ก.ย. 202009
 

เป้าหมายอันทรงคุณค่า!

“คุณประสบความสำเร็จในทันทีที่คุณเริ่มต้นมุ่งหน้าสู่เป้าหมายอันทรงคุณค่า!”

(You are successful the moment you start moving toward a worthwhile goal.)

-Charles Carlson-

ชีวิตคนเราจะจบลงอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าเรามุ่งหน้าไปที่ไหน!

หากเรามุ่งหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่ไร้ค่า ชีวิตของเราจะสูงค่าได้อย่างไร?

หากเรามุ่งไปสู่จุดหมายที่ล้ำค่า ต่อให้ไปไม่ถึง ชีวิตของเราก็มีค่าแล้ว!

ชีวิตของคุณทุกวันนี้ล่ะ… มีเป้าหมายอยู่ที่ไหน?

ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนชั่วคราว หากคุณมีเป้าหมายอยู่ที่ของชั่วคราว  และทุ่มเททั้งหมดที่คุณมีเพื่อสิ่งนั้น คุณกำลังเอา “สิ่งที่มีค่า” ไปแลกกับ “สิ่งที่ไม่มีค่า” อย่างแท้จริง!

แต่ตรงกันข้าม หากว่าคุณยอมเอาทุกอย่างที่คุณมี (ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งชั่วคราว) มาเปลี่ยนกับ “ชีวิตนิรันดร์” ที่พระเจ้าประทานให้ คุณกำลังเอา “สิ่งที่ไม่มีค่า” มาแลกกับ “สิ่งที่ล้ำค่า” อย่างแท้จริง!

อะไรบ้างคือสิ่งที่ชั่วคราวในโลกซึ่งไร้ค่าในสวรรค์?

*   เงินทอง          *   สิ่งของ         *    ตำแหน่งยศศักดิ์       *   ที่ดิน อาคารสถานที่

*   แก้วแหวนเครื่องประดับ         *   รางวัล ปริญญาและประกาศนียบัตรต่าง ๆ  ฯลฯ

แล้วสิ่งใดล่ะ…คือสิ่งที่จะจากโลกนี้ไปและดำรงอยู่อย่างถาวรในสวรรค์ ?  คำตอบคือ…

“วิญญาณของมนุษย์!”

ดังนั้น หากคุณคิดจะลงทุนชีวิตของคุณกับสิ่งที่คู่ควร และคุ้มค่า คุณควรจะทุ่มเทกับวิญญาณจิตของมนุษย์!

โดยเริ่มต้นจากวิญญาณของตัวคุณเองก่อน!

อย่าให้คุณทำให้ชีวิตและวิญญาณของคุณต้องเสียไปเพราะมัวแต่ไปสาละวนอยู่กับการหาได้มา

หรือเก็บรักษาสิ่งของในโลกนี้!  พระเยซูคริสต์ตรัสเตือนสติไว้ว่า…

“เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก แต่ต้องเสียชีวิตของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร

เพราะว่าผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมา?(มาระโก 8:36-37)

การที่คุณมีเป้าหมายที่จะไปสวรรค์เพื่ออยู่กับพระเจ้านิรันดร์ จึงเป็นเป้าหมายที่มีค่า และยิ่งหากว่าคุณมี

เป้าหมายที่จะพาคนที่คุณรักไปอยู่ในสวรรค์สถานด้วยกันกับคุณด้วยล่ะก็…คุณกำลังมีเป้าหมายที่ล้ำค่ามากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีก!

หากคุณบอกว่าคุณรักใครบางคน แต่คุณไม่เคยคิดใส่ใจในการจะพาเขาหรือเธอเข้าในแผ่นดินสวรรค์นิรันดร์อย่างจริงจัง คุณก็กำลังโกหก!

หากว่าคุณกำลังปล่อยหรือสละละ(ทิ้ง)คนที่คุณบอกว่ารัก เพียงเพื่อจะเอาตัวของคุณเองให้รอดหรือเพียงเพื่อจะได้ “ของ” อันชั่วคราวบางอย่าง คุณก็กำลังมุสาอยู่เช่นกัน!  เพราะหากว่าคุณรักใครสักคนหนึ่งจริง ๆ คุณจะยินดีสละทุกอย่างที่คุณมีเพื่อช่วยเขาให้รอดอย่างแน่นอน!

แล้ว…วันนี้

คุณได้ทำอะไรบ้างที่จะช่วยคนที่คุณรักให้ไปสู่จุดหมายปลายทางอันมีคุณค่าคู่ควรที่แสนสุขมั่นคงและปลอดภัยนิรันดร์ ดังที่กล่าวมาแล้ว!

ช่วยตอบที!

– ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ –

 Posted by at 10:00 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)