แผนการของพระเจ้าและจุดประสงค์ในชีวิตคุณ

“ท่านที่รักทั้งหลาย บัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไร แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้น เราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น” (1ยอห์น 3:2)

ถ้าพระเยซูเป็นจอมเจ้านายในชีวิตคุณ ทั้งชีวิตของคุณก็ถูกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงแต่ละย่างก้าวในชีวิตคุณด้วย พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับช่างประปา เช่นเดียวกับสำหรับนักเทศน์  สำหรับวิศวกร เช่นเดียวกับมิชชันนารี่

และสมมุติว่า พระเจ้าเรียกคุณให้ไปเป็นวิศวกร แต่คุณกลับไปเป็นมิชชันนารี่ คุณก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นรองสิ่งดีที่สุด

ได้พบน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นความสำเร็จยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตคุณ ความสำเร็จไม่ได้สะกดด้วยคำว่า เ-งิ-น หรือสะกดด้วยคำว่า ชื่อ-เสียง ความสำเร็จคือตระหนักได้ตลอดเวลาถึงพระประสงค์ของพระเจ้า – สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจากชีวิตคุณ

พระเจ้าไม่ได้ทำโคลนนิ่ง พระเจ้าทรงสร้างและเรียกลูกๆของพระองค์เข้ามา ทรงมีพระประสงค์ดีที่สุดสำหรับชีวิตของคุณในฐานะบุตรของพระองค์ – คือให้เป็นเหมือนพระเยซู

คุณมีลูกหรือเปล่า? พูดคุยกับลูกของคุณถึงเรื่องสำคัญเช่นนี้สำหรับอนาคตของพวกเขานะครับ

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อธิษฐานเผื่อหลายชุมชนที่น้ำยังท่วมขังสูง และไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าที่ควร ทำให้เกิดการทะเลาะและขุ่นเคืองกัน
  • เผื่อเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจในการตัดสินใจ และเจ้าหน้าที่ๆลงไปพื้นที่หน้างานด้วย ที่จะมีความเข้าใจ ความอดทน และเหนืออื่นใดมีคุณธรรม ที่จะไม่เอาเปรียบหรือคดโกงผู้ประสบภัยในยามวิกฤตเช่นนี้ – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.