พลังอำนาจทั้งหมดที่เราต้องการ

ด้วยเห็นแล้วว่า ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เรา ที่จะให้มีชีวิตและมีธรรม โดยรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์ (2เปโตร 1:3)

ประวัติศาสตร์มนุษยชาติล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังอำนาจ – ไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจ แสวงหาผลประโยชน์จากอำนาจ  สมัยแรกก็ใช้แรงงานจากพลังมนุษย์ ต่อมาก็พลังไอน้ำ เดี๋ยวนี้เป็นพลังงานนิวเคลียร์ แต่สิ่งที่เรามักขาดแคลนคือ “พลังใจ” มนุษย์สามารถนำพลังงานจากจักรวาลมาใช้ได้ แต่ดูเหมือนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้

แต่ข่าวดีคือเรารับใช้พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ผู้ทรงประทานพลังทั้งหมดที่จำเป็นให้เราสามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนได้  แต่ผมขอค้าน ผมไม่คิดว่าการเป็นคริสเตียนเป็นเรื่องยาก ผมคิดว่าเป็นเรื่อง “เป็นไปไม่ได้” ต่างหาก ถ้าไม่มีการช่วยเหลือ และประทานพลังอำนาจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นไปไม่ได้ครับ

มีคำกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงทำให้หัวใจเราเป็นดังสนามรบ ในทันทีที่เราเข้ามาเชื่อวางใจในพระเยซู เราก็เข้าสู่สนามรบฝ่ายวิญญาณแล้ว เรามีคู่ต่อสู้ มีฝ่ายต่อต้าน และมีศัตรูที่เรารู้ว่าคือพวกมารซาตาน และในเอเฟซัส  6:12 บอกเราว่า เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ” 

ทูตสวรรค์ที่ครั้งหนึ่งเคยมีความสำคัญมากในสวรรค์ ลูซิเฟอร์ หรือซาตาน กบฎต่อพระเจ้า และในการกบฎครั้งนั้น มันได้พาเอาหนึ่งในสามของเหล่าทูตสวรรค์ไปด้วยกันกับมัน ทูตสวรรค์ที่ล้มลงเหล่านั้น เรารู้ดีว่าเป็นพวกวิญญาณชั่ว เป้าหมายของพวกวิญญาณชั่วนั้นทับซ้อนทวีคูณ คือขัดขวางพระประสงค์ของพระเจ้า และแผ่ขยายอำนาจของซาตาน

แต่เราปรนนิบัติพระเจ้ามีผู้ทรงมีฤทธานุภาพทั้งสิ้น สดุดี  62:11 บอกเราว่าอำนาจทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้า และพระเยซูตรัสว่าพระองค์ได้ประทาน “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว” ดังนั้นอำนาจทั้งสิ้นที่จะใช้ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนมีพร้อมไว้แล้วโดยทางองค์พระเยซูคริสต์ครับ

สรุป: คุณถูกดึงให้เข้าสู่ขุมแห่งพลังอำนาจที่จำเป็นต่อการมีชีวิตติดตามพระเจ้าหรือยังครับ?

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ใครที่อ่อนแอ ขาดกำลังในการดำเนินชีวิตคริสเตียน ทราบหรือยังว่าจะได้พลังนี้จากที่ใด? ทูลขอด้วยใจที่เชื่อและเชื่อฟัง แล้วคุณจะมีประสบการณ์ที่มหัศจรรย์ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนไปกับพระเยซูค่ะ – ขอพระเจ้าอวยพระพร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.