ก.ย. 192009
 
  • ป่วย –   โดม / พ่อติ๊บ / แม่ อ.อู๊ด / แม่พี่แดง / คุณเสน่ห์ / ลูกชายโอ๋ / อุ๋ย
  • ค่าย –  การเตรียมงาน, ทีมงาน, โปรแกรม, เทศนา, สามัคคีธรรม, การเดินทาง, ห้องพัก ฯลฯ    
  • ประเทศไทย – ปัญหาความขัดแย้ง / ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน / ความไม่เป็นธรรมในสังคม / ปัญหาเศรษฐกิจ / ศีลธรรมตกต่ำ  
 Posted by at 8:00 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.