ทำไมเราจึงฉลองวันคริสตมาส

“ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล (แปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา) – มัทธิว 1:23

เป็นเรื่องน่าทึ่งเมื่อคิดถึงความล้ำลึกในการเสด็จลงมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์ – ช่วงเวลาล้ำลึกเมื่อพระเจ้าทรงกลายสภาพมาเป็นมนุษย์

พระเยซูคริสต์ – พระเจ้าพระบุตร – บรรทมในรางหญ้า พระองค์เสด็จจากบัลลังก์แห่งฟ้าสวรรค์ มายังรางใส่อาหารให้สัตว์ ทรงละจากการปรนนิบัติของเหล่าทูตสวรรค์ มายังถ้ำที่เต็มด้วยฝูงสัตว์ พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่กว่ากัลปจักรวาล เสด็จมาเป็นตัวอ่อนของมนุษย์ พระองค์ผู้ทรงผดุงโลกนี้ไว้ด้วยพระวาทะ เลือกที่จะพึ่งพิงการเลี้ยงดูของสาวน้อยพรหมจารี

บางคนมีปัญหาไม่สามารถเชื่อเรื่องการเสด็จมาบังเกิดจากหญิงพรหมจารีได้ ถ้าคุณเชื่อพระคัมภีร์ คุณก็ต้องเชื่อในการมาบังเกิดจากหญิงพรหมจารี พระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพเสด็จมาบังเกิดอย่างเหนือธรรมชาติในครรภ์ของหญิงพรหมจารี (ดูมัทธิว 1:23)

มันสมเหตุสมผลถ้าคุณลองคิดดู ถ้าพระเจ้าจะทรงเลือกที่จะทำ พระองค์ทรงสามารถส่งพระเยซูลงมาบนโลกนี้ในฐานะผู้ใหญ่ที่โตแล้วและปราศจากบาป อาจจะมีแสงทองทอดลงมาจากสวรรค์ และพระเยซูดำเนินลงมาตามแสงนั้นในฐานะผู้ใหญ่เต็มตัว

แต่ถ้าพระเยซูเสด็จมาด้วยวิธีนั้น พระองค์จะทรงสภาพฐานะเป็นบุคคลได้อย่างไร ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์เผ่าพันธุ์ใด? แต่พระเจ้าสามารถส่งพระเยซูลงมาบนโลกนี้โดยผ่านคนธรรมดา – ในสภาพความเป็นพระเจ้า แต่พวกเราส่วนใหญ่ชอบสงสัยในสภาพความเป็นพระเจ้าของพระองค์ ดังนั้นการเสด็จมาบังเกิดในครรภ์หญิงพรหมจารีจึงเป็นเรื่องเหมาะสมที่สุด

เหตุการณ์ลงมาบังเกิดจึงเป็นเหตุแห่งการเฉลิมฉลอง คริสตมาสเป็นโอกาสให้เราได้นมัสการพระเจ้า ก้มกราบบูชาพระองค์ที่ทรงถ่อมพระองค์ลงมารับสภาพมนุษย์ (ดูฟีลิปปี 2:6-9) นี่คือข้อล้ำลึกของการจุติลงมาบังเกิด – และเป็นเหตุผลที่เราเฉลิมฉลองคริสตมาส

ข้อสรุป: ข้อล้ำลึกของการจุติมาบังเกิดคือเหตุผลที่ทำไมเราเฉิลมฉลองคริสตมาส

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อธิษฐานเผื่อหลายดวงวิญญาณที่จะได้รับความรอดผ่านการประกาศของพี่น้องทั้งทางคริสตจักร และองค์กรคริสเตียนต่างๆทั่วโลกด้วยค่ะ – ขอพระเจ้าอวยพร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.