของพระองค์ และเมื่อพระองค์ทรงควบคุมชีวิตคุณ นั่นคือแผ่นดินของพระเจ้า ไม่ใช่กฎเกณฑ์หรือบทบัญญัติ แต่เป็น “…ความชอบธรรมและสันติสุข และความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์” (โรม 14:17)

ในฐานะคริสเตียน คุณเคยมอบชีวิตให้พระเยซูคริสต์หรือยัง? คุณเคยพูดว่า “พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ต้องการพระประสงค์ของพระองค์ มากกว่าตามใจข้าพระองค์ ข้าพระองค์พร้อมที่จะมอบถวายชีวิตแด่พระองค์เดี๋ยวนี้” เพราะคุณไม่อาจอธิษฐานว่า “ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่” จนกว่าจะเริ่มอธิษฐานก่อนว่า “อาณาจักรของฉันต้องไป” คุณได้ทำเช่นนั้นหรือยัง?

การขาดความเชื่อนำมาซึ่งความกระวนกระวายในชีวิต  ดังนั้นแทนที่จะกังวลใจ เราควรจะให้พระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์มาก่อน “แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้”

 โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • คุณกำลังแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า หรือหาซื้อที่ดินเพื่อวางแผนอพยพหนีน้ำกันอยู่? ถ้าแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน พระองค์สัญญาว่าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.